Reaktioner hos läkare som arbetar ideellt med vård för gömda flyktingar och papperslösa invandrare
Project number : 204921
Created by: Kjell Reichenberg, 2015-05-30
Last revised by: Kjell Reichenberg, 2019-06-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2011-06-20
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-31
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Physicians’ reactions in volunteer clinics serving undocumented immigrants and hidden asylum seekers

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND

Fram till 2013 hade gömda flyktingar och papperslösa invandrare kraftigt begränsade möjligheter till sjuk- och hälsovård. Genom en lagändring har gömda och papperslösa rätt till ”vård som inte kan anstå”. Lagändringen har successivt tillämpats inom den landstingsdrivna vården. -- I Sverige finns fortfarande medicinska mottagningar med frivilliga som bistår papperslösa med medicinsk och psykoterapeutisk behandling.

SYFTE

Undersöka hur läkare vid svenska frivilligkliniker för gömda flyktingar och papperslösa reagerat på mötet med patienter, i sin samverkan med andra medarbetare, i det organisatoriska sammanhang de verkar och på sina möjligheter att undersöka och behandla patienter i den särskilda situation dessa patienter befinner sig.

METOD

Kvalitativ analys enligt grounded theory-traditionen.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Studien förväntas gynna självförståelsen hos läkare verksamma vid frivilligkliniker och därmed också medverka till att patienter vid klinikerna kan bemötas på ett bra sätt. Förhoppningsvis kan studien bidra till att läkare i dessa verksamheter kan åta sig mer omfattande uppgifter i medvetenhet om vad som kan vara deras egna personliga reaktioner och vad som hänger samman med samhällets och sjukvårdens organisering. Läkare och andra medarbetare vid frivilligkliniker efterfrågar handledning. Studien kan bidra till att vidga och fördjupa underlaget för denna handlednings innehåll.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND

Fram till 2013 hade gömda flyktingar och papperslösa invandrare kraftigt begränsade möjligheter till sjuk- och hälsovård. Genom en lagändring har gömda och papperslösa rätt till ”vård som inte kan anstå”. Lagändringen har successivt tillämpats inom den landstingsdrivna vården. -- I Sverige finns fortfarande medicinska mottagningar med frivilliga som bistår papperslösa med medicinsk och psykoterapeutisk behandling.

SYFTE

Undersöka hur läkare vid svenska frivilligkliniker för gömda flyktingar och papperslösa reagerat på mötet med patienter, i sin samverkan med andra medarbetare, i det organisatoriska sammanhang de verkar och på sina möjligheter att undersöka och behandla patienter i den särskilda situation dessa patienter befinner sig.

METOD

Kvalitativ analys enligt grounded theory-traditionen.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Studien förväntas gynna självförståelsen hos läkare verksamma vid frivilligkliniker och därmed också medverka till att patienter vid klinikerna kan bemötas på ett bra sätt. Förhoppningsvis kan studien bidra till att läkare i dessa verksamheter kan åta sig mer omfattande uppgifter i medvetenhet om vad som kan vara deras egna personliga reaktioner och vad som hänger samman med samhällets och sjukvårdens organisering. Läkare och andra medarbetare vid frivilligkliniker efterfrågar handledning. Studien kan bidra till att vidga och fördjupa underlaget för denna handlednings innehåll.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Refugees
Persons fleeing to a place of safety, especially those who flee to a foreign country or power to escape danger or persecution in their own country or habitual residence because of race, religion, or political belief. (Webster, 3d ed)
Physicians
Individuals licensed to practice medicine.
Interview, Psychological
A directed conversation aimed at eliciting information for psychiatric diagnosis, evaluation, treatment planning, etc. The interview may be conducted by a social worker or psychologist.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Närhälsan FoU primärvård, FoU Fyrbodal och Allmänmedicin Göteborgs universitet.
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Annan
Frivilligmottagningar för medicinsk vård för gömda och papperslösa i Sverige.

Finansiering

Grants

Läkarförbundet
10 000 SEK (applied sum: 80 000 SEK)
Kjell Reichenberg

2013, Lönebortfall vid intervjuer av läkare.

Magnus Bergvalls stiftelse
50 000 SEK (applied sum: 77 328 SEK)
Kjell Reichenberg

2013, Kostnader i projektet

Adlerbertska stipendiefonden (E2012/36)
25 000 SEK (applied sum: 86 000 SEK)
Kjell Reichenberg

2012, Kostnader i anslutning till forskningsprojektet.

Magnus Bergvalls stiftelse
35 000 SEK (applied sum: 35 000 SEK)
Kjell Reichenberg

2012, Kostnader i projektet

Läkarförbundet
64 000 SEK (applied sum: 100 000 SEK)
Kjell Reichenberg

2011, Ersättning lönebortfall vid tid för intervjuer med läkare.

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

http://reichenberg.se/reactions/

Reaktioner hos läkare som arbetar ideellt med vård för gömda flyktingar och papperslösa invandrare, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/204921