Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?
Registration number: VGFOUSA-P-872731
Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
Application started by: Solbrith Wachsmann, 2018-11-14
Professional title at the time of application: distriktsköterska
Work place at the time of application: Närhälsan Ängabo Vårdcentral
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2019-01-10
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Solbrith Wachsmann
distriktsköterska, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Koncernkontoret, Närhälsan Ängabo vårdcentral (Alingsås)

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

 1. VGFOUSA-P-54021 : Motivationsfaktorer till att delta i rökslutargrupp., Forskarstöd predoktorandmedel - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2009-04-19 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 2. VGFOUSA-P-89231 : Motivationsfaktorer till att delta i rökslutargrupp, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2009-10-13 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 3. VGFOUSA-P-166021 : Motivationsfaktorer till att delta i rökslutargrupp., Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2010-11-25 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 4. VGFOUSA-P-240081 : Effekter av spirometri och konditionstest., Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2011-11-08 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 5. VGFOUSA-P-318661 : Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-10-30 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 6. VGFOUSA-P-345811 : Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2013-04-02 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 7. VGFOUSA-P-495631 : Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-12-02 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 8. VGFOUSA-P-577701 : Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2015-10-22 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 9. VGFOUSA-P-623821 : Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?(ingen titel), Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2016-05-17 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 10. VGFOUSA-P-763191 : Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?T, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2017-10-05 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral
 11. VGFOUSA-P-872731 : Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2018-11-14 , Applicant: Solbrith Wachsmann, Närhälsan Ängabo Vårdcentral

Övergripande information om projektarbetet

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Projektledarens arbetstid - % av heltid

100

Hur långt har projektarbetet framskridit?

Minst en skriftlig redovisning klar men ej publicerad

Projektarbetet som en del i en utbildning för sökanden

Ej del i utbildning

Medarbetare / Handledare

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektet / projektens innehåll

Beräknat projektslut

2020-12-31

Sammanfattning

Rökning kan leda till lägre livskvalitet men om snuset påverkar livskvalitet är inte studerat. Även fysisk inaktivitet kan leda till en lägre livskvalitet. Projektens syfte är att ta reda på skillnader i livskvalitet mellan de som röker, snusar eller inte använder tobak. Samt ta reda på om spirometri och konditionstest kan vara en motivationsfaktor till att börja i en rökavvänjningsgrupp eller sluta röka samt motivera till ökad fysisk aktivitet och därigenom öka sin livskvalitet

Senaste 12 månaderna har följande gjorts i projektet

Projektet "Livskvalitet och tobak VGFOUSA-161861" har omarbetats med annan statistik-körning för att sedan skickas in till an andra tidskrift.  Författande av artikel pågår.  
Projektet "Motivationsfaktorer till att delta i rökslutargrupp VGFOUSA-44461": Artikelskrivning pågår.
Projektet "Spirometri och konditionstest effekter på rökarens livskvalitet VGFOUSA-298841": Nya analyser ska göras vilket påverkar färdigställande av manuskript.

Närmaste 12 månaderna planeras följande aktivitet

Projektet "Livskvalitet och tobak VGFOUSA-161861" kommer att publiceras.
Projektet "Motivationsfaktorer till att delta i rökslutargrupp VGFOUSA-44461": Artikelskrivning kommer att fortsätta.
Projektet "Spirometri och konditionstest effekter på rökarens livskvalitet VGFOUSA-298841": Nya analyser kommer att göras.

Ekonomisk översikt och äskande

Forskarstöd söks från och med

2019-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2019-02-01

Forskarstöd beviljas till och med

2019-12-31

Decision

Decision date: 2019-01-10


Tobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka? | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/ansokan/872731