Jodstatus hos gravida kvinnor i sverige och effekt av jodtillskott på jodstatus och tyreoidea funktionen under graviditet.
Project number : 114001
Created by: Sofia Manousou, 2012-11-14
Last revised by: Sofia Manousou, 2019-07-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2011-10-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-12-01
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sverige betraktas ha tillräcklig tillgång till jod i befolkningen. Behovet av jod, vilket är viktigt för sköldkörtelhormonproduktionen, är ökat under graviditet. För fostret och det nya födda barnet är det nödvändigt med en adekvat jodtillgång för normal hjärnutveckling. Även mild jodbrist har visats ge kognitiv påverkan hos barn.

I en dubbel-blind placebokontrollerad studie på 200 gravida kvinnor utan sköldkörtelsjukdom vill vi undersöka om man i Sverige måste rekommendera 150 mikrogram jod i tillskott under graviditet eller inte. Kvinnorna kommer att inkluderas tidigt i graviditeten på MVC Skövde. De kommer att lämna blodprover och urinprover för mätning av sköldkörtelfunktion och jod samt fylla i ett frågeformulär i v 8-12, runt v 25, v.34-38. Direkt postpartum tas mjölkjodkoncentration, urinjodkoncentration på mamman och på barnet samt samma frågeformulär fylls i. Vi kommer också att ha 90 friska icke gravida kontroller i liknande ålder och med samma rökvanor, som kommer att undersökas vid ett tillfälle. Dessa kontroller kommer att jämföras med en studie med liknande upplägg som pågår på ammande kvinnor i Mölnlycke så att vi får en större generaliserbarhet av studieresultatet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND. Enligt rådande kunskap i Sverige, anses gravida ha tillräckliga jodnivåer baserat på små lokala studier, 20 år gamla. Därför rekommenderas inget jodtillskott idag. Saltintaget har dock minskat och vi använder oftare icke joderade salter än tidigare. Livsmedelsindustrin använder också i större utsträckning icke-joderat salt och vi äter mindre andel hemlagad mat och mer mat från storkök. Vår hypotes är att gravida i Sverige ligger lägre i urinjodnivåer än de rekommenderade nivåerna från WHO.

SYFTE. Syftet är att ta reda på om gravida kvinnor i Sverige har jodbrist och om isåfall 150 mikrogram jodtillskott återställer jodnivåerna.

METOD. Den är en dubbel-blind placebokontrollerad studie på 200 gravida kvinnor utan sköldkörtelsjukdom. Kvinnorna inkluderas tidigt i graviditeten på MVC Skövde. De lämnar blodprover och urinprover för mätning av sköldkörtelfunktion och jod i v 8-12, runt v 25 och v.34-38, samt urinprov direkt postpartum. Detta projekt är en pilot för ett större forskningsprojekt där vi kommer att rekrytera flera mammor och följa upp barnen avseende deras neuropsykologiska utveckling fram till 14 års åldern.

FÄRVÄNTAT RESULTAT. Vid bekräftad hypotes, kan detta ligga som grund för nationella rekommendationer om jodtillskott under graviditet i Sverige.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Thyroid Gland
A highly vascularized endocrine gland consisting of two lobes joined by a thin band of tissue with one lobe on each side of the TRACHEA. It secretes THYROID HORMONES from the follicular cells and CALCITONIN from the parafollicular cells thereby regulating METABOLISM and CALCIUM level in blood, respectively.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.
Therapeutic Human Experimentation
Human experimentation that is intended to benefit the subjects on whom it is performed.
Double Bind Interaction
Simultaneous communication of conflicting messages in which the response to either message evokes rejection or disapproval. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed.)
Pregnant Women
Human females who are pregnant, as cultural, psychological, or sociological entities.
Iodine
A nonmetallic element of the halogen group that is represented by the atomic symbol I, atomic number 53, and atomic weight of 126.90. It is a nutritionally essential element, especially important in thyroid hormone synthesis. In solution, it has anti-infective properties and is used topically.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M5 - Skövde barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lena Hulthén
Professor, Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, GU
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

Supervisor

Helena Filipsson Nyström
Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Specialistmedicin Sahlgrenska

Finansiering

Grants

FoU rådet i Skaraborg
82 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Sofia Manousou

2013, jodforskning-graviditet

FoU Västra Götaland medel
246 000 SEK (applied sum: 468 000 SEK)
Sofia Manousou

2012, jodforskning-graviditet

Druvans forskningsfond
250 000 SEK (applied sum: 400 000 SEK)
Helena Filipsson

2011, Jodforskning


Jodstatus hos gravida kvinnor i sverige och effekt av jodtillskott på jodstatus och tyreoidea funktionen under graviditet., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/114001