Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
Project number : 137071
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2013-11-22
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-06-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde vilket kan ge biverkningar och ökad risk för förekomst av antibiotikaresistenta bakterier.

Syftet: Att undersöka om det finns ett samband mellan bakterier i urinen, utfall av urinstickor och nytillkomna eller ökade symtom bland patienter på äldreboenden.

Denna studie baseras på en helt ny analys av ett sammanslaget datamaterialen från två tidigare studier där data samlats in 2003 respektive 2012. På så sätt fås ett större antal patienter med kort symtomduration av såväl urinvägsspecifika som ospecifika symtom. Totalt samlades urinprov och symtomformulär in från 651 individer på 32 äldreboenden 2003 och från 420 individer på 22 äldreboenden 2012.

Tidigare har det aldrig gjorts någon såpass stor studie av dessa symtom relaterat till bakteriuri, där man samtidigt statistiskt tagit hänsyn till förekomst av asymtomatisk bakteriuri.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde vilket kan ge biverkningar och ökad risk för förekomst av antibiotikaresistenta bakterier.

Syfte: Att undersöka om det finns ett samband mellan bakterier i urinen, utfall av urinstickor och nytillkomna eller ökade symtom bland patienter på äldreboenden.

Metod: Denna studie baseras på en helt ny analys av ett sammanslaget datamaterialen från två tidigare studier där data samlats in 2003 respektive 2012. Detta kommer att göras för att få ett större antal patienter med ospecifika symtom i tidsintervallet upp till en vecka samt fler patienter med urinvägsspecifika symtom. Tidigare har det aldrig gjorts någon såpass stor studie av dessa symtom relaterat till bakteriuri där man samtidigt statistiskt tagit hänsyn till förekomst av asymtomatisk bakteriuri.

Eftersom symtom registrerats på samma sätt 2003 och 2012 och då urinprov togs vid båda dessa datainsamlingar är det möjligt att göra en sammanslagning av dessa båda datamaterial. Följande nytillkomna eller ökade symtom registrerades; trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, en beskrivning av att på annat sätt inte vara sig lik, täta urinträngningar, sveda vid vattenkastning, frekventa miktioner och feber. Totalt samlades urinprov och symtomformulär in från 651 individer på 32 äldreboenden 2003 och från 420 individer på 22 äldreboenden 2012.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Nursing Homes
Facilities which provide nursing supervision and limited medical care to persons who do not require hospitalization.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Närhälsan, FoU primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg

Coworker

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Marie Elm
distriktssköterska, FoU Sjuhärad - Välfärd, Borås
Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Sigvard Mölstad
Distriktsläkare, professor, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
Nils Rodhe
Distriktsläkare, Annan

Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/137071