Eva-Lisa Petersson, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Eva-Lisa Petersson
profession:
Senior forskare
email:

Work

department:
FoU Centrum
workplace:
Kungsgatan 12
phone number:
0709560933
city:
411 18 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Personal inom primärvården Göteborg och S:a Bohuslän
orientation/description:
Forskar inom ämnet arbetsförmåga och återgång till arbete hos personer med psykisk ohälsa. Arbetar både med kvantitativa och kvalitativa metoder.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-03-22 by Eva-Lisa Petersson |

User account for Eva-Lisa Petersson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/html/sverige/user/html/52891