Klinisk, radiologisk, histologisk, ultrastrukturell och biokemisk undersökning av vävnad i anslutning till stora leder hos människa.
Project number : 206921
Created by: Jüri Kartus, 2015-09-21
Last revised by: Jüri Kartus, 2019-03-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2013-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2020-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Clinical, radiographical, histological, ultrastructural and biochemical examination of samples from major joints in humans.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Forskningsprojektet avser studier på knä, axel och höft och har många gemensamma frågeställningar som berör ben, ligament och senor. Det inkluderar kliniska undersökningar så väl som histologiska, radiologiska, ultrastrukturella, biokemiska analyser samt densiometri. Även patientens utvärdering ingår som en viktig variabel i utvärderingarna.
Patienterna inkluderade i de olika studierna kommer att genomgå någon form av kirurgisk intervention, där biopsier från sena och ledkapsel och prov på led eller vävnadsvätska kommer att tas i samband med ingreppet. Proverna kommer sedan att analyseras med elektron- och ljusmikroskopi samt biokemiskt. Patienterna kommer också att följas upp på medellång och lång sikt med noggrann klinisk undersökning inklusive densiometri, ultraljud, MRI och röntgen, samt få svara på ett antal enkäter.
Undersökningarna kan leda till ökad kunskap om den histologiska, ultrastrukturella och biokemiska profilen i några av de stora och belastade lederna i kroppen vilka utgör en väsentlig del av operationerna på en ortopedklinik. Att undersöka sambandet mellan degenerativa förändringar i senvävnad och markörer i ledvätska med förekomst av artros, liksom att utföra bentäthetsmätningar på medellång och lång sikt kan leda till utvecklandet av nya och/eller alternativa behandlings- och operationsmetoder för dessa patientgrupper.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

The overall aim of the project is to examine the clinical, histologic, ultrastructural, biochemical and densiometric appearence in tendons, bones and ligaments in and close to the knee, shoulder and hip joints. The use of PROMS is also an important part of the project.
The patients will undergo biopsy procedures from the tendons and capsule as well as sampling from the joint and tissue fluids in conjunction with their surgical intervention. The samples will subsequently be examined using electron- and light microscope and biochemical methods. Moreover, the patients will undergo clinical examinations including PROMs, densiometry, ultrasound, MRI and standard radiographs both in the medium and long-term.
The investigations will render increased knowledge in terms of the histologic, ultrastructural and biochemical appearance of the large joints in the human body, which represent a major part of the surgical interventions at the Clinic of Orthopedics.
To examine the correlation between degenerative changes in tendons and biochemical patterns in body fluids with the development of arthritis and to perform bone densiometry both in the mid- and long-term can results in new approaches towards treatment and surgery for these large patient populations.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Histology
Description missing
Microscopy
The use of instrumentation and techniques for visualizing material and details that cannot be seen by the unaided eye. It is usually done by enlarging images, transmitted by light or electron beams, with optical or magnetic lenses that magnify the entire image field. With scanning microscopy, images are generated by collecting output from the specimen in a point-by-point fashion, on a magnified scale, as it is scanned by a narrow beam of light or electrons, a laser, a conductive probe, or a topographical probe.
Biopsy
Removal and pathologic examination of specimens in the form of small pieces of tissue from the living body.
Biochemistry
Description missing
Radiology
A specialty concerned with the use of x-ray and other forms of radiant energy in the diagnosis and treatment of disease.
Bone Density
The amount of mineral per square centimeter of BONE. This is the definition used in clinical practice. Actual bone density would be expressed in grams per milliliter. It is most frequently measured by X-RAY ABSORPTIOMETRY or TOMOGRAPHY, X RAY COMPUTED. Bone density is an important predictor for OSTEOPOROSIS.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården Uddevalla sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral (Lidköping) - Sjukgymnastik Lidköping - Övrigt
Radiologi
Regioner - Stockholms läns landsting - Södersjukhuset AB - Övriga verksamheter - Institutionen för klinisk forskning & utbildning Södersjukhuset - Ortopedi
Histologi

Medarbetare

Ninni Sernert
Professor, forskningsledare, NU-sjukvården lokala sjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper
Lars Ejerhed
forskningsledare, NU-sjukvården NÄL
Leyla Roshani
Forskningsledare, Västra Götalandsregionen
Urban Hedlundh
Överläkare, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus
Erling Hallström
Läkare, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus
Stefanos Farfaras
läkare, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus
Ioannis Karikis
Specialist i ortopedi, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus
Martina Åhlén
Specialist i Ortopedi samt Handkirurgi, Handkirurgi
Sven Stener
Läkare, NU-sjukvården NÄL
Mustafa Ibrahim Ahmad
Överläkare, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus
Lars Rostgård-Christensen
överläkare, Miscellaneous, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde K1

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Klinisk, radiologisk, histologisk, ultrastrukturell och biokemisk undersökning av vävnad i anslutning till stora leder hos människa., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/206921