Publication: Risk att lesbiska kvinnor får sämre bemötande och behandling

Risk att lesbiska kvinnor får sämre bemötande och behandling.
[Risk att lesbiska kvinnor får sämre bemötande och behandling.]
Läkartidningen 2000:97(49):5796-5800.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/html/sverige/user/publication?ref=922391