Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Närhälsan Svenljunga vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Enheten för Allmänmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
profession:
Specialist i Allmänmedicin
email:

Work

department:
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
workplace:
phone number:
0722 245 700
city:
 
country:
 1. Johanen A, Bernhardsson S, Hagman J, Hakeberg M, Hange D, Jonasson G, Laine C, Liljegren A, Lund H, Persson C, Stadig I, Svensson M, Wartenberg C, Sjögren P.
  2019.
 2. Björkelund C, Svenningsson I, Andersson-Hange D, Udo C, Petersson E, Ariai N, Nejati S, Wessman C, Wikberg C, Andre M, Wallin L, Westman J.
  Bmc Family Practice 2018:19
  Web of Science® citations 11
 3. Holmgren K, Sandheimer C, Mårdby A, Larsson M, Hange D, Hensing G, Bültmann U.
  European Journal of Public Health; 2016.
 4. Wikberg C, Nejati S, Larsson M, Petersson E, Westman J, Ariai N, Kivi M, Eriksson M, Eggertsen R, Hange D, Baigi A, Björkelund C.
  The Primary Care Companion for CNS Disorders 2015:17(3)
 5. Björkelund C, Hange D, Davidsen A, Olafsdottir M, Salomonsson S, Mäntyselkä P, Christensen K.
  19th Nordic Congress of General Practice; 2015.
 6. Hange D, Björkelund C, Petersson E.
  International Journal of Integrated Care (IJIC); 2013.
 7. Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Johansson B, Björkelund C.
  13th European Congress of Psychology; 2013.
 8. Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Vernmark K, Johansson B, Björkelund C.
  European Society for Research on Internet Internvention (ESRII) 2013; 2013.
 9. Andersson-Hange D, Svenningsson I, Björkelund C, Eriksson M, Kivi M, Petersson E.
  “Crossing Borders in Primary Care”. The Future of Primary health Care in Europe IV. Gothenburg 3-4 September, 2012; 2012.
 10. Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Johansson B, Björkelund C.
  IVth Biannual European forum for primary care (EFPC) Conference: Crossing Borders in Primary Care. 3-4 September 2012, Gothenburg, Sweden; 2012.
 11. “Crossing Borders in Primary Care”. The Future of Primary health Care in Europe IV. Gothenburg 3-4 September, 2012; 2012.
 12. Kivi M, Maria E, Hange D, Petersson E, Johansson B, Björkelund C.
  The Future of Primary Health Care in Europe IV; 2012.
 13. Hange D, Mehlig K, Lissner L, Bengtsson C, Sundh V, Björkelund C.
  Switzerland: 15th Wonca Europe Conference; 2009.
 14. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy; 2009. ISBN 978-91-628-7743-9.
 15. Hange D, Mehlig K, Lissner L, Bengtsson C, Sund V, Björkelund C.
  Reykjavik, Iceland: den Nordiska kongressen i allmänmedicin. 13-16 juni; 2007.
 16. The natural history of psychosomatic symptoms and their association with psychological symptoms.
  [The natural history of psychosomatic symptoms and their association with psychological symptoms]
  Hange (Andersson) DH, Bengtsson CB, Sundh VS, Björkelund CB.
  Amsterdam: Wonca; 2004.
 17. Risk att lesbiska kvinnor får sämre bemötande och behandling.
  [Risk att lesbiska kvinnor får sämre bemötande och behandling.]
  Läkartidningen 2000:97(49):5796-5800.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska AcademyPsychosomatic aspects of women's health - results from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg 2009
Associate ProfessorUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska Academy 2017 

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheten för Allmänmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Svenljunga vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
20% 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
5% 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Svenljunga vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2007 2010
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
100% 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Mariestad vårdcentral - Övrigt
100% 2002 2007

Grants

FoU-rådet i Södra Älvsborg (930680) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Märit Löfgren, Torbjörn Collinder, Irene Svenningsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Lena Nordeman, et al.

2019, LEARN-to-COPE: Patientdelaktighet vid komplex ohälsa och långvarig nedsättning av arbetsförmågan

FoU-rådet i Södra Älvsborg (904951) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
74 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Kerstin Rödström, Lilian Weman, Linda Sandin, Cecilia Björkelund

2019, Hur påverkar stressen kvinnors klimakteridebut? En jämförelsestudie av fem kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor i Kvinnoundersökningen från 1968 till idag

Familjen Kamprads stiftelse
4 000 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Märit Löfgren, Cecilia Björkelund, Lena Nordemann, Gun Rembeck, et al.

2019, Patientdelaktighet vid komplex ohälsa och långvarig nedsättning av arbetsförmågan

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (856711) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
190 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Kirsten Mehlig, Agneta Sjöberg, Cecilia Björkelund, Rebecca Runevad

2018, Sekulära trender av Hb värden och järnbrist samt riskfaktorer för järnbrist i 10 kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor undersökta mellan 1968 och 2016.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (856661) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
243 000 SEK
Cecilia Björkelund, Irene Svenningsson, Shabnam Nejati, Pia Augustsson, Eva-Lisa Petersson, et al.

2018, Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (833861) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
254 000 SEK
Linnea Nissling, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Ingmarie Skoglund, Pär-Daniel Sundvall, et al.

2018, The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care

FoU-rådet i Södra Älvsborg (804861) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
62 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Gunilla Fernlöf, Cecilia Björkelund, Tove Hedenrud

2018, Kvinnors läkemedelsanvändning från 1968 till idag, med speciellt fokus på analgetica

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (749961) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
246 000 SEK
Cecilia Björkelund, Irene Svenningsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Eva-Lisa Petersson, Shabnam Nejati, et al.

2017, Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (734521) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
231 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Lauren Lissner, Magnus Hakeberg, Kristina Holmgren, et al.

2017, Studie av frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bland 38-och 50-åriga kvinnor – en jämförelse mellan fem generationer under ett halvt sekel

ALF-medel Västra Götalandsregionen (722441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 000 000 SEK
Cecilia Björkelund, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Lauren Lissner, Ingibjörg H. Jonsdottir

2017, Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention och implementering på primärvårdsnivå.

TUA -medel Västra Götalandsregionen (637171) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
600 000 SEK
Magnus Hakeberg, Mattias Lorentzon, Cecilia Björkelund, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Grethe Jonasson

2017, Prognostiskt värde av odontologisk röntgen vid skattning av osteoporos och risk för benfraktur. Ett samarbete mellan hälso- och sjukvård och tandvård. Prognostic value of intraoral radiographs to estimate osteoporosis and risk for bone fracture. A collaboration project between medical and dental services.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (523941) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
300 000 SEK
Ulla Wide, Magnus Hakeberg, Cecilia Björkelund, Sigrid Nilsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), et al.

2016, Hälsopromotion: tandvård och primärvård i samverkan

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (586771) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
890 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Kristina Holmgren, Ingmarie Skoglund, Lauren Lissner, Magnus Hakeberg

2016, Vilka konsekvenser får den yngre medelålders kvinnans stress för henne och i arbetslivet?

Svenska Läkaresällskapet (588241) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
112 800 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Lauren Lissner, Magnus Hakeberg, Ingmarie Skoglund

2016, Har dagens medelålders kvinnor ett starkare hjärta än hennes medsystrar i tidigare generationer?

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (589601) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
642 000 SEK
Ingmarie Skoglund, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Shabnam Nejati, Pia Augustsson, Irene Svenningsson, et al.

2016, Antidepressiva läkemedels effekter på återgång till arbete vid depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa - ADAS-studien.Uppföljning efter 24 månader

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (660781) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
259 000 SEK
Cecilia Björkelund, Eva-Lisa Petersson, Irene Svenningsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Shabnam Nejati, et al.

2016, Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (615211) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Magnus Hakeberg, Lauren Lissner, Anette Wennström

2016, Risk- och friskfaktorer för oral hälsa – Analys av kvinnors orala och generella hälsa i ett 48-årigt perspektiv

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (618171) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
200 000 SEK
Ulla Wide, Magnus Hakeberg, Cecilia Björkelund, Sigrid Nilsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), et al.

2016, Hälsopromotion: tandvård och primärvård i samverkan

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (654471) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
243 000 SEK
Magnus Hakeberg, Mattias Lorentzon, Cecilia Björkelund, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Grethe Jonasson

2016, Prognostiskt värde av odontologisk röntgen vid skattning av osteoporos och risk för benfraktur. Ett samarbete mellan hälso- och sjukvård och tandvård.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (651561) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
151 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Lauren Lissner, Magnus Hakeberg, Kristina Holmgren

2016, Studie av frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bland 38-och 50-åriga kvinnor – en jämförelse mellan fem generationer under ett halvt sekel

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (570751) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
315 000 SEK
Magnus Hakeberg, Ulla Wide, Cecilia Björkelund, Sigrid Nilsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), et al.

2015, Unga vuxna med karies och ohälsosamma levnadsvanor. Ett samarbetsprojekt mellan Tandvård och Primärvård

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (567891) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
382 000 SEK
Cecilia Björkelund, Eva-Lisa Petersson, Irene Svenningsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Ingmarie Skoglund, et al.

2015, Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (566871) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
366 000 SEK
Cecilia Björkelund, Boo Johansson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Eva-Lisa Petersson, Maria Eriksson, et al.

2015, Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till måttlig depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studie

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (559831) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
280 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Lauren Lissner, Magnus Hakeberg, Kristina Holmgren

2015, Studie av frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bland 38-och 50-åriga kvinnor – en jämförelse mellan fem generationer under ett halvt sekel

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (478671) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
287 000 SEK
Cecilia Björkelund, Eva-Lisa Petersson, Irene Svenningsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Ingmarie Skoglund, et al.

2014, Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (473341) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
335 000 SEK
Cecilia Björkelund, Marie Kivi, Maria Eriksson, Boo Johansson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), et al.

2014, Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till måttlig depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studie

ALF-medel Västra Götalandsregionen (429571) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
725 000 SEK
Cecilia Björkelund, Ulf Lindblad, Jörgen Thorn, Jörgen Månsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), et al.

2014, Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå. Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions. Translational research from population studies to primary care interventions

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (385351) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
319 000 SEK
Cecilia Björkelund, Marie Kivi, Maria Eriksson, Boo Johansson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), et al.

2013, Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till måttlig depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studie

ALF-medel Västra Götalandsregionen (142971) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
675 000 SEK
Cecilia Björkelund, Robert Eggertsen, Ulf Lindblad, Jörgen Thorn, Boo Johansson, et al.

2010, Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå. Mental stress – health effects and health care interventions. Translational research from population studies to primary care interventions

FoU-rådet i Skaraborg (23971) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
110 000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Lauren Lissner

2008, Psychosomatic symptoms in middle aged women

ALF-medel Västra Götalandsregionen (11363) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
384 000 SEK
Cecilia Björkelund, Kerstin Rödström, Jörgen Thorn, Leif Lapidus, Jörgen Månsson, et al.

2007, Epidemiologi som bas för prevention och intervention - Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg ; Epidemiology as basis for prevention and intervention - The Population Study of women in Gothenburg

ALF-medel Västra Götalandsregionen (2758) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
875 000 SEK
Cecilia Björkelund, Calle Bengtsson, Kerstin Rödström, Jörgen Thorn, Jörgen Månsson, et al.

2004, Epidemiologi som bas för prevention och intervention - Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg ; Epidemiology as basis for prevention and intervention - The Population Study of women in Gothenburg

Retorik - konsten att tala, framträda och övertyga. 40 poäng/timmar. Vasa Vuxengymnasium. Göteborg. 1999.
Ledning och samarbete i hälso-och sjukvård. Medicinska fakulteten. Göteborg. 3dagar. 2000.
Arbets-och organisationspsykologi. HTU. Vänersborg. 20p. 2001.
Arbetslivets pedagogik. HTU. Vänersborg. 15 p. 2001-02.
Konsultationsprocessen I och video-supervision. Kalymnos, Grekland. 1 v. 2003.
Bitr kursledare för TYK (Tidig Yrkeskontakt), Läkarlinjen, termin 1-4, 20100801-201431
Kursledare för TYK 20150101-20161231.

Kursansvarig för TYK 20170101-fortf.


Kursledare för Vårdsamordnare för psykisk ohälsa i primärvården, 3 Hp 20150101-fortf

Hälso-och sjukvårdslinjen. VHÖ. Norrköping. 80 p. 1983-85.
Intensivvårdssjuksköterskeutbildning. Schweiz. 2år. 1990-92.
Läkarlinjen. Göteborgs universitet. Göteborg. 220 p. 1994-2000.
Internationell medicin. Göteborgs universitet. Göteborg. 10 poäng. 2000.
ST-läkare i allmänmedicin. Backa vårdcentral. Göteborg. 20020501-20070131.
ST-läkare i allmänmedicin. Lindens vårdcentral. Mariestad 20070201-20090529.
Distriktsläkare. Vårdcentralen Mariestad. 20090530-20100510.
Distriktsläkare. Vårdcentralen Svenljunga 20100902- fortf.
Doktorandtjänst (50%) vid avd för allmänmedicin. Göteborg. 20040101-20090529.
Forskare vid Göteborgs universitet 20090901-fortf.
Post doc och handledare vid FoU Primärvård Borås 20110101-fortf.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-03-12 by Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson) |

User account for Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/html/sverige/user/2835?pgt=0