Våld i nära relationer bland kvinnor och män i Sverige
Project number : 117191
Created by: Lotta Nybergh, 2012-12-19
Last revised by: Lotta Nybergh, 2014-03-20
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2009-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Avhandlingen undersöker utsatthet för våld i en nära relation bland vuxna kvinnor och män bosatta i Sverige. Detta utforskas med hjälp av både kvantitativa metoder där bland annat våldets omfång, konsekvenser, samvarierande faktorer och motiv till våld undersöks, samt med kvalitativa metoder där djupintervjuer med män som blivit utsatta för våld genomförs.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Domestic Violence
Deliberate, often repetitive, physical abuse by one family member against another: marital partners, parents, children, siblings, or any other member of a household.
Psychometrics
Assessment of psychological variables by the application of mathematical procedures.
Prevalence
The total number of cases of a given disease in a specified population at a designated time. It is differentiated from INCIDENCE, which refers to the number of new cases in the population at a given time.
Interview
Work consisting of a conversation with an individual regarding his or her background and other personal and professional details, opinions on specific subjects posed by the interviewer, etc.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - Kompetenscentrum om våld i nära relationer workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Våld i nära relationer bland kvinnor och män i Sverige, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/117191