Ann Blomstrand

Basic information

name:
Ann Blomstrand
profession:
specialist allmänmedicin, med dr
email:

Work

department:
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska-akademin, GU.
workplace:
Box 454 Arvid Wallgrens Backe
phone number:
0706 51 21 45
city:
405 30 Göteborg Göteborg
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs Universitet; 2014. ISBN 978-91-628-8911-4.

Article - Peer reviewed scientific (15)

 1. Persson CU, Svärdsudd K, Rusek L, Blomstrand C, Blomstrand A, Welin L, Wilhelmsen L, Hansson PO.
  Stroke 2018:49(12):2830-2836.
  Web of Science® citations 1
 2. Waller MW, Blomstrand MW, Högberg TH, Ariai NA, Thorn JT, Hange DH, Björkelund CB.
  Scand J Prim Health Care 2016:34(4):352-359.
 3. Blomstrand A, Blomstrand C, Ariai N, Björkelund C, Bengtsson C.
  BMJ Open 2014:4(oct 28):e005173.
  Web of Science® citations 21
 4. Bergdahl A, Ahlqwist M, Barregård L, Blomstrand A, Skerfving S, Sund V, Wennberg M, Björkegård C, Lissner L.
  Int Arch Occup Environ Health 2012:doi 10.1007/s00420-0
 5. Blomstrand A, Lindqvist P, Carlsson IE, Pedersen N, Bengtsson C.
  Scand J Prim Health Care 2005:23(2):82-7.
  Web of Science® citations 5
 6. [Primary care can inspire patients to preventive self care: "Health profile" helps a patient analyze his or hers own risk factors].
  [Primärvården kan inspirera till förebyggande egenvård. "Hälsoprofil" hjälper patienten att själv analysera sina riskfaktorer.]
  Blomstrand A, Pedersen N, Bengtsson C.
  Lakartidningen 2002:99(41):4051-4.
 7. Blomstrand A, Bake B.
  Scand J Rehabil Med 1992:24(1):43-9.
  Web of Science® citations 12

Conference Poster (1)

 1. Persson CU, Rusek L, Svärdsudd K, Blomstrand A, Wellin L, Hansson PO.
  Barcelona, 10-12 maj: The 2nd European Stroke Organisation Conference 2016; 2016.

Manuscripts, not yet accepted

Waller M, Lissner L, Hange D, Blomstrand A, Björkelund C. Women´s physical activity and socioeconomic differences - result from the Population Study of Women in Gothenburg.

Rusek L,Persson CU, Svärdsudd K, Blomstrand A, Blomstrand C, Welin L, Hansson P-O. Stroke: incidence and risk factors in the general male population - 48 years of follow-up in the study of Men Born in 1913.

Hällström T, Stahre L, Blomstrand A. A preventive approach in primary care: 1. Implementation of Cognitive Eating Restraint Therapy (CERT)for patients with abdominal obesity.

Stahre L, Blomstrand A, Hällström T. 2. A preventive approach in primary care:Effectiveness of Cognitive Eating Restraint Therapy (CERT) provided to patients with abdominal obesity who Primary sought for other health problems.
A primary care lifestyle program suitable also for socioeconomically vulnerable groups – an observational study

A primary care lifestyle program suitable also for socioeconomically vulnerable groups – an observational study
Waller Maria, Blomstrand Ann, Högberg Tine, Ariai Nashmil, Thorn Jörgen, Hange Dominique, Björkelund Cecilia

Scientific publications

Grimby G, Fugl-Meyer AR, Blomstrand A. Partitioning of the contributions of rib cage and abdomen to ventilation in ankylosing spondylitis. Thorax 1974:29(2):179-84.
Blomstrand A, Bake B. Post polio lung function. Scand J Rehabil Med 1992: 24(1): 43-9.
Blomstrand A, Pedersen N, Bengtsson C. Primary care can inspire patients to prevent self care: "Health profile" helps a patient analyze his or her own risk factors. Lakartidningen 2002: 99(41):4051-4
Blomstrand A, Lindqvist P, Enocsson Carlsson I, Pedersen N, Bengtsson C. Low budget method for lifestyle improvement in primary care. Experiences from the Göteborg Health Profile Project.Scandinavian Journal of Primary Health Care 2005:23(2):82-7.
Blomstrand A, Björkelund C, Ariai N, Lissner L, Bengtsson C. Effects of leisure time physical activity on well-being among women : a 32-year perspective. Scandinavian Journal of Public Health 2009:37(7):706-12.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilGöteborgs UniversitetLife style intervention in primary care and aspects on stroke prevention 2014

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheten för Allmänmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info

Ansvarig för uppdragsutbildning "Hälsofrämjande metodik i primärvården" enheten för allmänmedicin - primärvården 2010 - 2015


Disputerat 2014


Timanställd enheten för allmänmedicin - primärvården fortgående


25% 2010 2018
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Övrigt Show info
Läkarexamen 1983, legitimation 1985Specialist i allmänmedicin 1990Arbetat Kortedala VC, 100%Askims VC 100% 1992-2006Projektledare Hälsofrämjande primärvård Hisingen 2006 - 2009


100% 1983 2009
Kommun - Övrigt Show info
Sjukgymnstexamen 1964


Avdelningen för fysikalisk terapi och rehabilitering 1964-1977 100%


Instruktionsgymnast och lärare i sjukgymnastik 1967-1977100% 1964 1977

Pedagogutbildning, lärarbehörighet 1975 Lärare vid sjukgymnastikinstitutet 1971-1977.
Tillsammans med 3 medförfattare redaktör för Kompendium i sjukgymnastik som varit baslärobok.

Studentlitteratur 1970.
Lärare i manuell medicin för sjukgymnaster och läkare vid 2 tillfällen.

Handledning av ST-läkare och termin 5 studenter i läkarutbildningen. 2001 års handledarpris. Kurssekreterare i SK-kurs i neurologi för allmänläkare.

Undervisning termin 10 läk utb Prevention i praktiken i primärvården.

Kursledning för basutbildning stroke för anställda i primärvård, PVO Hisingen och alla SDN Hisingen, syftande till strokekompetens i primärvård och kommun.

Kursledare och föreläsare i SK kurs Folkhälsa för allmänläkare 2009,2010

Projektledare och kursansvarig för utbildning av personal inom primärvården i VG regionen: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metodik i primärvård 2009, 2010.

Ansvarig för kursplan till utbildning med högskolepoäng inom området hälsofrämjande och förbyggande metodik i primärvård. Godkänd kursplan 7.5 hp vid Sahlgrenska Akademin, avdelningen för allmänmedicin.

Kursledare för uppdragsutbildning 7,5 Hp "Hälsofrämjande och förebyggande metodik i primärvården". Som ansvarig kursledare genomfört tre kurser med senaste examination april 2015.

Ansvarig för kursplan för undersköterskor - uppdragsutbildning - 5 hp"Hälsofrämjande och förebyggande metodik i primärvården". Som ansvarig kursledare genomfört 3 utbildningar senaste avslutad april 2015.

Föreläsare i 15 hp, Stroke, Ett tvärprofessionellt vårdkedjeperspektiv, senaste medverkan 2014.

Poster vid riksstämman 1988 om begynnande underventilering vid polio.

Poster riksstämman 1999 "Primärprevention vid vårdcentral i storstadområde. Hälsoprojekt Askims vårdcentral.

Poster 2002 konferens Psykologiska Institutionen, GU. "Stresshantering i primärvården".
Dagmarprojekt "tidig och samordnad rehabilitering" 1989-1993 vid Vårdcentralen i Kortedala i samverkan med FK.

Primärprevention hälsoprojekt Askims vårdcentral samverkan mellan FK, SDN Askim och primärvården samt avdelningen för allmänmedicin (prof.em Calle Bengtsson) medfak och psykologiska institutionen (prof.em. Sven Carlsson), samfak GU. Undertecknad är ledare för projektet som startade 1996. Rapporter har framlagts bl.a. i posters vid riksstämman 1999 och vid konferens psykologiska institutionen 2002.

10p utbildning i primärvårdspsykologi, GU.

Utbildning i stresshantering.

Primärvårdens i Sverige representant i referensgruppen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer stroke 2004.

Medarbetare i VG regionens projekt "Primärvårdens stöd till livsstilsförändringar vid mild hypertoni." startat 2004.

Processledare Hälsofrämjande primärvård på Hisingen -åtta vårdcentraler - sedan 2007 med ettårsuppföljning 2007-2009 (2114 slutförda uppföljningar)www.allmanmedicin.gu.se/halsolyftet

Genomgång av strokematerialet i Kvinnoundersökningen Göteborg från 1968 - 2000 avseende klassificering av stroke och endpoints.

Fritt föredrag Riksstämman 2007.

Hedersomnämnande Hälsolyftet på Hisingen för Guldskalpellen, Dagens Medicin 2009
Nominering till Götapriset, Kvalitetsmässan Göteborg november 2009

Fritt föredrag Riksstämman 2009

Presentation Hälsolyftet stroketeamkonferens oktober 2012

Poster 2013 Nordic Stroke 2013. Stroke incidence and risk factors over 32 years - The Prospective Population study of women in Gothenburg

Poster 2013 21st Interbational HPH Conference. "Promotive and preventive method for lifestyle change - a stepwise intervention study in an ordinary primary health care setting

Vetenskapsfestivalen 2015 - Brain Athletics
Kunskapskanalen 2015 - Brain Athletics

Strokeföreningen 2014 och 2015

Samarbetar kring stroke 1913 års män med forskargruppen Östra sjukhuset.

Genomgång av strokematerialet i Kvinnoundersökningen från 2001-2012

Läkartidningen 20150521. Debatt: "Samarbete främjar hälsofrämjande".

Symposium Nordic Congress of General Practice juni 2015 "How can we work efficiently in primary care to find those in the population in need of promotive and preventive measures"

Symposium 151007 "På väg mot världsklass - Vi är på spåret". "Hälsofrämjande perspketiv".
FoU primärvård VGR, enheten för allmänmedicin, avd för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Göteborgs Universitet.

”Hälsolyftet”. Implementering av levnadsvanearbete i
primärvården i Västra Götalands Regionen.Workshop om Levnadsvanor inom reumatologi Stockholm november 2015.

Poster 2016 European Stroke Organisation Conference, Barcelona. Stroke incidence and association with risk factors in men:a 48-year follow-up of the population study of men
born in 1913.

Medverkar i forskningsprojekt Gustavsbergs vårdcentral (psykolog Karoline Kolaas) från 2016 och pågående. Docent Anne Berman KI. E-hälsa och Hälsolyftet.

Medverkat som forskningsläkare för de 38- och 50 åriga probanderna i Prospektiva populationsstudien i Göteborg ht 2016 och vt 2017

Ansvarat för  och avslutat kvalitetssäkring av strokematerialet från 1968-2013  i Prospektiva populationsstudien av kvinnor i Göteborg, oktober 2017.

Pågående arbete med föredrag/poster till Europeiska Strokekongressen maj 2018.

Stroke incidence and risk factors over 44-years - The Prospective Population Study of Women in Gothenburg, 4th European Stroke Organisation conference. Oral presentation 180516.

Additional information

Kursledare för 7,5 hp, uppdragsutbildning "Hälsofrämjande och förebyggande metodik i primärvården". Som ansvarig kursledare genomfört tre kurser med senaste examination april 2015.
Utarbetat kursplan för undersköterskor - uppdragsutbildning - 5 hp.Som ansvarig kursledare genomfört 3 utbildningar senaste avslutad april 2015.
Föreläsare i 15 hp, Stroke, Ett tvärprofessionellt vårdkedjeperspektiv senaste medverkan 2014.
Vetenskapsfestivalen 2015 - Brain Athletics
Kunskapskanalen 2015 - Brain Athletics
Strokeföreningen 2014 och 2015
Debatt: Läkartidningen.se20150521
Symposium 151007 "På väg mot världsklass - Vi är på spåret". Presentation "Hälsofrämjande perspektiv". FoU primärvård VGR, enheten för allmänmedicin, avd.för samhällsmedicin och folkhälsa,institutionen för medicin, Göteborgs universitet.
Information is reliable | updated 2017-10-24 by Ann Blomstrand |

User account for Ann Blomstrand, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/html/sverige/user/html/1394