Hans Ågren, Institutionen för medicin, Huddinge

Basic information

name:
Hans Ågren
profession:
Professor emeritus
email:

Work

department:
Sektionen för psykiatri, SU
workplace:
Psykiatriska kliniken Affektiva I, SU
phone number:
0705-27 01 32
city:
416 85 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
Föreläst psykiatriska ämnen för läkarstudenter, sjuksköterskor, apotekare, specialister i psykiatri, allmänläkare, m fl kategorier.
orientation/description:
Särskilt kunnig i psykiatrisk diagnostik och neurobiologiska aspekter på affektiva sjukdomar och deras behandling.
 1. Ågren H, Wetterberg L, Ågren H.
  Acta Psychiatr Scand 2015:132(4):316-7.
  Web of Science® citations 0
 2. Pålsson E, Jakobsson J, Södersten K, Fujita Y, Sellgren C, Ekman CJ, Ågren H, Hashimoto K, Landén M, Ågren H.
  Eur Neuropsychopharmacol 2015:25(1):133-40.
  Web of Science® citations 23
 3. Nakasujja N, Allebeck P, Agren H, Musisi S, Katabira E.
  PLoS ONE 2012:7(9):e44415.
  Web of Science® citations 8
 4. Schlaepfer T, Ågren H, Monteleone P, Gasto C, Pitchot W, Rouillon F, Nutt D, Kasper S.
  Journal of Psychopharmacology 2012:26(5):587-602.
  Web of Science® citations 39
 5. Goodwin GM, Abbar M, Schlaepfer TE, Grunze H, Licht RW, Bellivier F, Fountoulakis KN, Altamura AC, Pitchot W, Ågren H, Holsboer-Trachsler E, Vieta E.
  Curr Med Res Opin 2011:27(12):2285-99.
  Web of Science® citations 4
 6. Chavali PL, Funa K, Chavali S.
  Nucleic Acids Res. 2011:39(16):6908-18.
  Web of Science® citations 12
 7. Jörnsten R, Abenius T, Kling T, Schmidt L, Johansson E, Nordling TE, Nordlander B, Sander C, Gennemark P, Funa K, Nilsson B, Lindahl L, Nelander S.
  Mol Syst Biol. 2011:7:486.
  Web of Science® citations 53
 8. Chavali PL, Saini RK, Matsumoto Y, Ågren H, Funa K.
  J Biol Chem. 2011:286(11):9393-404.
  Web of Science® citations 36
 9. [Psychiatric diagnosis in the melting pot. A fifth revised DSM version is coming].
  [Psykiatrisk diagnostik i stöpsleven. En femte omarbetad version av DSM är på gång.]
  Lakartidningen 2010:107(36):2063-4.
 10. Johansson E, Komuro A, Iwata C, Hagiwara A, Fuse Y, Watanabe A, Morishita Y, Aburatani H, Funa K, Kano MR, Miyazono K.
  Cancer Sci. 2010:101(11):2398-403.
  Web of Science® citations 14
 11. Elmi M, Matsumoto Y, Zeng ZJ, Lakshminarasimhan P, Yang W, Uemura A, Nishikawa SI, Moshiri A, Tajima N, Agren H, Funa K.
  Mol Cell Neurosci. 2010:45(2):121-31.
  Web of Science® citations 39
 12. Peng F, Yao H, Bai X, Zhu X, Reiner BC, Beazely M, Funa K, Xiong H, Buch S.
  J Biol Chem. 2010:285(28):21615-24.
  Web of Science® citations 35
 13. Yao H, Yang Y, Kim KJ, Bethel-Brown C, Gong N, Funa K, Gendelman HE, Su TP, Wang JQ, Buch S.
  Blood 2010:115(23):4951-62.
  Web of Science® citations 85
 14. BestPractice Psykiatri/Neurologi 2010:4(Nov. 2010):29-30.
 15. Nakigudde J, Musisi S, Ehnvall A, Airaksinen E, Agren H.
  Afr Health Sci 2009:9 Suppl 1:S35-41.
  Web of Science® citations 27
 16. Skärsäter I, Rayens MK, Peden A, Hall L, Zhang M, Agren H, Prochazka H.
  Arch Psychiatr Nurs 2009:23(2):119-27.
  Web of Science® citations 18
 17. Aklillu E, Karlsson S, Zachrisson OO, Ozdemir V, Agren H.
  Pharmacogenet Genomics 2009:19(4):267-75.
  Web of Science® citations 18
 18. Ågren H, Träskman-Bendz L.
  Psykiatri Eds Herlofsson, Ekselius, Lundh, Lundin, Mårtensson Åsberg. Lund: Studentlitteratur; 2009, pp 149-52. ISBN 9789144040264.
 19. [Fatigue and its causes--who governs the connection?]
  [Utmattning och orsakerna--vem råder över sambanden?]
  Lundberg I, Allebeck P, Westerholm P, Agren H.
  Lakartidningen 2008:105(47):3393-4.
 20. Muhwezi WW, Agren H, Neema S, Maganda AK, Musisi S.
  Int J Soc Psychiatry 2008:54(2):144-63.
  Web of Science® citations 7
 21. Skärsäter I, Rayens MK, Pedén A, Hall L, Zhang M, Ågren H, Prochazka H.
  Journal of Affective Disorders 2008:107(Suppl. 1):54.
 22. Westerberg P, Baltzari L, Lundberg I, Allebeck P, Ågren H.
  In: Torén K. (ed.) Arbete och Hälsa. Göteborgs, Sweden: Göteborgs universitet; 2008, pp 1-91.
 23. Spjut C, Ågren H, Runeson B, Landén M, Isacsson G, Tham A, Adler A, Morgell A, Mörtberg E, Pollak C.
  Stockholms Läns Landsting; 2008.
 24. Skärsäter I, Rayens M, Pedén A, Hall L, Zhang M, Ågren H.
  Journal of Affective Disorders; 2008.
 25. Westerberg P, Baltzari L, Lundberg I, Allebeck P, Ågren H.
  Arbete och Hälsa, skriftserie, red Kjell Torén Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin 2008:42(I):1-91.
 26. Sobocki P, Ekman M, Agren H, Krakau I, Runeson B, Mårtensson B, Jönsson B.
  Value Health 2007:10(2):153-60.
  Web of Science® citations 85
 27. Kishida I, Aklillu E, Kawanishi C, Bertilsson L, Agren H.
  Neuropsychopharmacology 2007:32(10):2143-51.
  Web of Science® citations 18
 28. Sobocki P, Ekman M, Agren H, Krakau I, Runeson B, Mårtensson B, Jönsson B.
  Eur J Health Econ 2007:8(1):67-76.
  Web of Science® citations 14
 29. Muhwezi W, Ågren H, Neema S, Musisi S, Maganda A.
  World Cultural Psychiatry Research Review 2007:16.
 30. Sobocki P, Ekman M, Agren H, Jönsson B, Rehnberg C.
  Int J Technol Assess Health Care 2006:22(4):469-77.
  Web of Science® citations 12
 31. Eriksson O, Wall A, Marteinsdottir I, Agren H, Hartvig P, Blomqvist G, Långström B, Naessén T.
  Psychiatry Res 2006:146(2):107-16.
  Web of Science® citations 23
 32. Agren H, Beskow J, Ekman R.
  Lakartidningen 2005:102(48):3705-6.
 33. Nikisch G, Agren H, Eap CB, Czernik A, Baumann P, Mathé AA.
  Int J Neuropsychopharmacol. 2005:8(3):403-10.
  Web of Science® citations 77
 34. Ågren H.
  Behandling av ångestsyndrom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005, ISBN 91-87890-98-4.
 35. Skärsäter I, Langius A, Ågren H, Häggström L, Dencker K.
  International Journal of Mental Health Nursing 2005:(14):258-264.
 36. [A court verdict arouses concern: Risk of compulsory care "just in case"?]
  [Tingsrättsdom väcker farhågor: Risk för tvångsvård "för säkerhets skull"?]
  Lakartidningen 2004:101(48):3940.
 37. [Unfortunate title?]
  [Olycklig rubriksättning?]
  Lakartidningen 2004:101(26-27):2292.
 38. [The dangerous patient--three causes of shortages within psychiatry].
  [Den farlige patienten--tre orsaker till att psykiatrin inte når fram.]
  Lakartidningen 2003:100(39):3068-9.
 39. Behnke K, Søgaard J, Martin S, Bäuml J, Ravindran AV, Agren H, Vester-Blokland ED.
  J Clin Psychopharmacol 2003:23(4):358-64.
  Web of Science® citations 80
 40. Prochazka H, Agren H.
  Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2003:253(4):185-92.
  Web of Science® citations 12
 41. Ågren H, Spjut C, Mårtensson B, Runeson B, Svanborg P, Tham A.
  2003.
 42. [More stringent requirements concerning manuscripts. Declarations of potential connections and conflicts of interest published in the Lakartidningen].
  [Skärpta krav på manuskript. Läkartidningen publicerar deklarationer av potentiella bindningar och intressekonflikter.]
  Milerad J, Ahlberg J, Eliasson M, Fridén B, Håkansson A, Sundberg CJ, Agren H, Ostergren J.
  Lakartidningen 2002:99(15):1662-3.
 43. Mathé AA, Agren H, Wallin A, Blennow K.
  Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2002:26(1):41-8.
  Web of Science® citations 14
 44. ["Stress"--a problematic concept. Not only external strain results in stress-related symptoms].
  ["Stress"--ett problematiskt begrepp. Extern (över)belastning som tar sig uttryck i symtom är inte hela sanningen.]
  Lakartidningen 2001:98(48):5452-3.
 45. Sjögren M, Vanderstichele H, Agren H, Zachrisson O, Edsbagge M, Wikkelsø C, Skoog I, Wallin A, Wahlund LO, Marcusson J, Nägga K, Andreasen N, Davidsson P, Vanmechelen E, Blennow K.
  Clin Chem. 2001:47(10):1776-81.
  Web of Science® citations 284
 46. Skärsäter I, Ågren H, Dencker K.
  Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2001:8(2):107-114.
 47. Aberg-Wistedt A, Agren H, Ekselius L, Bengtsson F, Akerblad AC.
  J Clin Psychopharmacol 2000:20(6):645-52.
  Web of Science® citations 74
 48. Zachrisson OC, Balldin J, Ekman R, Naesh O, Rosengren L, Agren H, Blennow K.
  Psychiatry Res 2000:96(2):157-65.
  Web of Science® citations 57
 49. [When disease insight is halting. II. The neurobiological underpinnings].
  [När sjukdomsinsikten sviktar. II. Det neurobiologiska underlaget.]
  Starmark JE, Hellström PH, Agren H.
  Lakartidningen 2000:97(4):328-31.
 50. [When insight on disease is halting. I. Clinical assessment of impaired insight--current research summarized].
  [När sjukdomsinsikten sviktar. I. Klinik värdering av insiktsbortfall --sammanfattning av aktuell forskning.]
  Starmark JE, Hellström P, Agren H.
  Lakartidningen 2000:97(4):320-6, 328.
 51. [Approaching the 3rd century of psychiatry: four rooms in the heart?]
  [Inför psykiatrins tredje århundrade: fyra rum i ett hjärta?]
  Lakartidningen 1999:96(51-52):5754-5.
 52. [Executive functions and serotonin activity in patients with depression. A connection mirrors the influence of serotonin on prefrontal cortex].
  [Exekutiva funktioner och serotoninaktivitet hos deprimerade patienter. Samband speglar serotoninets inflytande på prefrontala kortex.]
  Degl'Innocenti A, Agren H, Sjögren M, Zachrisson O, Bäckman L.
  Lakartidningen 1999:96(45):4918-9.
 53. Leinonen E, Skarstein J, Behnke K, Agren H, Helsdingen JT.
  Int Clin Psychopharmacol 1999:14(6):329-37.
  Web of Science® citations 107
 54. Degl'Innocenti A, Agren H, Zachrisson O, Bäckman L.
  Biol Psychiatry 1999:46(4):512-7.
  Web of Science® citations 5
 55. [Non-profit networks for suicide prevention].
  [Ideella nätverk utvecklar självmordspreventionen.]
  Beskow J, Sandegren B, Thorslund A, Agren H.
  Lakartidningen 1999:96(23):2869-72.
 56. Skärsäter I, Dencker K, Ågren H.
  Archives of Psychiatric Nursing 1999:(2):89-96.
 57. [To trim the soul. Does brain surgery belong in psychiatry?]
  [Att beskära själen. Behövs hjärnkirurgi inom psykiatrin?]
  Lakartidningen 1998:95(45):4948-9.
 58. [National psychiatric guidelines compiled].
  [Nationella psykiatriska rättesnören utarbetade.]
  Agren H, Aberg-Wistedt A, Hällström T.
  Lakartidningen 1998:95(23):2708-10.
 59. Löfberg C, Agren H, Harro J, Oreland L.
  Eur Neuropsychopharmacol 1998:8(2):153-7.
  Web of Science® citations 27
 60. Degl'Innocenti A, Agren H, Bäckman L.
  Acta Psychiatr Scand 1998:97(3):182-8.
  Web of Science® citations 121
 61. [A new series: serotonin and emotions].
  [Ny serie: serotonin och känslor.]
  Lakartidningen 1997:94(38):3245.
 62. [Clinical psychopharmacology. The art of prescribing a correct dosage, and being able to make the patient take it].
  [Klinisk psykofarmakologi. Konsten att ordinera rätt dos, och att få patienten att ta den.]
  Lakartidningen 1997:94(28-29):2533-4.
 63. Ågren H, Gustavson B, Mårtensson B, Nagy A, Nordin C, Rutz W, Träskman-Bendz L.
  Stockholm: SPRI; 1997.
 64. [The best antidepressive treatment: sensible pharmacotherapy and psychological readiness].
  [Bästa depressionsbehandlingen: klok farmakoterapi och psykologisk beredskap.]
  Lakartidningen 1996:93(46):4141-2.
 65. Ekman R, Juhasz P, Heilig M, Agren H, Costello CE.
  Peptides 1996:17(7):1107-11.
  Web of Science® citations 20
 66. Lundberg T, Lindström L, Hartvig P, Reibring L, Agren H, Lundqvist H, Fasth KJ, Antoni G, Långström B.
  Psychiatry Res 1996:67(1):1-10.
  Web of Science® citations 9
 67. [Depressions among adolescents are not always correctly diagnosed].
  [Ungdomars depressioner diagnostiseras inte alltid optimalt.]
  Lakartidningen 1996:93(6):448.
 68. Ågren H.
  Läkemedelsboken 97/98. Stockholm: Apoteksbolaget; 1996, ISBN 91-85574-40-6.
 69. Riga: Psychiatry in a Changing Environment; 1996.
 70. Blennow K, Wallin A, Agren H, Spenger C, Siegfried J, Vanmechelen E.
  Mol Chem Neuropathol. 1995:26(3):231-45.
  Web of Science® citations 540
 71. [New antidepressive agents widen the indications. Affective disorders in a new perspective].
  [Nya antidepressiva vidgar indikationerna. Affektiv sjukdom i nytt perspektiv.]
  Lakartidningen 1995:92(32-33):2879-80.
 72. Ågren H.
  Läkemedelsboken 95/96. Stockholm: Apoteksbolaget; 1995, ISBN 91-85574-37-6.
 73. Post Scriptum Psychiatrica 1995:1:3-6.
 74. Agren H, Reibring L.
  Pharmacopsychiatry 1994:27(1):2-6.
  Web of Science® citations 62
 75. van Kammen DP, Agren H, Yao JK, O'Connor DT, Gurklis J, Peters JL.
  Am J Psychiatry 1994:151(3):379-84.
  Web of Science® citations 36
 76. Runeson B, Wasserman D, Träskman-Bendz L, Ågren H, Åsberg M.
  Nordic Journal of Psychiatry 1994:48:3.
  Web of Science® citations 4
 77. [Drug prescription. A question concerning only physicians?]
  [Receptförskrivning. Enbart en fråga för läkare?]
  Rane A, Agren H.
  Lakartidningen 1993:90(26-27):2434-5.
 78. Hsiao JK, Potter WZ, Agren H, Owen RR, Pickar D.
  Psychopharmacology (Berl.) 1993:112(1 Suppl):S76-84.
  Web of Science® citations 21
 79. Ågren H.
  Läkemedelsboken 93/94. Stockholm: Apoteksbolaget; 1993, ISBN 91-85574-36-8.
 80. Agren H, Reibring L, Hartvig P, Tedroff J, Bjurling P, Lundqvist H, Långström B.
  Clin Neuropharmacol 1992:15 Suppl 1 Pt A:235A-236A.
 81. Reibring L, Agren H, Hartvig P, Tedroff J, Lundqvist H, Bjurling P, Kihlberg T, Långström B.
  Psychiatry Res 1992:45(4):215-25.
  Web of Science® citations 16
 82. Agren H, Reibring L, Hartvig P, Tedroff J, Bjurling P, Hörnfeldt K, Andersson Y, Lundqvist H, Långström B.
  Acta Psychiatr Scand 1991:83(6):449-55.
  Web of Science® citations 56
 83. Hartvig P, Agren H, Reibring L, Tedroff J, Bjurling P, Kihlberg T, Långström B.
  J Neural Transm Gen Sect. 1991:86(1):25-41.
  Web of Science® citations 54
 84. Joborn C, Hetta J, Niklasson F, Rastad J, Wide L, Agren H, Akerström G, Ljunghall S.
  Psychoneuroendocrinology 1991:16(4):311-22.
  Web of Science® citations 59
 85. Hartvig P, Agren H, Reibring L, Tedroff J, Bjurling P, Ulin J, Långström B.
  Acta Radiol Suppl 1991:376:159-60.
 86. Hartvig P, Aquilonius SM, Tedroff J, Reibring L, Agren H, Bjurling P, Ulin J, Långström B.
  Acta Radiol Suppl 1991:376:149-50.
 87. Tedroff J, Ågren H, Hartvig P, Bjurling P, Långström B.
  Comar, PET Studies on the Brain Dopamine System. Dordrecht: Academic Publishers B.V; 1991,
 88. Hartvig P, Ågren H, Lindner KJ, Tedroff J, Bjurling P, Långström B.
  European Neuropsychopharmacology 1991:1(3):235-237.
 89. Ågren H, Reibring L, Hartvig P, Tedroff J, Långström B.
  Uppsala: Inauguration Proceedings of Uppsala PET Centre; 1991.
 90. Winsa B, Dahlberg A, Jansson R, Agren H, Karlsson FA.
  Acta Endocrinol. 1990:122(6):722-8.
  Web of Science® citations 39
 91. Potter WZ, Hsiao JK, Agren H.
  Psychopharmacol Ser 1989:7:40-51.
 92. Liljenberg B, Almqvist M, Hetta J, Roos B, Ågren H.
  The European Journal of Psychiatry 1989:3:5-12.
 93. Ågren H, Roos BE, Hetta J, Almqvist M, Liljenberg B.
  European Journal of Psychiatry 1989:3:8.
 94. Liljenberg B, Almqvist M, Hetta J, Roos BE, Agren H.
  Ann Clin Res. 1988:20(6):393-8.
 95. Joborn C, Hetta J, Johansson H, Rastad J, Agren H, Akerström G, Ljunghall S.
  World J Surg 1988:12(4):476-81.
 96. Joborn C, Hetta J, Rastad J, Agren H, Akerström G, Ljunghall S.
  Biol Psychiatry 1988:23(2):149-58.
 97. Ågren H, Cutler NR, Kay AD, Liinoila M, potter WZ.
  Brain Dysfunction 1988:1:192-196.
 98. Ågren H.
  Sömnstörningar och depressioner. Helsingborg: Leo Läkemedel; 1988,
 99. Hsiao JK, Agren H, Bartko JJ, Rudorfer MV, Linnoila M, Potter WZ.
  Arch Gen Psychiatry 1987:44(12):1078-83.
 100. Risby ED, Hsiao JK, Sunderland T, Agren H, Rudorfer MV, Potter WZ.
  Clin Pharmacol Ther. 1987:42(5):547-54.
 101. Ågren H, Nordin C, Potter WC.
  Jerusalem: 6th International Catecholamine Symposium; 1987.
 102. Ågren H, Roy A.
  Jerusalem: International Conference on New Directions in Affective Disorders; 1987.
 103. Copenhagen: Annual Meeting of Scandinavian Society for Psychopharmacology; 1987.
 104. Copenhagen: Annual Meeting of Scandinavian Society for Psychopharmacology; 1987.
 105. Nordic Journal of Psychiatry 1987:41:433-435.
 106. Ågren H, Terenius L.
  In: Ganten H, Fuxe K. (eds.) Neuroendocrinology of mood. Berlin: Springer-Verlag; 1987, pp 273-290. ISBN 0-387-17892-9.
 107. Stockholm: Lundbeck symposium on "Medicinsk behandling av psykoser — teori och praktik"; 1987.
 108. Funa K, Dawson N, Jewett PB, Agren H, Ruckdeschel JC, Bunn PA, Gazdar AF.
  Cancer Treat Rep 1986:70(10):1147-51.
 109. Agren H, Potter WZ.
  Psychopharmacol Bull 1986:22(3):937-41.
 110. Pickar D, Roy A, Breier A, Doran A, Wolkowitz O, Colison J, Agren H.
  Ann N Y Acad Sci. 1986:487:189-96.
 111. Agren H, Mefford IN, Rudorfer MV, Linnoila M, Potter WZ.
  J Psychiatr Res 1986:20(3):175-93.
 112. Ågren H, Mefford IN, Potter WZ.
  In: Shagass C. (ed.) Biological Psychiatry 1985. New York: Elsevier Science Publishing; 1986, pp 823-825. ISBN 0-444-01034-3.
 113. ågren H, Hetta J, Almqvist M, Hambert G, Liljenberg B, Roos BE.
  In: Koella WP, Rüther E, Schulz H. (eds.) Sleep '84. Stuttgart: Gustav Fischer; 1985, pp 373-376. ISBN 3437109901.
 114. Ågren H, Koulu M, Bjelogrlic N, Saavedra JM, Linnoila M.
  Acta physiologica Scandinavica 1985:124:1.
 115. Peterson LL, Bartfai T, Ernster L, Wickström G, Roos BE, Wehlin-Ahs U, Agren H.
  Psychiatry Res 1984:13(2):141-50.
 116. Agren H, Lundqvist G.
  Psychoneuroendocrinology 1984:9(3):233-48.
 117. Endorphins and anxiety.
  [Endorfiner och ångest]
  Nordic Journal of Psychiatry 1984:9:41-45.
 118. Ågren H, Lundqvist G.
  Nordic journal of psychiatry 1984:39:57-62.
 119. Wistedt B, Agren H, Bjaring B, Källström B, Lund M, Månsby J, Peterson LE, Roos BE.
  Acta Psychiatr Scand 1983:68(3):212-20.
 120. Widerlöv E, Ågren H, Wahlström A, Rehfeld JF, Breese GR.
  Psychopharmacology Bulletin 1983:19:355-360.
 121. Berlin: The Origins of Depression: Current Concepts and Approaches; 1983.
 122. Agren H, Terenius L, Wahlström A.
  Ann N Y Acad Sci. 1982:398:388-98.
 123. Mot en förnyelse av psykiatrisk diagnostik.
  [Towards a new psychiatric diagnostics]
  Nordic Journal of Psychiatry 1979:33:85-93.

Accepted, not yet published publications

Ågren H. Psykiatrisk laboratorieutredning. Kapitel för Psykiatri-03, ed. Herlofsson J & Åsberg M.

Leinonen E, Skarstein J, Behnke K, Ågren H, & Nordic Antidepressant Study Group (2001). Long-term efficacy and tolerability of mirtazapine and citalopram in the treatment of major depression. Journal of Clinical Psychiatry.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - Institutionen för medicin, Huddinge Show info
Professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, Stockholm, Institutionen för klinisk neurovetenskap och allmänmedicin, Sektionen för psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

100% 1998
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för psykiatri och neurokemi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Överläkare vid Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.

100% 1993 1998
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Utbildningsvetenskapliga fakulteten Show info
Högskolelektor vid Uppsala universitet.

100% 1992 1993
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Medicinska fakulteten Show info
Universitetstjänst som klinisk lärare i psykiatri och tjänst som biträdande överläkare vid Akademiska sjukhusets psykiatriska klinik.

100% 1985 1991
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Medicinska fakulteten Show info
Avdelningsläkare vid psykiatriska kliniken, UAS

100% 1981 1985
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Medicinska fakulteten Show info
Underläkare vid psykiatriska kliniken, UAS.

100% 1980 1981
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Medicinska fakulteten Show info
Specialistutbildning i allmän psykiatri vid UAS. Sidoutbildningar: 1975,1977: sammanlagt 7 månader neurologi (5 mån vid Regionsjukhuset i Örebro, 2 mån neurologkliniken UAS). 1977: 6 mån invärtesmedicin vid medicinska kliniken, Enköpings sjukhus.

100% 1973 1979
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Medicinska fakulteten Show info
Underläkarvikariat vid psykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

100% 1971 1971

Huvudhandledare för doktorander
 1. Claes Norring, Psychological diagnosis and prognosis in eating disorders. Ego functioning and the eating disorder inventory, Uppsala 1989.
 2. Lars Reibring, Cerebral presynaptic serotonin formation in depression studied by PET, Uppsala 1994.
 3. Ína Marteinsdóttir, Aspects of social phobia, Uppsala 2003.
 4. Helena Prochazka, Self-rated aggression, Psychobiological aspects and gender issues in medical-psychiatric practice, Göteborg 2003
 5. Anna Ehnvall, Life-charting patients with treatment-refractory affective disorder, Göteborg 2004.
 6. Joshua M. Tugumisirize, Depression among Malawian and Ugandan women: A primary health care based comparative study Makerere University, Kampala, Uganda 2007.
 7. Wilson W. Muhwezi, The interface between family structure, life events and major depression in Uganda. Joint PhD program KI & Makerere University, Kampala, Uganda. Disputation 2007-11-28.
 8. Lena Backlund, Determinants of long-term course in bipolar disorder, KI Huddinge. Disputation 2010-06-04.
 9. Janet Nakigudde, Postpartum psychosis and social support in Uganda: the effect of family psychoeducation, Joint PhD program KI & Makerere University, Kampala, Uganda. Disputation 2011-06-09.
 10. Kristoffer Södersten, Sahlgrenska akademin, Göteborg (ongoing).
Bihandledare för doktorander
 1. Bo Liljenberg, Prevalence of sleep disturbances and pharmacodynamic effects of propiomazine and chlormethiazole, Uppsala 1988.
 2. Alessio degl’Innocenti, Source memory and executive functioning on normal aging and depression, Göteborg 1998.
 3. Ingela Skärsäter, The importance of social support for men and women, suffering from major depression. Göteborg 2002.
 4. Patrik Sobocki, Health economics of depression, Karolinska institutet, Stockholm 2006. Disputation 2006-10-13.
 5. Göran Roth, A prospective study of mental health among mass-evacuated Kosovo Albanians, Karolinska institutet, Stockholm 2006. Disputation 2006-03-10.
 6. Noeline Nakasujja, Cognitive deficits and HIV-associated psychotic disorders in Uganda. Joint PhD program KI & Makerere University, Kampala, Uganda. Disputation 2011-01-31.
 7. Kristell le Gal Beneroso, Sahlgrenska akademin, Göteborg (ongoing).

Akademiska examina
1964-06-10Studentexamen vid Gävle Högre Allmänna Läroverk.
1966-06-07Medicine kandidat vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet.
1969-06-02 Filosofie kandidat (arabiska 1 betyg, kinesiska 3 betyg, japanska 2 betyg) vid Uppsala universitet.
1971-05-28Medicine licentiat vid Uppsala universitet.
1981-10-01Medicine doktor vid Uppsala universitet. Försvarade 1981-09-29 avhandlingen Biological Markers of Major Depressive Disorders: A Clinical and Multivariate Study. Handledare: Professor Björn-Erik Roos. Opponent: Professor Marie Åsberg.
1983-02-25Docent i psykiatri vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet.
1993-03-01Professor i psykiatri vid Göteborgs Universitet.
1998-09-01Professor i psykiatri vid Karolinska Institutet.
2006-08-01Professor i psykiatri vid Göteborgs Universitet.

Legitimation
1971-06-09Svensk läkarlegitimation

Anställningar
1971-06-01—1971-08-30Underläkarvikariat vid psykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
1973—1979Specialistutbildning i allmän psykiatri vid UAS. Sidoutbildningar: 1975,1977: sammanlagt 7 månader neurologi (5 mån vid Regionsjukhuset i Örebro, 2 mån neurologkliniken UAS). 1977: 6 mån invärtesmedicin vid medicinska kliniken, Enköpings sjukhus.
1980—1981Underläkare vid psykiatriska kliniken, UAS.
1981—1985Avdelningsläkare vid psykiatriska kliniken, UAS.
1985—1991Universitetstjänst som klinisk lärare i psykiatri och tjänst som biträdande överläkare vid Akademiska sjukhusets psykiatriska klinik.
1988-01-01—1992-03-30Forskarassistenttjänst inom det prioriterade området Biologisk experimentell psykiatri vid MFR.
1989-07-01—1989-12-31T f professor och prefekt vid institutionen för psykiatri, Akademiska sjukhuset.
1990-01-01—1993-06-14Stf prefekt vid institutionen för psykiatri, Akademiska sjukhuset.
1992-04-01—1993-06-14Högskolelektor vid Uppsala universitet.
1993-06-15—1998-08-31Professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Överläkare vid Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.
1998-09-01—Professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, Stockholm, Institutionen för klinisk neurovetenskap och allmänmedicin, Sektionen för psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
2000—2003Chef för sektionen för psykiatri, Neurotec-institutionen, Huddinge.
2006-08-01—Professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Överläkare vid Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.

Specialistkompetens
1979-02-19Specialist i allmän psykiatri.

Stipendier
1971-10-01—1973-05-31Innehav av Mombushô-stipendium från japanska utbildningsdepartementet via Svenska Institutet — fortsatta studier i japanska språket vid Osaka universitet samt auskultation vid Psykiatriska kliniken, Kyoto universitet.
1982-09-01—1985-03-31Postdoktorstjänst vid Medicinska forskningsrådet.
1984-03-01—1985-09-31Fogarty Visiting Fellowship vid Laboratory of Clinical Science, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA.

Medlemskap

Uppdrag
Priser och omnämningar
1982Tilldelad Hwasserska priset av Upsala Läkaresällskap för årets bästa avhandling
1983Who's Who in the Biobehavioral Sciences
1987, 1990, 1993 Who's Who in the World
1988Men of Achievement, 13th edition.
1993Tilldelad Second Price för depressionsforskning från Anna-Monika Stiftung, Dortmund, Tyskland.

Information is reliable | updated 2017-06-01 by Hans Ågren |

User account for Hans Ågren, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/html/sverige/user/html/7637