Erfarenhet av RCT-studier, flernivåmodell och kvalitativa studier från mitt avhandlingsarbete. Sedan dess fortsatt arbete med psykisk ohälsa ( observationsstudie om sjukskrivning och behandling med antidepressiva läkemedel) och upplevelser av rehabilitering ( kvalitativa arbeten). Brett allmänintresse , bred erfarenhet av utbildning om patientcentrering, utbildar läkare från länder utanför EU/EES inom allmänmedicin. Fortsatt intresse av EBM/EBP.Senaste ansökan VGFOUSA-P-775361.
Registration number: VGFOUSA-P-876351
Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
Application started by: Ingmarie Skoglund, 2018-12-10
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2019-01-10
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

 1. VGFOUSA-P-416131 : Handledare med erfarenhet av primärvård, evidensbaserad medicin och läkemedel samt intresse för förhållningssätt centrerat till den som handleds., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-02-21 , Applicant: Ingmarie Skoglund, Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.
 2. VGFOUSA-P-493511 : Mina intresseområden är evidensbaserad medicin och praktik, implementering, läkemedel, psykiatri, hjärt-kärlsjukdomar och migrationsmedicin., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-11-11 , Applicant: Ingmarie Skoglund, Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.
 3. VGFOUSA-P-679391 : Mina intresseområden är evidensbaserad medicin och praktik, implementering, läkemedel, psykisk ohälsa inom primärvård, hjärtkärl-sjukdomar och migrationsmedicin., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2016-11-18 , Applicant: Ingmarie Skoglund, Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.
 4. VGFOUSA-P-775361 : Erfarenhet av RCT-studier, flernivåmodell ( med hypertoni som modell) och kvalitativa studier från mitt avhandlingsarbete. Sedan dess fortsatt arbete med psykisk ohälsa ( observationsstudie om sjukskrivning och behandling med antidepressiva läkemedel) och upplevelser av rehabilitering ( kvalitativa arbeten). Brett allmänintresse , bred erfarenhet av utbildning om patientcentrering, utbildar läkare från länder utanför EU/EES inom allmänmedicin. Fortsatt intresse av EBM/EBP., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2017-12-05 , Applicant: Ingmarie Skoglund, Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.
 5. VGFOUSA-P-876351 : Erfarenhet av RCT-studier, flernivåmodell och kvalitativa studier från mitt avhandlingsarbete. Sedan dess fortsatt arbete med psykisk ohälsa ( observationsstudie om sjukskrivning och behandling med antidepressiva läkemedel) och upplevelser av rehabilitering ( kvalitativa arbeten). Brett allmänintresse , bred erfarenhet av utbildning om patientcentrering, utbildar läkare från länder utanför EU/EES inom allmänmedicin. Fortsatt intresse av EBM/EBP.Senaste ansökan VGFOUSA-P-775361., Forskarstöd handledarstöd (post. doc.) - Fortsättningsansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2018-12-10 , Applicant: Ingmarie Skoglund, Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.

Bakgrundsinformation om sökanden

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - ST-läkare

Arbetstid i organisationen - % av heltid

95

Vad som hänt sedan föregående ansökan om forskarstöd samt äskande

Kompletterande utbildningar

Jag har fortsatt handleda och forska sedan förra ansökan. Under året har vi utvecklat ett samarbete mellan flera handledare med målsättning att kunna skriva vetenskapliga artiklar som slutresultat av ST-arbetena/handledningsuppdragen.

Forskarstöd söks från och med

2019-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2019-01-01

Forskarstöd beviljas till och med

2019-12-31

Decision

Decision date: 2019-01-10


Erfarenhet av RCT-studier, flernivåmodell och kvalitativa studier från mitt avhandlingsarbete. Sedan dess fortsatt arbete med psykisk ohälsa ( observationsstudie om sjukskrivning och behandling med antidepressiva läkemedel) och upplevelser av rehabilitering ( kvalitativa arbeten). Brett allmänintresse , bred erfarenhet av utbildning om patientcentrering, utbildar läkare från länder utanför EU/EES inom allmänmedicin. Fortsatt intresse av EBM/EBP.Senaste ansökan VGFOUSA-P-775361. | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/ansokan/876351