En jämförande studie avseende olika metoder för behandling av nageltrång
Project number : 111501
Created by: Gabor Hajnal, 2012-10-03
Last revised by: Gabor Hajnal, 2013-09-09
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

En relativt stor del av alla patienter som söker på en vårdcentral, inkommer pga smärta från en nageltrång (ungius incarnatus). I runda tal talar man och ca 1-2%. Denna infektion kan vara besvärlig och påverkar givet livskvalitéen. I vissa fall kan man även se spridning av infektionen till djupare delar, vilket är ett allvarligt fenomen, eftersom det ofta är med agens av behandlingsresistenta Stafylococcer. Eftersom det finns olika behandlingsstrategier för nageltrång, har vi som mål att göra en studie som belyser den klassiska kirurgiska metoden, men en ny som innefattar inlägg av Fenol, som är ett celltillväxthämmande medel och har visat sig ha en god effekt med relativt beskedliga risker för recidiv.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Nails, Ingrown
Excessive lateral nail growth into the nail fold. Because the lateral margin of the nail acts as a foreign body, inflammation and granulation may result. It is caused by improperly fitting shoes and by improper trimming of the nail.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Ulricehamn vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Markus Matousek
Specialistläkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

En jämförande studie avseende olika metoder för behandling av nageltrång, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/111501