Förekomsten av klamydia hos unga kvinnor med UVI-symtom som söker i primärvård
Project number : 147251
Created by: Lina Fransson, 2014-04-23
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2018-04-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Urogenital infektion med bakterien klamydia trachomatis är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna globalt. Klamydia har totalt sett ökat successivt i Sverige över de sista 10 åren och klamydia är även i Sverige den vanligast rapporterade sexuellt överförbara infektionen. Kvinnor är överrepresenterade bland de rapporterade fallen och medianåldern låg år 2012 på 21 år för kvinnor och 23 år för män. Ca 70-80% av kvinnor med klamydiainfektion är asymptomatiska. Vid symtom är de vanligast förekommande miktionssveda, flytningar och mellanblödningar och dessa uppkommer oftast 1-3 veckor efter smittotillfälle. Tidig diagnos och behandling av klamydiainfektion är viktigt då infektionen kan leda till infertilitet, ektopisk graviditet och kronisk bäckensmärta hos kvinnor.

Om det inte framkommer något särskilt vid anamnes när en kvinnlig patient söker vård på grund av dysuri ges oftast behandling med urinvägsantibiotika mot misstänkt cystit, om patienten hör av sig på grund av utebliven förbättring kontrolleras urinodling och ev klamydiaprov.
Syftet med den här studien är att kartlägga hur många kvinnor mellan 16 och 30 års ålder med urinvägssymtom som söker på vårdcentral som har pågående klamydiainfektion. Detta kommer att göras genom att kontrollera såväl urinodling som klamydiaprov på dessa kvinnor.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

NA/

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Chlamydia trachomatis
Type species of CHLAMYDIA causing a variety of ocular and urogenital diseases.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Backa vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Agneta Ellström
överläkare, Närhälsan Kungshöjd barnmorskemottagning

Förekomsten av klamydia hos unga kvinnor med UVI-symtom som söker i primärvård, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/147251