Bildskapande som behandling vid depression -En randomiserad kontrollerad studie av effekt avseende grad av depression, aktivitetsförmåga, copingstrategier och självkänsla
Project number : 122341
Created by: Christina Blomdahl, 2013-03-20
Last revised by: Christina Blomdahl, 2018-10-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A manual-based phenomenological art therapy for individuals diagnosed with moderate to severe depression (PATd): A randomized controlled study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Detta är delstudie III av IV i en kommande sammanläggningsavhandling.
Depression kan medföra stort lidande för individen, men även stora kostnader för samhället. Att utveckla behandlingsprogram som utvärderas är ett led i att säkra kvalitén på behandling som erbjuds. Bildskapande som intervention har visat sig vara effektiv vid depression som är sekundär till annan sjukdom. Få studier är dock gjorda där interventionen riktats till personer med depression som primär problematik. Det övergripande syftet i avhandlingen är att utveckla ett behandlingsprogram vid depression, beskriva och utvärdera intervention. Fokus är på patienters och terapeuters erfarenheter av bildskapande som intervention, men även att klargöra förändringar som sker under och efter intervention. Delstudie tre som den här ansökan avser är en interventionsstudie. Syftet är att genomföra en randomiserad kontrollerad studie med bildskapande som intervention. Studien avser att mäta effekt av intervention utifrån utfallsmått på självkänsla, depression, copingstrategier och aktivitet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Delstudie tre som den här ansökan avser är en interventionsstudie. Syftet är att genomföra en randomiserad kontrollerad studie med bildskapande som intervention. Studien avser att mäta effekt av intervention utifrån utfallsmått på självkänsla, depression, copingstrategier och aktivitet

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Art Therapy
The use of art as an adjunctive therapy in the treatment of neurological, mental, or behavioral disorders.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Vuxen psykiatriska kliniken
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Psykiatri Affektiva workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Övrigt - Kulturverksamhet - Botaniska trädgården workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Gröna Rehab
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Majorna rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Majorna Rehabmottagning

Coworker

Karin Deines
Arbetsterapeut, Övrigt
Annika Astorsson
Leg. psykoterapeut, leg arbetsterapeut, Västra Götalandsregionen
Per Carlsson
Leg Psykoterapeut / leg Arbetsterapeut, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Bente Sundsteigen
arbetsterapeut, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Tutor

Helle Wijk
Leg. sjuksköterska, Universitetssjukhusöversjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Övrigt
Suzanne Guregård
överläkare/psykiater/biträdande sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Marie Rusner
Forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Sektion omvårdnad avancerad nivå

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Bildskapande som behandling vid depression -En randomiserad kontrollerad studie av effekt avseende grad av depression, aktivitetsförmåga, copingstrategier och självkänsla, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/122341