Forskarstöd inom primärvården i Södra Älvsborg

Historik

Det här forskarstödet delas ut direkt av primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg och är inte samma ekonomiska stöd som ges som forskarstöd från lokala FoU-rådet Södra Älvsborg FoU-rådet i Södra Älvsborg.

Predoktorandstöd

Inga vetenskapliga krav på den sökandes utbildning. Det krävs inte heller att sökanden har gått någon kurs i vetenskaplig metodik. Det aktuella projektet skall dock vara granskat av FoU-centrum i Södra Älvsborg och bedömas ha en rimlig vetenskaplig kvalitet med relevans för primärvården. Vi har inget krav på att den som har stödet senare måste bli doktorand. Stödet omfattar att få avsätta 10 % av faktisk arbetstid för FoU. För närvarande ges detta stöd till 1 personer:
ProjektledareProjekttitelFr o mt o m
Wachsmann, SolbrithTobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?2019-02-012019-12-31

Doktorandstöd

Kan ges till den som är antagen som doktorand vid universitetsinstitution. Stödet innebär att man får avsätta 20% av faktisk arbetstid för FoU. På denna tid skall man förutom att driva sin egen forskning vara behjälplig som projekthandledare för 1-2 projekt. Anställda i primärvård Västra Götalandsregionen har möjlighet att söka doktorandstöd om 20 %. Dessa söks i konkurrens och för anställda i geografiska området Södra Älvsborg handläggs detta stöd av FoU-centrum Södra Älvsborg. Doktorandstöd beviljas för maximalt ett år i taget med möjlighet till förlängning om uppgjord individuell studieplan följs. För doktorander som beviljats forskarstöd före 2012-12-01 ges ett uppdragstillägg om 2.000:-/mån.
För närvarande ges detta stöd till 2 personer:
ProjektledareProjekttitelForskarstöd fr o mt o m
Malmberg, StefanSvalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer2019-02-012019-12-31
Rindner, LenaKvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa2019-02-012019-12-31

Post doc/handledarstöd

Kan ges till den som är disputerad. Stödet innebär att man får avsätta 20% av faktisk arbetstid för FoU. På denna tid skall man vara behjälplig som projekthandledare för flera projekt. Handledarstödet innebär även ett uppdragstillägg om 3.500:- per månad (reduceras vid deltidsarbete). För nya post doc/handledare som beviljas forskarstöd fr o m 2015-12-01 utgår inga uppdragstillägg. För närvarande ges detta stöd till 5 personer:
ProjektledareForskarstöd fr o mt o m
Borland, Maria2019-01-012019-12-31
Hellebö Johanson, Else2019-01-012019-12-31
Larsson, Anette2019-01-012019-12-31
Skoglund, Ingmarie2019-01-012019-12-31
Weineland, Sandra2019-08-012019-12-31

Forskarstöd oavsett stödform - sorterat efter individ

Här listas alla ovanstående oavsett om de har predoktorandstöd, doktorandstöd eller post doc / handledarstöd. För närvarande ges forskarstöd till 8 personer:
projektledareForskarstöd fr o mt o m
Borland, Maria2019-01-012019-12-31
Hellebö Johanson, Else2019-01-012019-12-31
Larsson, Anette2019-01-012019-12-31
Malmberg, Stefan2019-02-012019-12-31
Rindner, Lena2019-02-012019-12-31
Skoglund, Ingmarie2019-01-012019-12-31
Wachsmann, Solbrith2019-02-012019-12-31
Weineland, Sandra2019-08-012019-12-31

Beviljade ansökningar som avser framtiden

(Beviljade ansökningar som avser en period som ännu inte påbörjats)
Just nu finns det inga ansökningar som passar på denna beskrivning

PublishedDocument information: Forskarstöd inom primärvården i Södra Älvsborg | Last modified: 2019-01-02 by Researchweb Support 7

Forskarstöd inom primärvården i Södra Älvsborg, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/document/15751