Vill vara ett bollplank i den vetenskapliga processen i att göra ett projekt
Registration number: VGFOUSA-P-871291
Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
Application started by: Else Hellebö Johanson, 2018-11-01
Professional title at the time of application: Leg. dietist, Klinisk näringsfysiolog
Work place at the time of application: Närhälsan dietistenhet
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2019-01-10
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Else Hellebö Johanson
Leg. dietist, Klinisk näringsfysiolog, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan dietistenhet

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

 1. VGFOUSA-P-41271 : Har själv gjort små kliniska studier med kvantitativa mätvariabler, bearbetade i StatView och SPSS., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2009-01-12 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet
 2. VGFOUSA-P-90601 : Jag har som mål att handleda andra med intresse för forskning genom att aktivt lyssna, stödja och ställa kritiska frågor kring val av metoder och studiedesign i förhållande till primär frågeställning., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2009-10-22 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet
 3. VGFOUSA-P-162261 : Jag har som mål att handleda andra med intresse för forskning genom att aktivt lyssna, stödja och ställa kritiska frågor kring val av metoder och studiedesign i förhållande till primär frågeställning., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2010-10-18 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet
 4. VGFOUSA-P-324081 : Vill vara bollplank, inspirera och stödja forskningsintresserade till att komma vidare i sin forskning., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted Granted
  application started: 2012-12-20 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet
 5. VGFOUSA-P-396161 : Jag har som mål att handleda andra med intresse för forskning genom att aktivt lyssna, stödja och ställa kritiska frågor kring val av metoder och studiedesign i förhållande till primär frågeställning., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2013-10-24 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet
 6. VGFOUSA-P-774821 : Vill vara ett bollplank i den vetenskapliga processen i att göra ett projekt., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2017-12-04 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet
 7. VGFOUSA-P-871291 : Vill vara ett bollplank i den vetenskapliga processen i att göra ett projekt, Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2018-11-01 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet
 8. VGFOUSA-P-933185 : Jag har som mål att handleda andra med intresse för forskning genom att aktivt lyssna, stödja och ställa kritiska frågor kring val av metoder och studiedesign i förhållande till primär frågeställning., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Application is electronically registered Application is electronically registered
  application started: 2019-10-10 , Applicant: Else Hellebö Johanson, Närhälsan dietistenhet

Bakgrundsinformation om sökanden

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Arbetstid i organisationen - % av heltid

100

Vad som hänt sedan föregående ansökan om forskarstöd samt äskande

Kompletterande utbildningar

Gått GCPutbildning i FoUs egen regi.

Forskarstöd söks från och med

2019-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2019-01-01

Forskarstöd beviljas till och med

2019-12-31

Decision

Decision date: 2019-01-10


Vill vara ett bollplank i den vetenskapliga processen i att göra ett projekt | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/ansokan/871291