Ansökningar under bearbetning samt beslut om kommande forskarstöd

Åter till översiktssidan om forskarstöd

Påminnelse om att söka förlängt forskarstöd utskickat

(Avser de som fått sista automatiska påminnelsen att påbörja ansökan om förlängning.)
NamnTitel
Arnljots, RebekaD-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden
Borland, MariaExercise-based Cardiac Rehabilitation, Physical Activity and Physical Fitness in Cardiac Disease
Borland, MariaExercise-based Cardiac Rehabilitation, Physical Activity and Physical Fitness in Cardiac Disease
Borland, MariaExercise-based Cardiac Rehabilitation, Physical Activity and Physical Fitness in Cardiac Disease
Borland, MariaExercise-based Cardiac Rehabilitation, Physical Activity and Physical Fitness in Cardiac Disease
Hange (Andersson-Hange, Andersson), DominiqueBilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Hange (Andersson-Hange, Andersson), DominiqueBilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Hange (Andersson-Hange, Andersson), DominiqueBilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar
Hange (Andersson-Hange, Andersson), DominiqueBilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Hange (Andersson-Hange, Andersson), DominiqueBilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Hange (Andersson-Hange, Andersson), DominiqueBilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Hellebö Johanson, ElseJag har som mål att handleda andra med intresse för forskning genom att aktivt lyssna, stödja och ställa kritiska frågor kring val av metoder och studiedesign i förhållande till primär frågeställning.
Hellebö Johanson, ElseJag vill vara ett bollplank och inspirationskälla för projektledaren så att han/hon kommer framåt i forskningsprocessen.
Hellebö Johanson, ElseVill vara ett bollplank i den vetenskapliga processen i att göra ett projekt.
Malmberg, StefanSvalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Marczak, JaroslawKartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Matousek, MarkusForskningsintresserad Specialistläkare som gärna handleder flitiga projektledare.
Matousek, MarkusSpecialistläkare som gärna handleder doktorander. Stationerad på Gyn Skene. PVSÄ.
Rembeck, GunDisputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning
Rembeck, GunDisputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning som initierar, stöder, stimulera och handleder olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom Primärvården Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen.
Rembeck, GunDisputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning som initierar, stöder, stimulera och handleder olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom Primärvården Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen.
Rembeck, GunDisputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning som initierar, stöder, stimulera och handleder olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom Primärvården Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen.
Rindner, LenaKvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa.
Rindner, LenaKvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa.
Rindner, LenaKvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa.
Rindner, LenaKvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa.
Sjölin, UlrikaTelenursing, gender and heart - does sex matter in assessments and care recommendations over the phone regarding patients with chestpain
Skoglund, IngmarieErfarenhet av RCT-studier, flernivåmodell ( med hypertoni som modell) och kvalitativa studier från mitt avhandlingsarbete. Sedan dess fortsatt arbete med psykisk ohälsa ( observationsstudie om sjukskrivning och behandling med antidepressiva läkemedel) och upplevelser av rehabilitering ( kvalitativa arbeten). Brett allmänintresse , bred erfarenhet av utbildning om patientcentrering, utbildar läkare från länder utanför EU/EES inom allmänmedicin. Fortsatt intresse av EBM/EBP.
Skoglund, IngmarieMina intresseområden är evidensbaserad medicin och praktik, implementering, läkemedel, psykisk ohälsa inom primärvård, hjärtkärl-sjukdomar och migrationsmedicin.
Skoglund, IngmarieSe ansökan VGFOUSA-P-323211. Mina intresseområden är evidensbaserad medicin och praktik, implementering, läkemedel, psykiatri och hjärt-kärlsjukdomar.
von Below, BernhardLäkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - kunskaper och erfarenheter
(Engelsk rubrik: Being a clinician and an educator: tutors' experiences in undergraduate medical education)
von Below, BernhardLäkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - kunskaper och erfarenheter
(Engelsk rubrik: Being a clinician and an educator: tutors' experiences in undergraduate medical education)
von Below, BernhardLäkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - kunskaper och erfarenheter
(Engelsk rubrik: Being a clinician and an educator: tutors' experiences in undergraduate medical education)
Wachsmann, SolbrithTobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?
Wachsmann, SolbrithTobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?(ingen titel)
Wachsmann, SolbrithTobaksvanor och livskvalitet- kan spirometri och konditionstest påverka?T
Weineland, SandraHandledning i kvantitativ och kvalitativ metod i vetenskapliga arbeten.
Weineland, SandraJag är specialistpsykolog och filosofie doktor. Jag kan handleda i psykologiskmetod, behandling, utvärdering, vetenskapsmetod. Jag har handlett på ett trettio-tal psykologexamensuppsatser, PTP-psykologer och andra yrkeskategorier så som dietister, sjukgymnast, sjuksköterska.
Weineland, SandraLegitimerad psykolog och Ph D.

Ännu ej fullföljda ansökningar

(Här krävs att den sökande slutför ansökan i datorn.)
NamnTitel
Erdes, Laslo(ingen titel)
Erdes, LasloOrsaker till övervikt vid 4,5 års ålder.
Läng och viktutveckling från 1983-12008/09 Marks kommun
Hellebö Johanson, Else(untitled)
Hellebö Johanson, Else(untitled)
Hellebö Johanson, Else(untitled)
Nissling, LinneaInternetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin
Persson, MarieGår det att förebygga att episodisk migrän utvecklas till kronisk migrän inom primärvården.
Sjölin, UlrikaTelenursing, gender and heart - does sex matter in assessments and care recommendations over the phone regarding patients with chestpain

 

Fullföljda men vi saknar blankett 1 (underskrift)

(Blankett 1 som bär namnunderskrifter har inte kommit in till oss.)
NamnTitel
Borland, MariaDisputerad fysioterapeut, specialistkompetens inom hjärta och kärl med erfarenhet av att planera och genomföra randomiserade multicenter studier. Jag är intresserad av fysisk träning och långvariga effekter av att delta i fysisk träning vid hjärtsjukdom.
Hellebö Johanson, ElseJag har som mål att handleda andra med intresse för forskning genom att aktivt lyssna, stödja och ställa kritiska frågor kring val av metoder och studiedesign i förhållande till primär frågeställning.
Larsson, AnetteJag är en strukturerad och noggrann person som har lätt att samarbeta med andra. Jag har god känsla för språk. Jag är bra på att hålla vad vi kommit överens om
Nissling, LinneaBrukarperspektiv och patientdelaktighet i internetmedierad psykologisk behandling (eng: User perspectives and patient involvement in internet mediated psychological treatment)
Ottarsdottir, KristinSex hormones, lifestyle and cardiovascular risk/ Könshormoner, livsstil och kardiovaskulär risk.
Rembeck, GunDisputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning som initierar, stöder, stimulera och handleder olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom Primärvården Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen.(ingen titel)
Rindner, LenaKvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa.
Sjölin, UlrikaTelenursing, gender and heart - does sex matter in assessments and care recommendations over the phone regarding patients with chestpain
Skoglund, IngmarieKvalitativa och kvantitativa områden med en allmänmedicinsk bredd. Erfarenhet av forskningsarbete med psykisk hälsa/ohälsa, multisjuka äldre , infektionssjukdomar, läkemedel och evidensbaserad medicin. Intresserad av forskning om konsultation och immigrerade läkares etablering i Sverige.
Thörneby, AndreasBetydelsen av vitamin D vid långvarig ländryggssmärta
Weineland, SandraVetenskaplig handledare

Vi har fått in blankett 1 men ansökan är ännu inte tilldelad granskare

(Vi har fått in Blankett 1 och skall tilldela ansökan granskare.)
Just nu finns det inga ansökningar som passar på denna beskrivning

Ansökan är ute på granskning

(Vi har fått in Blankett 1 och har tilldelat ansökan granskare.)
Just nu finns det inga ansökningar som passar på denna beskrivning

Ansökan väntar på beslut

(Ansökan är färdiggranskad och väntar på beslut.)
Just nu finns det inga ansökningar som passar på denna beskrivning

Ofullständiga beslut

(Beviljade ansökningar där datum för beviljad forskartid ej fyllts i. Måste åtgärdas av administratören.)
Just nu finns det inga ansökningar som passar på denna beskrivning (Blankett 2 är inte ibockad. Skall åtgärdas av administratören.)
Just nu finns det inga ansökningar som passar på denna beskrivning

Beviljade ansökningar som avser framtiden

(Beviljade ansökningar som avser en period som ännu inte påbörjats. Så snart perioden påbörjas återfinns de på sidorna över pågående forskarstöd.)
Just nu finns det inga ansökningar som passar på denna beskrivning

PublishedDocument information: Ansökningar om forskarstöd under bearbetning (ännu ej beslutade) eller beslut om kommande forskarstöd | Last modified: 2018-01-23 by Eva Almqvist

Ansökningar om forskarstöd under bearbetning (ännu ej beslutade) eller beslut om kommande forskarstöd, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/document/519