Erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ metod. Handledning och utbildning i forskningsmetodik, samt genomförande av projekt.
Registration number: VGFOUSA-P-870721
Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
Application started by: Sandra Weineland, 2018-10-30
Professional title at the time of application: Specialistpsykolog, filosofie doktor
Work place at the time of application: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2019-01-10
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Sandra Weineland
Specialistpsykolog, filosofie doktor, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan, Psykologiska institutionen

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

 1. VGFOUSA-P-584601 : Jag är specialistpsykolog och filosofie doktor. Jag kan handleda i psykologiskmetod, behandling, utvärdering, vetenskapsmetod. Jag har handlett på ett trettio-tal psykologexamensuppsatser, PTP-psykologer och andra yrkeskategorier så som dietister, sjukgymnast, sjuksköterska., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Ny ansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2015-12-01 , Applicant: Sandra Weineland, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
 2. VGFOUSA-P-667551 : Legitimerad psykolog och Ph D., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2016-10-03 , Applicant: Sandra Weineland, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
 3. VGFOUSA-P-769751 : Handledning i kvantitativ och kvalitativ metod i vetenskapliga arbeten., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2017-11-01 , Applicant: Sandra Weineland, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
 4. VGFOUSA-P-870721 : Erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ metod. Handledning och utbildning i forskningsmetodik, samt genomförande av projekt., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2018-10-30 , Applicant: Sandra Weineland, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg

Bakgrundsinformation om sökanden

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Arbetstid i organisationen - % av heltid

100

Vad som hänt sedan föregående ansökan om forskarstöd samt äskande

Forskarstöd söks från och med

2018-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2019-08-01

Forskarstöd beviljas till och med

2019-12-31

Decision

Decision date: 2019-01-10


Erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ metod. Handledning och utbildning i forskningsmetodik, samt genomförande av projekt. | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/ansokan/870721