Hur påverkas glukosmetabolismen över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa? En longitudinell studie från Skaraborgsprojektet.
Project number : 210871
Created by: Ulf Lindblad, 2016-02-02
Last revised by: Ulf Lindblad, 2019-03-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2020-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektets övergripande syfte är att studera hur glukosmetabolismen påverkas över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa. Vi avser också undersöka de potentiellt medierande effekterna av kön, levnadsvanor, övervikt/fetma, utbildning, civilstånd, samt även biologiska markörer för stress och inflammation. Särskilt de två sistnämnda variablerna har sällan beaktats trots att de föreslagits som viktiga länkar i den kausala kedjan. Projektet är baserat på 1300 deltagare från Vara/Skövde-Kohorten inom Skaraborgsprojektet, som deltog i både basundersökningen 2002-2005 och 10-årsuppföljningen 2011-2014. I båda undersökningarna mättes blodtryck, och kroppsmått som vikt och längd, blodprover togs, en oral glukosbelastning genomfördes och deltagarna besvarade frågeformulär angående demografisk och socioekonomisk information, livsstil, psykiskt välbefinnande (genom GHQ-12) och hälsorelaterad locus of control (Tror du att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa?). Deltagarna lämnade även saliv för kortisolanalys vid basundersökningen. Incidens av typ 2 diabetes och dess förstadier, d v s nedsatt glukostolerans och/eller nedsatt fasteglukos, kommer att fastställas tillsammans med kontinuerliga mått på insulinresistens (t ex HOMA-ir), Användandet av inte bara dikotoma mått på glukosmetabolism är viktigt då de flesta riskfaktorer utövar en kontinuerligt riskökande effekt på utfallsvariabler snarare än en tröskelliknande sådan. Dessa longitudinella studier kommer därför att erbjuda en mer komplett bild av hur psykiskt välbefinnande och hälsorelaterad locus of control bidrar till utvecklingen av störd glukosmetabolism över tid och kan leda till ökad kunskap om underliggande kausala mekanismer och deras riktning på populationsnivå. Denna information kan bidra till förbättrade metoder för att identifiera och bemöta behoven hos såbara personer med ökad risk för typ 2 diabetes och i förlängningen hjärt-kärlsjukdom.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektets övergripande syfte är att studera hur glukosmetabolismen påverkas över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa. Vi avser också undersöka de potentiellt medierande effekterna av kön, levnadsvanor, övervikt/fetma, utbildning, civilstånd, samt även biologiska markörer för stress och inflammation. Särskilt de två sistnämnda variablerna har sällan beaktats trots att de föreslagits som viktiga länkar i den kausala kedjan. Projektet är baserat på 1300 deltagare från Vara/Skövde-Kohorten inom Skaraborgsprojektet, som deltog i både basundersökningen 2002-2005 och 10-årsuppföljningen 2011-2014. I båda undersökningarna mättes blodtryck, och kroppsmått som vikt och längd, blodprover togs, en oral glukosbelastning genomfördes och deltagarna besvarade frågeformulär angående demografisk och socioekonomisk information, livsstil, psykiskt välbefinnande (genom GHQ-12) och hälsorelaterad locus of control (Tror du att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa?). Deltagarna lämnade även saliv för kortisolanalys vid basundersökningen. Incidens av typ 2 diabetes och dess förstadier, d v s nedsatt glukostolerans och/eller nedsatt fasteglukos, kommer att fastställas tillsammans med kontinuerliga mått på insulinresistens (t ex HOMA-ir), Användandet av inte bara dikotoma mått på glukosmetabolism är viktigt då de flesta riskfaktorer utövar en kontinuerligt riskökande effekt på utfallsvariabler snarare än en tröskelliknande sådan. Dessa longitudinella studier kommer därför att erbjuda en mer komplett bild av hur psykiskt välbefinnande och hälsorelaterad locus of control bidrar till utvecklingen av störd glukosmetabolism över tid och kan leda till ökad kunskap om underliggande kausala mekanismer och deras riktning på populationsnivå. Denna information kan bidra till förbättrade metoder för att identifiera och bemöta behoven hos såbara personer med ökad risk för typ 2 diabetes och i förlängningen hjärt-kärlsjukdom.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Preventive Health Services
Services designed for HEALTH PROMOTION and prevention of disease.
Longitudinal Studies
Studies in which variables relating to an individual or group of individuals are assessed over a period of time.
Behavioral Medicine
The interdisciplinary field concerned with the development and integration of behavioral and biomedical science, knowledge, and techniques relevant to health and illness and the application of this knowledge and these techniques to prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Vara vårdcentral - Specialistmottagning Vara - Övrigt

Medarbetare

Maria Eriksson
leg. psykolog och doktorand i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Hovås, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Charlotte Larsson
Utredningssekreterare, Förskoleförvaltningen Malmö Stad, avdelningen för Kvalitet och myndighet
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Enheten för Allmänmedicin
Boo Johansson
Professor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg

Hur påverkas glukosmetabolismen över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa? En longitudinell studie från Skaraborgsprojektet., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/210871