Samspelet mellan ben- och fettmassa vid viktuppgång hos patienter med anorexia nervosa med fokus på osteocalcin.
Project number : 144441
Created by: Bojan Tubic, 2014-03-17
Last revised by: Bojan Tubic, 2016-01-15
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Anorexia nervosa (AN) är en sjukdom som drabbar tonårsflickor. Tidig diagnos och behandling är av största vikt. En komplikation till AN är osteoporos. Osteocalcin, en markör som produceras i benet, kan vara en länk mellan skelett och fettväv. Osteocalcin samspelar med adiponektin som har en reglerande effekt på fett och benmassa. Huruvida osteocalcin speglar energiomsättningen hos patienter med anorexia är okänt varför vår prospektiva, kliniska, tvärvetenskapliga studie kan bidra med ny kunskap och ökad förståelse för mekanismer som reglerar samspelet mellan fett och benmassa.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Anorexia nervosa (AN) är en sjukdom som drabbar tonårsflickor. Tidig diagnos och behandling är av största vikt. En komplikation till AN är osteoporos. Osteocalcin, en markör som produceras i benet, kan vara en länk mellan skelett och fettväv. Osteocalcin samspelar med adiponektin som har en reglerande effekt på fett och benmassa. Huruvida osteocalcin speglar energiomsättningen hos patienter med anorexia är okänt varför vår prospektiva, kliniska, tvärvetenskapliga studie kan bidra med ny kunskap och ökad förståelse för mekanismer som reglerar samspelet mellan fett och benmassa.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteocalcin
Vitamin K-dependent calcium-binding protein synthesized by OSTEOBLASTS and found primarily in BONES. Serum osteocalcin measurements provide a noninvasive specific marker of bone metabolism. The protein contains three residues of the amino acid gamma-carboxyglutamic acid (Gla), which, in the presence of CALCIUM, promotes binding to HYDROXYAPATITE and subsequent accumulation in BONE MATRIX.
Adiponectin
A 30-kDa COMPLEMENT C1Q-related protein, the most abundant gene product secreted by FAT CELLS of the white ADIPOSE TISSUE. Adiponectin modulates several physiological processes, such as metabolism of GLUCOSE and FATTY ACIDS, and immune responses. Decreased plasma adiponectin levels are associated with INSULIN RESISTANCE; TYPE 2 DIABETES MELLITUS; OBESITY; and ATHEROSCLEROSIS.
Anorexia Nervosa
An eating disorder that is characterized by the lack or loss of APPETITE, known as ANOREXIA. Other features include excess fear of becoming OVERWEIGHT; BODY IMAGE disturbance; significant WEIGHT LOSS; refusal to maintain minimal normal weight; and AMENORRHEA. This disorder occurs most frequently in adolescent females. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)
Polymorphism, Genetic
The regular and simultaneous occurrence in a single interbreeding population of two or more discontinuous genotypes. The concept includes differences in genotypes ranging in size from a single nucleotide site (POLYMORPHISM, SINGLE NUCLEOTIDE) to large nucleotide sequences visible at a chromosomal level.
Osteoporosis
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked D-uppsats / Magisterexamen
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Neurologi, psykiatri och habilitering workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Barnmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Region Östergötland - Diagnostikcentrum
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Per Magnusson
Forskningschef, Diagnostikcentrum
Anna Svedlund
Specialistläkare, Barnmedicin
Björn Wettergren
Närhälsan

Tutor

Diana Swolin-Eide
Universitetssjukhusöverläkare, Docent, Adj lektor, Barnmedicin, Barnmedicin, Avdelningen för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för pediatrik

Finansiering

Grants

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Stiftelse (Finns ej)
10 000 SEK (applied sum: 113 000 SEK)
Bojan Tubic

2013, Löner, statstiker, blodprover, DXA, statistiker, övrigt

Regionala FoU-medel från Västra Götalandsregionen (VGFOUREG-388981)
165 000 SEK (applied sum: 320 000 SEK)
Bojan Tubic

2013, Personalkostnader. Konsulter. DXA, häl DXL samt pQCT undersökningskostnader. Blodprovsanalyser. Teknsik utrustning.rnKostnad för uppdatering av datorprogram för pQCT bentäthetsmätning apparat. Underhåll och service av bentäthetsapparater. Publicering, databearbetning och förbrukningsmaterial. IT tillbehör. Övrigt.

HKH Kronprinsessans Lovisas förening för barnsjukvård (Ingen utdelades)
50 000 SEK (applied sum: 115 000 SEK)
Diana Swolin-Eide

2012, Närliggande projekt/frågeställning till detta projekt, personalkostnader, DXA undersökningar, laboratorieanalyser

Drottning Silvias Bran- och ungdomssjukhusforskningsfond (2012-04-30)
45 000 SEK (applied sum: 96 000 SEK)
Diana Swolin-Eide

2012, Närliggande projekt/frågeställning till detta projekt, personalkostnader, DXA undersökningar, laboratorieanalyser

Capio Forskningsstiftelse (2012-2207)
30 000 SEK (applied sum: 80 000 SEK)
Bojan Tubic

2012, Närliggande projekt/frågeställning till detta projekt, bentäthetsmätningar, blodprover, löner, statistik, övrigt ( IT, kontorsmaterial etc)

Stiftelsen Samariten (Fanns ej )
20 000 SEK (applied sum: 160 200 SEK)
Bojan Tubic

2012, Stipendie för en forskningsmånad

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Pojektet startade med inklusioner i februari 2013. Totalt har 25 patienter inkluderats varav 22 patienter har fullföljt studien. Av studien har totalt 3 artiklar skrivits och submittats till "peer-reviewed" vetenskapliga tidningar och just nu pågår granskning av dessa tre artiklar. Så fort dessa artiklar har blivit publicerade kommer vi att uppdatera redovisningen. Vidare pågår just nu en tre årsupppföljning av studien där vi kallar in patienterna för en treårs studie.

Samspelet mellan ben- och fettmassa vid viktuppgång hos patienter med anorexia nervosa med fokus på osteocalcin., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/144441