Publication: Följ satsningarna på forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård

Följ satsningarna på forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård.

Abstract

Behoven av att snabbt kunna ge svar på hur landstingen i Sverige satsar sina forskningsanslag\r\nför hälso- och sjukvård ökar. Nu ger vi tillgång till en ständigt dagsaktuell tjänst som stöd till\r\nfrågeställningarna.\r\nHur mycket har vi hittills i år satsat på diabetesrelaterad forskning? Vilken typ av forskning satsar vi på inom området tandvård? Svaren på de och liknande frågor kan du som besöker våra\r\nwebbplatser för FoU-anslag direkt få tillgång till.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/html/alvsborg/user/publication?ref=2761001