Läkares syn på utmattningssyndrom
Project number : 211901
Created by: Johan Edgar, 2016-03-17
Last revised by: Johan Edgar, 2016-11-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Utmattningssyndrom, eller utbrändhet gör ofta att patienter blir sjukskrivna länge. Man vet att det är bra för patienter om man tidigt börjar samarbeta med arbetsgivare. För att förbättra detta kommer institutet för Stressmedicin i Göteborg hålla i en utbildningssatsning för primärvården i Västra Götaland. Inför utbildningen finns ett behov av att veta hur läkare arbetar med utmattningssyndrom och för att få reda på det kommer det hållas gruppintervjuer med läkare där vi ställer frågor om utmattningssyndrom och arbetssätt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Utmattningssyndrom leder ofta till långa sjukskrivningar. Hittills är den enda åtgärd som bekräftat leder till kortare sjukskrivningar tidig kontakt med arbetsgivare. Institutet för Stressmedicin i Göteborg kommer att hålla i ett projekt (PRIMA) som är en utbildningssatsning för hur man i primärvården ska kunna arbeta för en tidig identifiering och tidiga åtgärder för människor med utmattningssyndrom. Inför detta projekt finns behov av att veta mer kring hur läkare arbetar med patienter med utmattningssyndrom.

Syfte:

Att ta reda på hur läkare arbetar med utmattningssyndrom.

Metod:

Genom foukusgruppsintervjuer kommer läkare som arbetar med utmattningssyndrom, dels i primärvård men även i psykiatrin intervjuas om hur man arbetar med utmattningssyndrom. Ett fast antal är inte satt; målet är att uppnå mättnad i materialet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Burnout, Professional
An excessive stress reaction to one's occupational or professional environment. It is manifested by feelings of emotional and physical exhaustion coupled with a sense of frustration and failure.
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Lisa Björk
Utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin

Läkares syn på utmattningssyndrom, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/211901