Identifiering av sexuellt risktagande och utsatta unga - utveckling av SEXIT (SEXual health Identification Tool), ett samtalsverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar
Project number : 210051
Created by: Sofia Hammarström, 2016-01-11
Last revised by: Sofia Hammarström, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Towards evidence-informed practice at Swedish youth clinics: systematic identification of sexually risk-taking and exposed youth

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt överförbara infektioner, oplanerad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i ungdomspopulationen. Exempelvis visar en svensk studie att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå för 40 procent av det totala antalet klamydiainfektioner. Situationen är liknande för aborter. Det är således viktigt att identifiera unga som har eller riskerar sexuell ohälsa, för att kunna erbjuda vård och stöd. Ingen har undersökt om ett screeningverktyg/samtalsverktyg på ungdomsmottagning kan vara en framkomlig väg. Det är heller inte känt hur personal och besökare skulle uppleva ett sådant verktyg.

SYFTE: Att utveckla och validera ett screeningverktyg (SEXIT), tillhörande utbildning och handbok för att systematiskt identifiera sexuellt risktagande eller utsatta unga på ungdomsmottagningar, samt att undersöka förutsättningar för implementering.

METOD: Tre ungdomsmottagningar i VGR pilottestar SEXIT. Fokusgrupper med personal, samt intervjuer med besökare genomförs för att fånga hur detta upplevs. Besökarnas svar på screeningverktyget samt vårdgivarens åtgärder analyseras.

FÖRVÄNTAT RESULTAT: Studien förväntas resultera i ett screeningverktyg att användas på ungdomsmottagningar för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt risktagande eller utsatta unga och erbjuda relevant vård. Studien förväntas visa hur verktyget upplevs av personal och besökare.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Denna projektregistrering gäller ramen/kappan till kommande avhandling med den preliminära titeln: Towards evidence-informed practice at Swedish youth clinics: systematic identification of sexually risk-taking and exposed youth. De fyra delarbetena har egna projektnummer (204317, 221961, 221971, 222331).

BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt överförbara infektioner, oplanerad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i ungdomspopulationen. Exempelvis visar en svensk studie att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå för 40 procent av det totala antalet klamydiainfektioner. Situationen är liknande för aborter. Det är således viktigt att identifiera unga som har eller riskerar sexuell ohälsa, för att kunna erbjuda vård och stöd. Ingen har undersökt om ett screeningverktyg/samtalsverktyg på ungdomsmottagning kan vara en framkomlig väg. Det är heller inte känt hur personal och besökare skulle uppleva ett sådant verktyg.

SYFTE: Att utveckla och validera ett screeningverktyg, tillhörande utbildning och handbok för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt risktagande eller utsatta unga på ungdomsmottagningar, samt att undersöka förutsättningar för implementering.

METOD: Tre ungdomsmottagningar i VGR pilottestar screeningverktyget. Fokusgrupper med personal, samt intervjuer med besökare genomförs för att fånga hur detta upplevs. Besökarnas svar på screeningverktyget samt vårdgivarens åtgärder analyseras.

FÖRVÄNTAT RESULTAT: Studien förväntas resultera i ett screeningverktyg att användas på ungdomsmottagningar för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt risktagande eller utsatta unga och erbjuda relevant vård. Studien förväntas visa hur verktyget upplevs av personal och besökare.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Multicenterstudie
checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pilot Projects
Small-scale tests of methods and procedures to be used on a larger scale if the pilot study demonstrates that these methods and procedures can work.
Adolescent Health Services
Organized services to provide health care to adolescents, ages ranging from 13 through 18 years.
Risk Assessment
The qualitative or quantitative estimation of the likelihood of adverse effects that may result from exposure to specified health hazards or from the absence of beneficial influences. (Last, Dictionary of Epidemiology, 1988)
Sexual Behavior
Sexual activities of humans.
Reproductive Health Services
Health care services related to human REPRODUCTION and diseases of the reproductive system. Services are provided to both sexes and usually by physicians in the medical or the surgical specialities such as REPRODUCTIVE MEDICINE; ANDROLOGY; GYNECOLOGY; OBSTETRICS; and PERINATOLOGY.
Reproductive Rights
Reproductive rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. They also include the right of all to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence.
Prostitution
The practice of indulging in sexual relations for money.
Sexually Transmitted Diseases
Diseases due to or propagated by sexual contact.
Sex Offenses
Any violation of established legal or moral codes in respect to sexual behavior.
Alcohol Drinking
Behaviors associated with the ingesting of alcoholic beverages, including social drinking.
Street Drugs
Drugs obtained and often manufactured illegally for the subjective effects they are said to produce. They are often distributed in urban areas, but are also available in suburban and rural areas, and tend to be grossly impure and may cause unexpected toxicity.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheter vårdgivarstöd - Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Sexualmedicinskt centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M7 - Närhälsan Lidköping ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg - Östra Göteborg - Ungdomsmottagningen Gamlestaden
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Koncernkontoret - Smittskydd
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M8 - Närhälsan Mölnlycke ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Karin Stenqvist
Specialisstläkare, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Peter Nolskog
Biträdande smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Ellinor Frostholm
Barnmorska, Närhälsan Skara ungdomsmottagning
Jennie Elisson
Barnmorska, Närhälsan Mölnlycke ungdomsmottagning
Emma Svanholm
Enhetschef Närhälsan Sexualmedicinskt centrum, Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
Tommy Pherson
Utvecklingsledare, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Tutor

Per Nilsen
Civilekonom, Handelshögskolan, Sthlm, Medicinska fakulteten, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten
Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Malin Lindroth
Forskare, lektor, Hälsohögskolan

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (843361) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
235 000 SEK
Sofia Hammarström, Susann Frostholm, Jennie Elisson, Emma Svanholm, Tommy Pherson, et al.

2018, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige (851251) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
250 000 SEK
Sofia Hammarström, Angelica Arvidsson, Charlotte Jerkelund, Per Nilsen, Susanne Bernhardsson

2018, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och en arbetsmetod för ungdomsmottagningar

Ekonomiskt stöd för doktorandstudier, fortsättningsansökan. FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
131 400 SEK
Sofia Hammarström, Per Nilsen, Susanne Bernhardsson, Malin Lindroth

2018, Towards evidence-informed practice at Swedish youth clinics: systematic identification of sexually risk-taking and exposed youth.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (643461) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
237 000 SEK
Sofia Hammarström, Karin Stenqvist, Emma Svanholm, Susann Frostholm, Jennie Elisson, et al.

2016, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige (664621) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
250 000 SEK
Sofia Hammarström, Elin Ståhl Johansson, Rebecka Moding, Charlotte Jerkelund, Malin Lindroth, et al.

2016, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och en arbetsmetod för ungdomsmottagningar

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (573441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
253 000 SEK
Sofia Hammarström, Peter Nolskog, Susann Frostholm, Emma Svanholm, Jennie Elisson, et al.

2015, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

https://www.srhr.se/kurssida/sexit

Identifiering av sexuellt risktagande och utsatta unga - utveckling av SEXIT (SEXual health Identification Tool), ett samtalsverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/210051