Kirurgisk interventionsstudie mot sjuklig övervikt hos ungdomar (13-18 år)
Project number : 2086
Created by: Torsten Olbers, 2007-03-20
Last revised by: Torsten Olbers, 2017-12-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Surgical intervention study for morbidly obese adolescents (13-18 y)

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Incidensen av fetma i barnaåren är idag hög och dessutom i stigande. Varje år med grav övervikt är allvarligt ur livskvalitetssynpukt men även ur perspektivet framtida sjukdomsutveckling. Kirurgi (gastric bypass) p.g.a. sjuklig övervikt hos vuxna har idag mycket goda resultat och bedrivs i åldrarna ner t o m 18 års ålder utan att vi där har sett några negativa åldersberoende effekter. Hittills publicerade resultat talar för att kirurgi har goda resultat även i tonåren. Gastric bypass anses vara "gyllene standard" inom obesitaskirurgin med goda långtidsresultat beträffande viktutvecklingen kombinerat med en mycket god ätkvalitet.

Laparoskopisk teknik har under senaste åren utvecklats för att utföra gastric bypass hos sjukligt överviktiga. Vinsterna ligger i avsaknaden av sårkomplikationer (infektioner, ärrbråck), färre lungkomplikationer, bättre kosmetiskt resultat samt snabbare återgång till normal aktivitet.

Studiens syfte är att belysa om de positiva effekter som kirurgin ger hos vuxna kan fås även i ungdomen och om vi genom tidig intervention kan förhindra såväl sociala problem som medicinska tillstånd vilka är starkt förknippade med svår övervikt.

Studiens design är sk matchad kontrollstudie där det till varje opererad patient matchas en kontroll som ej önskar genomgå kirurgi. Patienter inkluderas f n från både Stockholm och Göteborg. Sannolikt kommer även ungdomar från Malmö också inkluderas.

Både op-fall och kontroller skall studeras och värderas beträffande metabol riskprofil, livskvalitet, ätmönster och fysisk aktivitet. Geno-/fenotypen hos dessa svårt överviktiga barn kommer också att studeras före och ett år efter op.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Se ovan

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Intervention Studies
Epidemiologic investigations designed to test a hypothesized cause-effect relation by modifying the supposed causal factor(s) in the study population.
Obesity, Morbid
The condition of weighing two, three, or more times the ideal weight, so called because it is associated with many serious and life-threatening disorders. In the BODY MASS INDEX, morbid obesity is defined as having a BMI greater than 40.0 kg/m2.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Overweight
A status with BODY WEIGHT that is above certain standard of acceptable or desirable weight. In the scale of BODY MASS INDEX, overweight is defined as having a BMI of 25.0-29.9 kg/m2. Overweight may or may not be due to increases in body fat (ADIPOSE TISSUE), hence overweight does not equal "over fat".
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Gastric Bypass
Surgical procedure in which the STOMACH is transected high on the body. The resulting small proximal gastric pouch is joined to any parts of the SMALL INTESTINE by an end-to-side SURGICAL ANASTOMOSIS, depending on the amounts of intestinal surface being bypasses. This procedure is used frequently in the treatment of MORBID OBESITY by limiting the size of functional STOMACH, food intake, and food absorption.
Bariatric Surgery
Surgical procedures aimed at producing major WEIGHT REDUCTION in patients with MORBID OBESITY.
Bariatrics
Activities related to WEIGHT REDUCTION in patients with OBESITY. Treatment methods include DIET; EXERCISE; BEHAVIOR MODIFICATION; medications; and BARIATRIC SURGERY.
Digestive System Surgical Procedures
Surgery performed on the digestive system or its parts.
Treatment Outcome
Evaluation undertaken to assess the results or consequences of management and procedures used in combating disease in order to determine the efficacy, effectiveness, safety, practicability, etc., of these interventions in individual cases or series.
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt

Coworker

Staffan Mårild
Överläkare, barnläkare, Barnmedicin
Jovanna Dahlgren
Överläkare på Barnmedicin, professor i Pediatrisk Endokrinologi med inriktning på Tillväxtforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Barnmedicin
Christer Forsell
Överläkare, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Hans H Lönroth
Öl, adj Professor Områdeschef, Kirurgi Sahlgrenska
Peter Friberg
Professor/Överläkare, Klinisk fysiologi

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Projektet har genomförts enligt planerna och har lett till flera publikationer enligt nedan. Femårsuppföljningen är under skrivning.

Development of excess skin and request for body-contouring surgery in postbariatric adolescents.
Staalesen T, Olbers T, Dahlgren J, Fagevik Olsén M, Flodmark CE, Marcus C, Elander A.
Plast Reconstr Surg. 2014 Oct;134(4):627-36. doi: 10.1097/PRS.0000000000000515.
PMID: 25357024

Adolescents' views and experiences of treatments for Type 2 diabetes: a qualitative study.
Turner KM, Percival J, Dunger DB, Olbers T, Barrett T, Shield JP.
Diabet Med. 2015 Feb;32(2):250-6. doi: 10.1111/dme.12577. Epub 2014 Oct 1.
PMID: 25186101

Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with morbid obesity--surgical aspects and clinical outcome.
Göthberg G, Gronowitz E, Flodmark CE, Dahlgren J, Ekbom K, Mårild S, Marcus C, Olbers T.
Semin Pediatr Surg. 2014 Feb;23(1):11-6. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2013.10.015. Epub 2013 Nov 15.
PMID: 24491362 Free Article

Two-year outcome of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity: results from a Swedish Nationwide Study (AMOS).
Olbers T, Gronowitz E, Werling M, Mårlid S, Flodmark CE, Peltonen M, Göthberg G, Karlsson J, Ekbom K, Sjöström LV, Dahlgren J, Lönroth H, Friberg P, Marcus C.
Int J Obes (Lond). 2012 Nov;36(11):1388-95. doi: 10.1038/ijo.2012.160. Epub 2012 Sep 25.
PMID: 23007037

Dumping syndrome following gastric bypass: validation of the dumping symptom rating scale.
Laurenius A, Olbers T, Näslund I, Karlsson J.
Obes Surg. 2013 Jun;23(6):740-55. doi: 10.1007/s11695-012-0856-0.
PMID: 23315151
Similar articles Remove from clipboard

Short-term psychological outcomes in severely obese adolescents after bariatric surgery.
Järvholm K, Olbers T, Marcus C, Mårild S, Gronowitz E, Friberg P, Johnsson P, Flodmark CE.
Obesity (Silver Spring). 2012 Feb;20(2):318-23. doi: 10.1038/oby.2011.310. Epub 2011 Oct 13.
PMID: 21996668

Bariatric surgery in adolescents: what do we know so far?
Beamish AJ, Johansson SE, Olbers T.
Scand J Surg. 2015 Mar;104(1):24-32. doi: 10.1177/1457496914553150. Epub 2014 Nov 11. Review.
PMID: 25388886


Kirurgisk interventionsstudie mot sjuklig övervikt hos ungdomar (13-18 år), from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/2086