Publication: Möten med flickor på tröskeln till vuxenlivet

Möten med flickor på tröskeln till vuxenlivet.
Rembeck GR, Höjeberg PH.
2001

Abstract

Metodbok för barnmorskor och skolsköterskor som möter flickor i den tidiga fasen av puberteten. En arbetsmetod tas upp. Jämförande studier från enkät gjord på ungdomsmottagningarna Lerum och Tensta. Finns på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, Stockholm.


, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/alfgbg/user/publication?ref=88141