Anna Holst, Närhälsan Backa vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Specialiserad vård

Basic information

name:
Anna Holst
profession:
Vårdcentralschef, Specialist i allmänmedicin
email:

Work

department:
Backa Vårdcentral
workplace:
Rimmaregatan 2
phone number:
city:
422 55 Hisings Backa
country:
Sverige
  1. Börve A, Holst A, Gente-Lidholm A, Molina-Martinez R, Paoli J.
    J Telemed Telecare 2012:18(5):292-6.
    Web of Science® citations 17
  2. Holst A, Gonzalez H, Kindblom J, Bentely L, Jons D, Wallén S.
    Läkartidningen 2010:38

Education (free text)

UtbildningsnamnUtbildningsnivåPeriod

Kemiteknik civ.ing Chalmers 1994-1995
Biomedicinsk cellbiologi 60 hp, GU 1995-1996
LäkarprogrammetLäkarexamen1996-2001
Humanekologi 15 hp, GU1998
Biologisk artkännedom 15 hp, GU 1999
AT Lidköpings sjukhus, Leg. Läkare 2001-08 - 2003-05
Medicinsk statistik 15 hp, GU 2005- 2006
UGL-kurs 2008
Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 7.5hp, Chalmers 2009
Forskningsmetodik, 7.5hp FoU-enheten, Primärvården Göteborg, 2010
Nationella Forskarskolan i allmänmedicin, 2014-2017, 1.5 hp tillgodoräknade inom forskarutbildningen
Health economic evaluation methods 5 hp, forskarnivå GU 2016
Epidemiologi och statistik för klinisk forskning 5 hp, forskarnivå GU 2017
Forskningsmetodik i primärvård 5 hp, forskarnivå GU 2016-2018
Halvtidsseminarium 5 hp, GU 2017
Kvalitativa metoder inom hälsovetenskaper 5 hp, forskarnivå GU 2018
 

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Övrigt Show info
Verksamhetschef Backa Osteoporosmottagning

20% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

20% 2016 2019
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Backa vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
80% 2006

Läromedelsframställning:Illustrationer i läroboken Transplantation, Studentlitteratur, 2001
Undervisning:Föreläsning i professionell utveckling för termin 6: "Vågar jag bli doktor?" 2008-2011Facklig meritLedamot strelsen SYLF Göteborg 2007
Lokalt skyddsombud 2007
Facklig meritNätverket DIV - distriktsläkare i väst
Övrig meritHugo. Född 050305.
Övrig meritSekreterare Lidköpings Läkarklubb 2004
Övrig meritSkattmästare medicinska föreningen i Göteborg 2000
Facklig meritLedamot SYLFs centralstyrelses valberedning 2008
Facklig meritLedamot LSG Hisingen 2008-2011
LedarskapST utvecklingsprogram 2007-2009
Övrig meritAugust. Född 080802.
Medicinsk rådgivare till verksamhetschef, VC Backa fr o m 2009-2016
Organisationskommitté nationella ST-dagar i allmänmedicin "Håll ut!" april 2010, 400 delegater
Medlem av Chefläkares Medicinska råd, Primärvården Göteborg 2009-2011
Övrig merit Ledamot, styrelse SFAM Göteborg 2011-
SFAMs specialistexamen 2011
Styrgrupp nationella SKL-projeketet för Jämlik vård 2012-2014
Organisationskommitté Nordic Congress for General Practitioners 2015 Göteborg 2011-2015, 1400 delegater
Information is reliable | updated 2019-03-06 by Anna Holst |

User account for Anna Holst, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/html/sverige/user/24221?pgt=0