Kardiovaskulär risk bland unga vuxna - mekanismer och förändring över tid
Project number : 207251
Created by: Maria Rosvall, 2015-10-20
Last revised by: Maria Rosvall, 2019-08-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-08-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-29
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The epidemiology of cardiovascular risk in early adulthood

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Forskningen är motiverad mot bakgrund av senare års oroande tendenser till en ökad hjärt-kärlsjuklighet hos yngre vuxna i kombination med en allt tidigare fetmadebut.

Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att studera kardiovaskulär risk i tidig vuxen ålder.

Metod: I projektet kommer data från befintliga befolkningsbaserade studier såsom INTERGENE studien (Interaktioner mellan genetiska och miljömässiga determinanter för hjärt-kärlsjukdom i Västsverige – åren 2001-2003) att användas, men nya data om unga vuxna kommer även att samlas in innefattande enkätdata, blodprovstagning samt klinisk undersökning även inkluderande ultraljudsundersökning av artärer.

Förväntat resultat: Utbredningen av tidiga artärförändringar samt förekomsten av kardiovaskulära riskfaktorer används som markörer för framtida kardiovaskulär sjuklighet. Ett fokus på yngre personer och preklinisk kardiovaskulär risk ger möjlighet till tidig initiering av förebyggande strategier och insatser.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Forskningen är motiverad mot bakgrund av senare års tendenser till en ökad hjärt-kärlsjuklighet hos yngre vuxna i kombination med en allt tidigare fetmadebut.

Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att studera kardiovaskulär risk i tidig vuxen ålder.

Metod: I projektet kommer data från befintliga befolkningsbaserade studier såsom INTERGENE studien (Interaktioner mellan genetiska och miljömässiga determinanter för hjärt-kärlsjukdom i Västsverige – åren 2001-2003) att användas, men nya data om unga vuxna kommer även att samlas in innefattande enkätdata, blodprovstagning samt klinisk undersökning även inkluderande ultraljudsundersökning av artärer.

Förväntat resultat: Utbredningen av tidiga artärförändringar samt förekomsten av kardiovaskulära riskfaktorer används som markörer för framtida kardiovaskulär sjuklighet. Ett fokus på yngre personer och preklinisk kardiovaskulär risk ger möjlighet till tidig initiering av förebyggande strategier och insatser.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Enheten för Socialmedicin och Epidemiologi
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Specialistmedicin Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lauren Lissner
Professor, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Annika Rosengren
Professor, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

Finansiering

Grants

ALF Projektmedel Västra Götalandsregionen (ALFGBG - 533131)
750 000 SEK (applied sum: 1 235 000 SEK)
Maria Rosvall

2015, Projektet: The epidemiology of cardiovascular risk in early adulthood

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Short description of the project:
The epidemiology of cardiovascular risk in early adulthood

Maria Rosvall, Lauren Lissner, Annika Rosengren
from the Institute of Medicine, University of Gothenburg.

Purpose and General aim
To investigate the epidemiology of cardiovascular risk in early adulthood including effects of changes of cardiovascular precursors and risk factors.

Materials and methods:
Short description of the InterGene database: The InterGene research program was started in 2001, led by Dag Thelle together with Annika Rosengren, Lauren Lissner and Kjell Toren who formed the original steering group. InterGene stands for Interactions between GENetic and Environmental determinants of coronary heart disease in Western Sweden. At this time, a population-based cohort was recruited, aged 25-74, initially from Gothenburg and subsequently from throughout the region of Western Sweden. In 2003, the InterGene baseline cohort examinations were completed (n=8626). The study participants answered a self-administered questionnaire, physiological measurements were made (height, weight, EKG, blood pressure, pulse pressure) and blood samples were drawn (blood lipids, blood glucose, measures of inflammation). In the present project we will mainly select participants in the InterGene (2001-2003) ages 25-39 years.
We also recruite a new young cohort (25-39 years) from the Gothenburg catchment area. Similar to the InterGene study, the study participants will answer a self-administered questionnaire, have physiological measurements (height, weight, EKG, blood pressure, pulse pressure) and blood samples will be drawn (blood lipids, blood glucose, measures of inflammation). In addition, ultrasound measurements (B-mode ultrasound) of arteries will be undertaken.

Summary
The data from the original InterGene and the Young new cohort will allow us to study early life factors, social factors, psychosocial stressors, and behavioral factors together with physiological and biological pathways affecting cardiovascular risk in young adulthood. We will also study social differences in such exposures as well as changes in the social patterning of cardiovascular precursors and risk factors over time.

Preliminary results
As the data for the Young cohort has not been collected, there are no preliminary results.

Significance
Cardiovascular disease (CVD) is one of the most common chronic diseases and to understand and quantify how cardiovascular risk is evolving is of great value to public health. To better characterize the prevalence as well as changes of cardiovascular risk also among different social groups is of great importance for achieving the goal of health equity and move to develop adequate preventive strategies.

Project’s Feasibility and Current Research Infrastructure:
Given the large amount of critical data that is already in place from the local cohort study (InterGene), the timeline for the proposed project will allow for publications within the next years to come. Two applicants here (LL and AR) are also PIs and Steering Committee members of EpiLife with their respective research focuses on obesity and cardiovascular epidemiology. The main applicant represents knowledge in cardiovascular epidemiology, medicine and life-course research and all three applicants will thereby provide valuable expertise from their specialized research areas into the project. We also have the possibility of statistical support from Kirsten Mehlig at the Institute of Medicine.


Kardiovaskulär risk bland unga vuxna - mekanismer och förändring över tid, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/207251