Utveckling av högt blodtryck och hypertoni i longitudinella populationsstudier med inriktning på individuella faktorer
Project number : 128191
Created by: Ulf Lindblad, 2013-06-10
Last revised by: Ulf Lindblad, 2014-12-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Development of high blood pressure and hypertension in longitudinal population studies – focus on individual factors

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hypertoni är fortfarande en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i västvärlden och en viktig orsak till dödlighet i hjärtkärlsjukdom. Trots att allt fler behandlas med blodtryckssänkande läkemedel når endast hälften av alla behandlade rekommenderade målblodtryck. Vi vet också att många av de som har ett högt normalt blodtryck inom ett decennium kommer att övergår till manifest behandlingskrävande hypertoni eftersom blodtrycket stiger med tilltagande ålder.

Med den bakgrunden siktar vi på att beskriva förändringen i blodtrycksdistribution över 10 år i representativa urval av befolkningarna i Vara och Skövde (VSC, n=2816), och i Skara (SC3, n=1109). Med fokus på modifierbara individuella faktorer kan vi bidra till förbättrade strategier för förebyggande hälsovård och ytterst till förbättrad folkhälsa.

Specifika frågeställningar:
1.I vilken utsträckning kan individuella psykologiska faktorer som självskattad häls, självtillit, sömnfunktion, och upplevd stress och utmattning förklara blodtrycksförändring över tid?
2.I vilken utsträckning kan individens livsstil som fysisk aktivitet, rökning, förändrad kroppsvikt och alkoholkonsumtion förklara blodtrycksförändring över tid?
3.I vilken utsträckning kan fysiologiska och metabola förändringar kopplade till elasticitet i blodkärlen, insulinresistens samt inflammation förklara blodtrycksförändring över tid?

Vid sidan om förbättrad blodtryckskontroll hos personer som behandlas för hypertoni, måste nyinsjuknande i hypertoni förhindras för att förbättra folkhälsan. Det finns mycket kunskap om hur biomedicinska faktorer bidrar till utvecklingen av hypertoni, medan det finns stora luckor rörande betydelsen av livsstil, och individuella faktorer som psykologiska symptom och stress, depression, och självtillit. Detta gäller både hur individer med ökad risk kan identifieras, liksom hur eventuella riskfaktorer skall kunna påverkas för att skydda individen i större utsträckning än vad som hittills varit möjligt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Chronic Disease
Diseases which have one or more of the following characteristics: they are permanent, leave residual disability, are caused by nonreversible pathological alteration, require special training of the patient for rehabilitation, or may be expected to require a long period of supervision, observation, or care. (Dictionary of Health Services Management, 2d ed)
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Self Efficacy
Cognitive mechanism based on expectations or beliefs about one's ability to perform actions necessary to produce a given effect. It is also a theoretical component of behavior change in various therapeutic treatments. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Annan utbildning
checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Enheten för allmänmedicin
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Vara vårdcentral - Övrigt

Coworker

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Maria Eriksson
leg. psykolog och doktorand i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Hovås, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Per-Anders Jansson
Professor, överläkare, Göteborg, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Utveckling av högt blodtryck och hypertoni i longitudinella populationsstudier med inriktning på individuella faktorer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/128191