EMDR i behandlingen av psykisk ohälsa inom primärvården i Sverige. En systematisk litteraturgranskning.
Project number : 207111
Created by: Helena Björkman, 2015-10-01
Last revised by: Helena Björkman, 2019-01-16
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2015-11-05
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

EMDR in the treatment of mental disorders in swedish primary care.
A systematic literature review.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Primärvården söks allt mer av patienter med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan vara en sen följd av belastande livshändelser som individen inte inte kunnat bearbeta och integrera. Genom växande kunskap kring hjärnans reaktioner på svåra upplevelser och stress har också möjligheten att behandla de negativa följderna ökat. Forskning kring hjärnans sätt att fungera, och möjligheten att avbilda detta, har hjälpt till att öka förståelsen för traumarelaterad ohälsa.
Införandet av en ny typ av psykoterapi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) har bidragit till att förändra synen på följderna av psykologiskt svåra upplevelser och hur en behandling bör se ut. Behandlingsarbete inom vården förekommer där den vetenskapligt beprövade terapin för PTSD även börjats användas för att bearbeta belastande minnen vid annan psykisk ohälsa.
Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns vetenskapliga bevis för att en EMDR behandling är effektiv vid olika tillstånd som förekommer inom primärvårdens ansvarsområde och där svåra livshändelser finns med i patientens förhistoria.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Primärvården söks allt mer av patienter med psykisk ohälsa.Psykisk ohälsa kan vara en sen följd av belastande livshändelser som individen inte inte kunnat bearbeta och integrera. Genom växande kunskap kring hjärnans reaktioner på trauman och stress har möjligheten att behandla de negativa konsekvenserna ökat. I synnerhet den empiriska och den kliniska forskningen kring hjärnans funktioner, och möjligheten att avbilda dessa, har hjälpt till att öka förståelsen för traumarelaterad ohälsa.
Införandet av en ny typ av psykoterapi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) har bidragit till att synen på psykologiska trauman och dess behandling förändrats och blivit mer knuten till informationsbearbetning. Kliniskt arbete förekommer där den evidensbaserade behandlingen för PTSD även börjats användas för att bearbeta stressande minnen vid annan psykisk ohälsa.
Syftet med denna studie har varit att undersöka evidensen för EMDR vid olika tillstånd som förekommer inom primärvårdens ansvarsområde och där stressande livshändelser finns med i patientens förhistoria.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Therapeutics
Procedures concerned with the remedial treatment or prevention of diseases.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Specialistutbildning psykolog


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Vara vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Psykisk Hälsa, Närhälsan, Vara Vårdcentral

Supervisor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Kerstin Bergh Johannesson
Psykolog, Akademiska sjukhuset

EMDR i behandlingen av psykisk ohälsa inom primärvården i Sverige. En systematisk litteraturgranskning., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/207111