Forskarstödets omfattning
inom primärvård i Södra Älvsborg

En projektledare kombinerar ofta klinisk tjänstgöring med tid för FoU. Arbetstiden för FoU bekostas ibland från flera håll. Ibland kan det bli rörigt att reda ut hur kostnaden för arbetstiden skall fördelas på olika konton / ansvar. Bifogat finns en excelfil som visar först några exempel och erbuder sedan en kalkylator där du själv kan få uträknat fördelningen på olika konton / ansvar.

För primärvården i Södra Älvsborg har vi ett forskarstöd om 10-20% av arbetstiden. 10% för predoktorandstöd och 20% för doktorandstöd eller post doc / handledarstöd. Detta stöd räknas som ingående i den totala arbetstiden i PV Södra Älvsborg. Om man däremot har projektpengar från lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg eller från annan finansiär räknas det som att man är helt eller delvis tjänstledig (varvid eventuellt forskarstöd minskas i motsvarande grad).

Kostnaden för forskarstödet och medel från lokala FoU-rådet skall dras från olika konton / ansvar, detta är skälet till varför det är viktigt. Den excelfil du ser nedan är ett hjälpmedel för att reda ut detta. För att använda den gör så här:

  1. Spara excelfilen på din dator.
  2. Öppna filen med excel.
  3. Titta på exemplen.
  4. Räkna ut siffror för just dig.
  5. Spara excelfilen med din uträkning.
(Om du senare behöver räkna om siffror för just dig kontrollera om det på den här webbsidan finns en nyare och bättre version av excelfilen.)

Attachments

excel document att_rakna_ut_forskarstod_version_2008-12-22.xls
Excelfil som visar exempel och där man kan räkna ut storleken på sitt forskarstöd.
File size: 43 kB
PublishedDocument information: Forskarstödets omfattning | Last modified: 2012-10-14 by Eva Almqvist

Forskarstödets omfattning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/document/15721