Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Project number : 210771
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2016-01-31
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-04-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Antivirals for influenza-Like Illness?
An rCt of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE (ALIC4E).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka.

I denna studie undersöker vi om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga primärvård" är kostnadseffektivt vid behandling av influensaliknande sjukdom i primärvård.

Patienter ≥ 1 år som sökte primärvård för influensaliknande symtom inom 72 timmar från det att symtomen uppkom blev aktuella för studien. Studiedeltagarna randomiserades till "bästa vanliga primärvård" eller oseltamivir + "bästa vanliga primärvård". Prov togs för virusanalys. Inkluderade patienter/vårdnadshavare fyllde i en patientdagbok under 14 dagar. Uppföljande telefonkontakt dag 2, 14 och 28. 

Universitetet i Oxford samordnar denna forskarinitierade studie i 15 europeiska länder. Pär-Daniel Sundvall är Principal Investigator för den svenska delen av studien. Under tre influensasäsonger har 3266 patienter inkluderats i de 15 deltagande länderna och nu pågår analys av data i de olika delstudierna inom ALIC 4E.    

Förväntat resultat: Onödiga antivirala behandlingar kan undvikas, samtidigt som de patienter som eventuellt har nytta av antiviral behandling inte undanhålls behandling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det är sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka.

Syfte: Att utvärdera om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga primärvård" är kostnadseffektivt vid behandling av influensaliknande sjukdom i primärvård.

Frågeställningar: Är det skillnad mellan ”bästa vanliga primärvård” och ”bästa vanliga primärvård” kombinerat med oseltamivir avseende: Kostnadseffektivitet? Antal sjukhusinläggningar? Antal komplikationer relaterade till influensaliknande sjukdom (särskilt pneumoni)? Antal återbesök inom primärvård? Tid tills det att de influensaliknande symtomen helt försvunnit? Incidens av nya eller förvärrade symtom? Tid tills det att influensaliknande symtomen börjar att minska i intensitet? Duration av måttliga och uttalade symtom? Användning av symtomlindrande läkemedel? Användning av antibiotika pga. komplikationer? Smittspridning i hushållet? Subgrupper av patienter (riskgrupper) som har nytta av behandling?

Metod: Patienter har rekryterats under tre influensasäsonger med start 2015/2016. Patienter ≥ 1 år som sökte primärvård för influensaliknande symtom (inom 72 timmar från det att symtomen uppkom) inkluderades. Randomisering skedde till "bästa vanliga primärvård" eller "bästa vanliga primärvård" + oseltamivir. Prov togs för virusanalys (PCR). Patientdagbok fylldes i under 14 dagar. Uppföljande telefonkontakt dag 2, 14 och 28. 

Primär effektvariabel: Tid till återgång till dagliga aktiviteter där följande symtom gått i regress eller är ett mindre problem: feber, huvud- och muskelvärk.

Forskningsmiljö: Universitetet i Oxford samordnar denna forskarinitierade studie i 15 europeiska länder. Pär-Daniel Sundvall är Principal Investigator för den svenska delen av studien.

Lägesrapport: Under tre influensasäsonger har 3266 patienter inkluderats i de 15 deltagande länderna och nu pågår analys av data i de olika delstudierna inom ALIC 4E.

Förväntat resultat: Onödiga antivirala behandlingar kan undvikas, samtidigt som de patienter som eventuellt har nytta av antiviral behandling inte undanhålls behandling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie
checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Influenza, Human
An acute viral infection in humans involving the respiratory tract. It is marked by inflammation of the NASAL MUCOSA; the PHARYNX; and conjunctiva, and by headache and severe, often generalized, myalgia.
Antiviral Agents
Agents used in the prophylaxis or therapy of VIRUS DISEASES. Some of the ways they may act include preventing viral replication by inhibiting viral DNA polymerase; binding to specific cell-surface receptors and inhibiting viral penetration or uncoating; inhibiting viral protein synthesis; or blocking late stages of virus assembly.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

EudraCT Number: 2014-004471-23

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Borås jourcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Olskroken vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Skövde jourcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Ängabo vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Sörhaga vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Mölnlycke vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Amhult workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ulricehamn - Praktikertjänst AB - HälsoBrunnen Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Region Halland - Övrigt
Capio Husläkarna Vallda Vårdcentral
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Laboratoriemedicin - Klinisk mikrobiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Johan Westin
Professor/Överläkare, Klinisk mikrobiologi, Avdelningen för infektionssjukdomar, Infektion
Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet
Karin Rystedt
ST-läkare i allmänmedicin, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Bongard E, van der Velden AW, Cook J, Saville B, Beutels P, Munck Aabenhus R, Brugman C, Chlabicz S, Coenen S, Colliers A, Davies M, De Paor M, De Sutter A, Francis NA, Glinz D, Godycki-Ćwirko M, Goossens H, Holmes J, Ieven M, de Jong M, Lindbaek M, Little P, Martinón-Torres F, Moragas A, Pauer J, Pfeiferová M, Radzeviciene-Jurgute R, Sundvall PD, Torres A, Touboul P et al.
    BMJ Open 2018:8(7):e021032.

Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/210771