Har svenska gravida kvinnor tillräckliga jodnivåer för optimal hjärnutveckling hos barnet?
Project number : 204911
Created by: Robert Eggertsen, 2015-05-29
Last revised by: Robert Eggertsen, 2019-08-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Do Swedish women have sufficient iodine levels for optimal brain development of the child? A national study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Behandling med jod vid jodbrist hos svenska gravida och ammande kvinnor för att minska risken för kognitiv påverkan hos barnet
Jod är av stor betydelse för sköldkörtelhormonproduktionen i kroppen. I Sverige tillförs befolkningen extra jod sedan 1936 genom jodering av bordsaltet, då vi tidigare hade hög frekvens av förstorad sköldkörtel (struma). Grav jodbrist ledde också till mental utvecklingsrubbning Genom joderingsprogrammet försvann grav jodbrist och struman. Joderingsprogrammet lyder under en frivillig lagstiftning.

Det normala jodintaget är 150 µg/dygn och tillgodoses i huvudsak joderat salt, mejeriprodukter, och fisk och skaldjur. Under graviditet och amning är jodbehovet ökat till 250 µg/dygn

Även mild jodbrist kan ge ökad risk för påverkan på mentala funktioner sk kognitiv påverkan.

En lokal studie från två orter i Sverige har dryg 400 gravida undersökts under sista tredjedelen av graviditeten och data visar att dessa gravida har ett lågt jodintag. Detta stärker angelägenhetsgraden av de följande studierna som kommer att visa om dessa preliminära pilotdata kan generaliseras till hela den gravida svenska befolkningen. Dessutom får vi svar på frågan om vi har en effektiv behandling av jodbristen under graviditet och amning i form av tillskott av 150 µg jod/dygn så att barnens hjärnutveckling inte påverkas negativt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Do Swedish pregnant women have sufficient iodine levels for optimal brain development of the child? -A national study
Sofia Manousou MD phD student1,2, Doc Maria Andersson3.4, Prof Robert Eggertsen MD5, Elisabeth Gramatkovski6, Mille Milakovic MD phD5, Prof Lena Hulthén6, and Doc Helena Filipsson Nyström MD1,7
1Sahlgrenska Academy University of Gothenburg, 2Dept of Medicine Skaraborgs Hospital, Skövde, 3Human Nutrition Laboratory, Department of Health Sciences and Technology, Swiss Federal
Institute of Technology (ETH) Zurich, Zurich, Switzerland, 4The Iodine Global Network (IGN), Zurich, Switzerland, 5Mölnlycke Health Care Center, Mölnlycke, 6Dept of Clinical Nutrition, University of Gothenburg and 7Dept of Endocrinology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

Background/ Aim: The iodine need is almost doubled in pregnancy and lactation. Iodine is necessary for thyroid hormone production. Thyroid hormones are essential for brain development in the child. Severe iodine deficiency (ID) results in mental retardation and mild ID impair cognitive function. This project hypothesizes that: 1) the present salt iodination program in Sweden cannot compensate for the increased need and 2) pregnant and lactating women have ID. These hypotheses are supported by a recent retrospective local study that revealed urinary iodine concentrations (UIC) in the third trimester far below the level recommended by the WHO 150-250 μg/L. Therefore, these hypotheses must be explored in a national, prospective study as soon as possible.
Method: A prospective, randomized cross-sectional national sample of 750 pregnant women is planned in September–October 2015. Twenty-five Mother Health Care centers are selected from 25 random Swedish municipalities and 30 women, 10 from each trimester, are examined on each unit for UIC, thyroid hormones, thyroglobulin and quality of life.
Result: To be obtained
Conclusion: The data from our recent local study urge for a prospective national study to decide if Swedish pregnant women have ID or not. In parallel, a double blind placebo-controlled study of 150 µg iodine/day or placebo are ongoing in Skövde that will give preliminary data by the end of 2015. These studies will give sufficient information to decide if 150 µg iodine shall be given to all pregnant women in Sweden to optimize brain development in the child.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Population Characteristics
Qualities and characterization of various types of populations within a social or geographic group, with emphasis on demography, health status, and socioeconomic factors.
Iodine
A nonmetallic element of the halogen group that is represented by the atomic symbol I, atomic number 53, and atomic weight of 126.90. It is a nutritionally essential element, especially important in thyroid hormone synthesis. In solution, it has anti-infective properties and is used topically.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Thyroid Gland
A highly vascularized endocrine gland consisting of two lobes joined by a thin band of tissue with one lobe on each side of the TRACHEA. It secretes THYROID HORMONES from the follicular cells and CALCITONIN from the parafollicular cells thereby regulating METABOLISM and CALCIUM level in blood, respectively.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Mölnlycke vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Lena Hulthén
Professor, Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, GU
Sofia Manousou
Frölunda specialistsjukhus

Tutor

Helena Filipsson Nyström
Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Medicin, Sahlgrenska

Finansiering

Grants

FoU VGR (VGFOUREG-557291)
253 000 SEK (applied sum: 500 000 SEK)
Robert Eggertsen

2015, Nationella jodstudien

FOU VGR (VGFOUREG-476031)
275 000 SEK (applied sum: 500 000 SEK)
Robert Eggertsen

2014, Nationella jodstudien

Nordiska Ministerrådet
126 000 SEK (applied sum: 81 000 SEK)
Iris Edlund/ Helena Filipsson Nyström

2014, Nationella jodstudien


Har svenska gravida kvinnor tillräckliga jodnivåer för optimal hjärnutveckling hos barnet?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/204911