Klinisk prövning i primärvården - ett pilotprojekt
Project number : 104721
Created by: Sven Kylén, 2012-05-07
Last revised by: Sven Kylén, 2015-06-15
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det finns ett behov av att öka antalet kliniska prövningar I Sverige. För att förbättra möjligheten att bedriva klinisk forskning och prövning inom primärvården driver FoUU-enheten i Fyrbodal och Gothia Forum tillsammans ett pilotprojekt under 2012. Vårdcentralerna i Fyrbodal erbjuds stöd och resurser för att starta upp eller öka antalet kliniska prövningar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Se ovan

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Facilities, Manpower, and Services
The services provided in the delivery of health care, associated facilities in health care, and attendant manpower required or available.
Health Care Economics and Organizations
The economic aspects of health care, its planning, and delivery. It includes government agencies and organizations in the private sector.
Clinical Trial
Work that is the report of a pre-planned clinical study of the safety, efficacy, or optimum dosage schedule of one or more diagnostic, therapeutic, or prophylactic drugs, devices, or techniques in humans selected according to predetermined criteria of eligibility and observed for predefined evidence of favorable and unfavorable effects. While most clinical trials concern humans, this publication type may be used for clinical veterinary articles meeting the requisites for humans. Specific headings for specific types and phases of clinical trials are also available.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Gothia Forum för klinisk forskning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal

Klinisk prövning i primärvården - ett pilotprojekt, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/104721