Nya beslutsregler for att på ett säkert sätt minska antibiotikaförskrivningen till patienter med halsfluss
Project number : 205731
Created by: Ronny Gunnarsson, 2015-06-13
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2019-07-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Decision rules to safely reduce antibiotic prescribing for patients with a sore throat

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Antibiotikaresistens är ett ökande problem. Stor användning av antibiotika leder till att fler bakterier blir resistenta. Det finns också nya forskningsrön som tyder på att frekvent antibiotikaanvändning kan kopplas till fetma och efterföljande utveckling av diabetes typ II.

Syfte

Denna studie syftar till att undersöka hur snabbtest för att upptäcka vanliga halsfluss-bakterier förändrar förskrivningen av antibiotika till patienter med halsfluss. Vidare syftar studien till att räkna om hur förskrivningsmönstret ändras om olika länders riktlinjer för handläggande följs.

Tänkbara resultat

Införande av snabbtest kan förändra hur läkaren förskriver antibiotika. Studien förväntas visa vilka riktlinjer som är mest effektiva med eller utan användande av snabbtest.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Antibiotikaresistens är ett växande problem och det bästa sättet att förhindra en ytterligare ökning av problemet är att väsentligt minska den nuvarande användningen av antibiotika. Det finns också nya bevis som tyder på att frekvent antibiotikaanvändning kan kopplas till fetma och efterföljande utveckling av det metabola syndromet, inklusive diabetes typ II.

De flesta av antibiotika som föreskrivs för humant bruk kommer från primärvård, ofta för självbegränsande luftvägsinfektioner såsom halsont. Forskning för att förbättra handläggningen av halsont har hittills fokuserat på olika beslutsregler för att bekräfta om patienten har en bakteriell infektion eller inte. Tyvärr har mycket forskning fokuserat på att hitta tecken och fynd för att stödja misstanken om bakteriell infektion. Få läkare vill avstå från att behandla en bakteriell infektion som kan botas med antibiotika.

Det finns teoretiska argument för varför ett skifte i fokus från "rule in" till "rule out" kan vara effektiv för att minska onödig antibiotikabehandling. Nya reviserade beslutsregler måste dessutom vara mycket enkela att vara effektiva i dagens tidspressade hälso- och sjukvård.

Vi har idag mycket kunskap om betahemolytiska streptococker grupp A (GAS) och deras koppling till halsfluss och till ovanliga men allvarliga komplikationer. Senaste årtiondet har det börjat dyka upp rapporter om en annan bakterie, Fusobacterium Necrophorum (FN), och dess koppling till den allvarliga sjukdomen Lemierre's syndrom. Det verkar som att Lemierres syndrom ar vanligare i många i-länder än exempelvis akut reumatisk feber. Den akuta dodligheten i Lemierre's syndrom ar högre an den for akut reumatisk feber. I vad man behover vara handlaggningsregler ocksa ta hansyn till LN?

Denna studie syftar till att undersöka effekten av en enda mycket enkel stoppregel baserad på antingen ett snabbtest (RADT) eller patientnära PCR analys för att påvisa förekomst av GAS i syfte att stoppa förskrivning av antibiotika till patienter som sannolikt inte har några fördelar av denna behandling. RADT anvands frekvent i Sverige idag men anvands inte alls i de flesta lander. Internationellt finns alltsa en potential att oka anvandningen. Det ar ocksa viktigt att nya riktlinjer ar sakra for patienterna och inte utsatter dem for risker.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.
Point-of-Care Systems
Laboratory and other services provided to patients at the bedside. These include diagnostic and laboratory testing using automated information entry.
Streptococcus pyogenes
A species of gram-positive, coccoid bacteria isolated from skin lesions, blood, inflammatory exudates, and the upper respiratory tract of humans. It is a group A hemolytic Streptococcus that can cause SCARLET FEVER and RHEUMATIC FEVER.
Fusobacterium necrophorum
A species of gram-negative, non-spore-forming bacteria isolated from the natural cavities of man and other animals and from necrotic lesions, abscesses, and blood.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Education - James Cook University (JCU) - Division of Tropical Health and Medicine - College of Medicine and Dentistry - Medicine - Cairns, Clinical School workplace verified by James Cook University on 2018-02-27

Coworker

Clare Heal
Mackay Clinical School
Ulrich Orda
Medicine, Mount Isa Hospital, JCU Enterprise Pty Ltd

Finansiering

Grants

James Cook University (769961) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 AUD
Ronny Gunnarsson, Ulrich Orda, Bradley Elliott, Clare Heal

2017, Carrier rates of group A Streptococci (GAS) in Australian wet tropics

James Cook University (727751) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
25 482 AUD
Ronny Gunnarsson

2017, Diagnostic studies of group A Streptococcal infections using loop mediated isothermal amplification (LAMP)

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Orda U, Orda S, Fitzgerald M, Gunnarsson R, Mitra B.
    Mount Isa: 8th Biennial Conference - Are you remotely interested?; 2016.
  2. Gunnarsson K, Lanke J.
    Mount Isa, Australia: 8th Biennial Conference - Are you remotely interested?; 2016.
  3. Orda U, Gunnarsson R, Orda S, Fitzgerald M, Rofe G, Dargan A.
    Colorado Springs, Colorado, US: North American Primary Care Research Group (NAPCRG) Annual Meeting; 2016.

Nya beslutsregler for att på ett säkert sätt minska antibiotikaförskrivningen till patienter med halsfluss, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/205731