Fysioterapeut med inriktning mot rehabilitering,fysisk träning,fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet,främst för patienter med hjärtsjukdom.
Registration number: VGFOUSA-P-874741
Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Ny ansökan
Application started by: Maria Borland, 2018-11-30
Professional title at the time of application: Med Dr Leg fysioterapeut
Work place at the time of application: Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2019-01-10
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Maria Borland
Med Dr Leg fysioterapeut, Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Göteborgs universitetsbibliotek

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

  1. VGFOUSA-P-874741 : Fysioterapeut med inriktning mot rehabilitering,fysisk träning,fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet,främst för patienter med hjärtsjukdom., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Ny ansökan
    Granted, reminder Granted, reminder
    application started: 2018-11-30 , Applicant: Maria Borland, Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg
  2. VGFOUSA-P-933072 : Disputerad fysioterapeut, specialistkompetens inom hjärta och kärl med erfarenhet av att planera och genomföra randomiserade multicenter studier. Jag är intresserad av fysisk träning och långvariga effekter av att delta i fysisk träning vid hjärtsjukdom., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
    Application is electronically registered Application is electronically registered
    application started: 2019-10-08 , Applicant: Maria Borland, Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg

Bakgrundsinformation om sökanden

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Arbetstid i organisationen - % av heltid

100

Datum för disputation

2018-10-05

Titel på avhandlingen

Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease.

Institution där avhandlingen lades fram

Institutionen för neuroventenskap och fysiologi. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kompetensprofil

Sammanfattande beskrivning av handledaregenskaper

Disputerad fysioterapeut med specialistkompetens inom hjärta och kärl. Jag arbetar kliniskt med hjärtrehabilitering och min forskning rör patienter med hjärtsvikt och samtida medsjukdomar samt patienter med permanent förmaksflimmer. Syftet med min forskning har varit att undersöka effekter av fysioterapeut-ledd fysisk träning i grupp med speciell referens till fysisk kapacitet (arbetskapacitet och muskelfunktion), fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet. Jag har främst arbetat med kvantitativa metoder och forskning som bygger på frågor som kommit ur kliniska frågeställningar.Jag har erfarenhet av att planera och genomföra randomiserade multicenter studier. Jag är intresserad av fysisk träning och långvariga effekter av att delta i fysisk träning.

Äskande

Forskarstöd söks från och med

2019-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2019-01-01

Forskarstöd beviljas till och med

2019-12-31

Decision

Decision date: 2019-01-10


Fysioterapeut med inriktning mot rehabilitering,fysisk träning,fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet,främst för patienter med hjärtsjukdom. | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/ansokan/874741