Påverkar interpersonell kontinuitet i primärvården utfall i diabetesbehandling?
Project number : 115341
Created by: Andy Maun, 2012-11-29
Last revised by: Andy Maun, 2017-10-16
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Does interpersonal continuity of care affect outcomes in diabetes treatment?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Studier tyder på att det finns ett samband mellan interpersonell kontinuitet i primärvården och förbättrade resultat i preventiv vård samt en minskning av sjukhusinläggningar. I tidigare undersökningar uppfattade diabetespatienter bristen på kontinuitet som problematisk. Patientens följsamhet i behandlingen försämrades i situationer där patienten inte hade en etablerat kontakt och där kommunikationen med vårdgivaren var bristande. Studier med större populationer är nödvändiga för att få en bättre förståelse av betydelsen av interpersonell kontinuitet. Behandlingsresultat har förbättrats successivt sedan införandet av det nationella diabetesregistret i Sverige 1996, men det finns fortfarande förbättringspotential i följsamhet till riktlinjer. Sedan 2009 har man i Västra Götalandsregionen systematiskt samlat uppgifter om vårdkontakter, diagnoser, socioekonomiska faktorer och behandlingsbara riskfaktorer i en regional databas. Analysen av dessa data kan hjälpa att få mer kunskap om vilken betydelse interpersonell kontinuitet har i samband diabetes behandlingen.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om interpersonell kontinuitet är associerat med bättre resultat i diabetesbehandling i VGR´s befolkningen. Faktorer som kön, ålder, listning till en vårdcentral och socioekonomiska faktorer kommer beaktas.

Metoder:
Studien använder sig av data från diabetespatienter i den regionala databasen under åren 2009-2013. Följande variabler inkluderas: ålder, kön, HbA1c, systolisk blodtryck, LDL och rökning (behandlingsbara riskfaktorer) samt interpersonell kontinuitet (tidpunkter för läkarekontakter, sjuksköterskakontakter och teamkontakter) och listningen till vårdcentralen. Studiepopulationen kommer att delas in i undergrupper som visar förbättring, ingen förändring och försämring i behandlingsresultat. Statistiska analyser kommer att utföras hjälp av programvaran SPSS och SAS. Studieplanen har godkänds av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr 1117-1111 och T 343-12).

Förväntade resultat:
Studien kan bidra till en bättre förståelse av betydelsen av interpersonell kontinuitet i primärvården för diabetes behandling. Resultaten kan bidra till kunskap hur vårdcentraler kan organisera patientkontakter och personalresurser för att förbättra resultat i diabetesvård.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Studier tyder på att det finns ett samband mellan interpersonell kontinuitet i primärvården och förbättrade resultat i preventiv vård samt en minskning av sjukhusinläggningar. I tidigare undersökningar uppfattade diabetespatienter bristen på kontinuitet som problematisk. Patientens följsamhet i behandlingen försämrades i situationer där patienten inte hade en etablerat kontakt och där kommunikationen med vårdgivaren var bristande. Studier med större populationer är nödvändiga för att få en bättre förståelse av betydelsen av interpersonell kontinuitet. Behandlingsresultat har förbättrats successivt sedan införandet av det nationella diabetesregistret i Sverige 1996, men det finns fortfarande förbättringspotential i följsamhet till riktlinjer. Sedan 2009 har man i Västra Götalandsregionen systematiskt samlat uppgifter om vårdkontakter, diagnoser, socioekonomiska faktorer och behandlingsbara riskfaktorer i en regional databas. Analysen av dessa data kan hjälpa att få mer kunskap om vilken betydelse interpersonell kontinuitet har i samband diabetes behandlingen.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om interpersonell kontinuitet är associerat med bättre resultat i diabetesbehandling i VGR´s befolkningen. Faktorer som kön, ålder, listning till en vårdcentral och socioekonomiska faktorer kommer beaktas.

Metoder:
Studien använder sig av data från diabetespatienter i den regionala databasen under åren 2009-2013. Följande variabler inkluderas: ålder, kön, HbA1c, systolisk blodtryck, LDL och rökning (behandlingsbara riskfaktorer) samt interpersonell kontinuitet (tidpunkter för läkarekontakter, sjuksköterskakontakter och teamkontakter) och listningen till vårdcentralen. Studiepopulationen kommer att delas in i undergrupper som visar förbättring, ingen förändring och försämring i behandlingsresultat. Statistiska analyser kommer att utföras hjälp av programvaran SPSS och SAS. Studieplanen har godkänds av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr 1117-1111 och T 343-12).

Förväntade resultat:
Studien kan bidra till en bättre förståelse av betydelsen av interpersonell kontinuitet i primärvården för diabetes behandling. Resultaten kan bidra till kunskap hur vårdcentraler kan organisera patientkontakter och personalresurser för att förbättra resultat i diabetesvård.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Continuity of Patient Care
Health care provided on a continuing basis from the initial contact, following the patient through all phases of medical care.
Registries
The systems and processes involved in the establishment, support, management, and operation of registers, e.g., disease registers.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Eva Arvidsson
Distriktsläkare, Futurum, Primärvårdens FoU-enhet

Tutor

Jörgen Thorn
Leg. läkare, docent, Skaraborgs sjukhus - Förvaltningskontoret
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Jörgen Månsson
Sjukhuschef, Professor i Allmänmedicin, inom Västra Götalandsregionen

Påverkar interpersonell kontinuitet i primärvården utfall i diabetesbehandling?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/115341