Vad är det som gör att jag minskar i vikt? - ur psykologiskt perspektiv
Project number : 116281
Created by: Pia Augustsson, 2012-12-07
Last revised by: Pia Augustsson, 2019-01-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2013-02-02
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-07
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

What makes me lose weight? - from a psychological perspective

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sveriges befolkning blir allt mer överviktig samtidigt som det förmedlas ett smalt kroppsideal. Ett ideal som får en tredjedel av Sveriges kvinnor att varje år vilja bli smalare med hjälp av olika sorters bantningsmetoder.
Våren 2010 hölls en första viktgrupp på en vårdcentral inom offentlig primärvård Fyrbodal enligt ”Cognitive Eating Control Therapy” (Stahre-metoden) och har sedan dess anordnas 2 ggr per år. ”Cognitive Eating Control Therapy” har KBT som bas och forskningsresultat visar på att programmet är lätt att följa och en mer hållbar viktminskning. Internationell och nationell forskning visar att behandling av fetma och övervikt med en kalorirestriktiv diet, ökad aktivitetsnivå tillsammans med kognitiva och beteendemässiga strategier ger bra resultat i en viktnedgång. Utifrån att en stor del av tidigare och pågående forskning fokuserar på själva viktnedgången, antalet kilo som reducerats, finns det ett behov av att öka kunskapen om vilka psykologiska faktorer som påverkar, vad som möjliggör att vikten vidmaktshålls samt vilken betydelse KBT i en viktbehandling egentligen har. För vad är det som får oss att genomgå livsstilsförändringar i samband med övervikt och fetma. Att vi påverkas så starkt att vi nästintill kan omprogrammera vårt belöningssystem och välja mindre mängder mat tillsammans med mer fysisk aktivitet?

Studiens syfte är att belysa effekter av ”Cognitive Eating Control Therapy” hos deltagarna som fullföljt denna metod gällande deras livsstil och relation till mat.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

*

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cognitive Therapy
A direct form of psychotherapy based on the interpretation of situations (cognitive structure of experiences) that determine how an individual feels and behaves. It is based on the premise that cognition, the process of acquiring knowledge and forming beliefs, is a primary determinant of mood and behavior. The therapy uses behavioral and verbal techniques to identify and correct negative thinking that is at the root of the aberrant behavior.
Overweight
A status with BODY WEIGHT that is above certain standard of acceptable or desirable weight. In the scale of BODY MASS INDEX, overweight is defined as having a BMI of 25.0-29.9 kg/m2. Overweight may or may not be due to increases in body fat (ADIPOSE TISSUE), hence overweight does not equal "over fat".
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Diet
Regular course of eating and drinking adopted by a person or animal. This does not include DIET THERAPY, a specific diet prescribed in the treatment of a disease.
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Mental Processes
Conceptual functions or thinking in all its forms.
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Behavior Therapy
The application of modern theories of learning and conditioning in the treatment of behavior disorders.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Health
The state of the organism when it functions optimally without evidence of disease.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Kungshamn vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal

Vad är det som gör att jag minskar i vikt? - ur psykologiskt perspektiv, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/116281