Hur granskar vi din ansökan om forskarstöd?

Efter att du gjort ansökan och skickat in blankett 1 (bärare av din och din chefs namnunderskrift) går din ansökan ut till ett antal disputerade för att granskas. Granskningen sker enligt vissa kriterier. Kriterierna finns här som en bilaga och du kan med fördel läsa dem.
word document granskningskriterier_forskarstod_version_2005-09-28b.rtf (286 kB)
PublishedDocument information: Granskning av ansökningar om forskarstöd i primärvården Södra Älvsborg | Last modified: 2012-09-26 by Eva Almqvist

Granskning av ansökningar om forskarstöd i primärvården Södra Älvsborg, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/document/8501