Jag är en strukturerad och noggrann person som har lätt att samarbeta med andra. Jag har god känsla för språk. Jag är bra på att hålla vad vi kommit överens om.
Registration number: VGFOUSA-P-864211
Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Ny ansökan
Application started by: Anette Larsson, 2018-10-02
Professional title at the time of application: Fysioterapeut
Work place at the time of application: Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2019-01-10
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Anette Larsson
Fysioterapeut, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

  1. VGFOUSA-P-864211 : Jag är en strukturerad och noggrann person som har lätt att samarbeta med andra. Jag har god känsla för språk. Jag är bra på att hålla vad vi kommit överens om., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Ny ansökan
    Granted, reminder Granted, reminder
    application started: 2018-10-02 , Applicant: Anette Larsson, Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
  2. VGFOUSA-P-932781 : Jag är en strukturerad och noggrann person som har lätt att samarbeta med andra. Jag har god känsla för språk. Jag är bra på att hålla vad vi kommit överens om, Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
    Application is electronically registered Application is electronically registered
    application started: 2019-10-03 , Applicant: Anette Larsson, Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral

Bakgrundsinformation om sökanden

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Arbetstid i organisationen - % av heltid

100

Datum för disputation

2018-06-05

Titel på avhandlingen

Muscle strength and resistance exercise for women with fibromyalgia-a person-centred approach

Institution där avhandlingen lades fram

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Saglgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kompetensprofil

Sammanfattande beskrivning av handledaregenskaper

Jag har arbetat mycket med kvantitativ metod och har använt flera olika statistiska metoder i min forskning. Jag forskar själv på långvarig smärta och fysisk aktivitet men har inga problem med att sätta mig in i någon annans forskningsområde. Jag har bra språkhantering och blick för text och kan bidra med formuleringar. Det som jag ännu inte gjort så mycket är kvalitativ metod men jag är mycket intresserad och vill lära mig mer.

Äskande

Forskarstöd söks från och med

2019-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2019-01-01

Forskarstöd beviljas till och med

2019-12-31

Decision

Decision date: 2019-01-10


Jag är en strukturerad och noggrann person som har lätt att samarbeta med andra. Jag har god känsla för språk. Jag är bra på att hålla vad vi kommit överens om. | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/ansokan/864211