Förskrivning av cefalosporiner på Lindome vårdcentral
- Följer vi riktlinjerna från Strama och Läkemedelsverket?

Project number : 125961
Created by: Anna Carlén, 2013-05-03
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2018-04-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2013-05-02
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

År 2011-2012 förskrevs mer cefalosporinantibiotika, i förhållande till betalaktamantibiotika, på Lindome vårdcentral jämfört med flera omgivande vårdcentraler. Det är angeläget att minska behandlingen med cefalosporiner för att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier. Syftet med denna studie är att granska förskrivningen av cefalosporiner utifrån behandlingsindikation och jämföra förskrivningen med Stramas och Läkemedelsverkets rekommendationer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Se ovan

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cephalosporins
A group of broad-spectrum antibiotics first isolated from the Mediterranean fungus ACREMONIUM. They contain the beta-lactam moiety thia-azabicyclo-octenecarboxylic acid also called 7-aminocephalosporanic acid.
Guideline Adherence
Conformity in fulfilling or following official, recognized, or institutional requirements, guidelines, recommendations, protocols, pathways, or other standards.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Lindome vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

Förskrivning av cefalosporiner på Lindome vårdcentral
- Följer vi riktlinjerna från Strama och Läkemedelsverket?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/125961