Flickors övergång till att bli kvinna i Melanesien
Project number : 205741
Created by: Ronny Gunnarsson, 2015-06-13
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2019-07-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Woman’s contemporary coming of age in Melanesia

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Tonåren är perioden mellan barndom och inrättandet av en full vuxen identitet. Resan från barndom till vuxenlivet beskrivs ofta i termer av förändring, övergång, mognad och utveckling där uppgiften är att: 1) omdefiniera relationen till ursprungsfamiljen; 2) att utveckla en realistisk målsättning avseende karriär och yrke; 3) uppnå en mogen nivå av sexualitet; och 4) att uppnå en realistisk och positiv självbild. Resan kan gå bra men det finns risker på vägen såsom perioder av högt risktagande beteende, vare sig det gäller droganvändning, riskfyllda fysiska aktiviteter, riskfyllt sexuellt beteende eller andra självskadande aktiviteter.

Syfte

Detta projekt syftar till att undersöka flickors / kvinnors upplevelser av övergången från flicka till vuxenlivet i Papua Nya Guinea (PNG). Slutligen projektet syftar till att föreslå ett komplement för att stödja samtida kvinnliga ungdomar i PNG mot en bättre och tryggare mognad som vuxna.

Metod

Flickor och unga kvinnor från PNG intervjuas om deras upplevelser av resan från flicka till kvinna.

Förväntat resultat

Studien förväntas ge en ingående skildring av situationen i PNG för flickor på väg att bli vuxna. Studien kan sannolikt ge en del förslag till tänkbara förbättringar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Studien syftar till kvalitativa intervjustudier av unga kvinnor i Papua Nya Guinea. Dessutom intervjuas personal i Australien som aktivt arbetar med att stödja ungdomars övergång till vuxenlivet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.
Menstruation
The periodic shedding of the ENDOMETRIUM and associated menstrual bleeding in the MENSTRUAL CYCLE of humans and primates. Menstruation is due to the decline in circulating PROGESTERONE, and occurs at the late LUTEAL PHASE when LUTEOLYSIS of the CORPUS LUTEUM takes place.
Menarche
The first MENSTRUAL CYCLE marked by the initiation of MENSTRUATION.
Papua New Guinea
A country consisting of the eastern half of the island of New Guinea and adjacent islands, including New Britain, New Ireland, the Admiralty Islands, and New Hanover in the Bismarck Archipelago; Bougainville and Buka in the northern Solomon Islands; the D'Entrecasteaux and Trobriand Islands; Woodlark (Murua) Island; and the Louisiade Archipelago. It became independent on September 16, 1975. Formerly, the southern part was the Australian Territory of Papua, and the northern part was the UN Trust Territory of New Guinea, administered by Australia. They were administratively merged in 1949 and named Papua and New Guinea, and renamed Papua New Guinea in 1971.
Melanesia
The collective name for the islands of the Pacific Ocean northeast of Australia, including NEW CALEDONIA; VANUATU; New Hebrides, Solomon Islands, Admiralty Islands, Bismarck Archipelago, FIJI, etc. Melanesia (from the Greek melas, black + nesos, island) is so called from the black color of the natives who are generally considered to be descended originally from the Negroid Papuans and the Polynesians or Malays. (From Webster's New Geographical Dictionary, 1988, p748 & Room, Brewer's Dictionary of Names, 1992, p344)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Projektdatabas för James Cook University

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Education
divine wolrd university, madang, papua nya guinea
Education - James Cook University (JCU) - Division of Tropical Health and Medicine - College of Medicine and Dentistry - Medicine - Cairns, Clinical School workplace verified by James Cook University on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Coworker

Elizabeth Gumbaketi
HDR Student-JCU, Cairns Clinical School, James Cook University
Anna Windress
Doctor, Women's and Family Health Services
Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Sarah Larkins
Associate Dean, Research, Townsville, Douglas Campus, Miscellaneous

Flickors övergång till att bli kvinna i Melanesien, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/205741