Öppenvårdsbarnmorskans undersökning av det ofödda barnet och de gravida kvinnornas upplevelse därav.
Project number : 144841
Created by: Annika Insgård, 2014-03-21
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

I litteratur finns mycket skrivet hur det ofödda barnet skall undersökas, men ingen information hittas angående hur den blivande mamman, den gravida kvinnan, upplever undersökningen. Hur känns det när barnet undersöks, både fysiskt och psykiskt? Vad väcker det för tankar hos den gravida kvinnan?

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Na/

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Abdomen
That portion of the body that lies between the THORAX and the PELVIS.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Physical Examination
Systematic and thorough inspection of the patient for physical signs of disease or abnormality.
Fetus
The unborn young of a viviparous mammal, in the postembryonic period, after the major structures have been outlined. In humans, the unborn young from the end of the eighth week after CONCEPTION until BIRTH, as distinguished from the earlier EMBRYO, MAMMALIAN.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M2 - Närhälsan Mölndal barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Öppenvårdsbarnmorskans undersökning av det ofödda barnet och de gravida kvinnornas upplevelse därav., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/144841