Det förskrivs mycket protonpumpshämmare (PPI).
Är det riskfritt, onödigt eller rent av riskabelt?

Project number : 213081
Created by: Mårten Segerkvist, 2016-03-24
Last revised by: Mårten Segerkvist, 2017-08-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The ever increasing prescription of proton pump inhibitors (PPIs) in swedish primary care: mostly harmless, unnecessary or potentially harmful?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

När protonpumpshämmare (PPI) lanserades i slutet av 80-talet revolutionerade dom behandlingen av magsår och sura uppstötningar. Från att ha varit en exklusiv och dyr behandling har protonpumpshämmarna dock snart blivit var mans behandling. Omeprazol, som är den PPI som det förskrivs mest av i Sverige, var under 2014 det 4:e mest förskrivna läkemedelet och förskrivningen har ökat med 70 % dom senaste 10 åren. Har Sveriges befolkning verkligen fått så mycket mer magbesvär, eller är det en fråga om slentrianmässig förskrivning av ett numera relativt billigt läkemedel till patienter som strikt sett inte uppfyller behandlingsindikationerna? Finns det, om så är fallet, några risker med detta?

I denna studie analyseras, med hjälp av förskrivnings- och journaldata från Bräcke diakonis fyra vårdcentraler i Västra Götaland, med totalt nästan 30 000 listade patienter, förskrivningsmönstren av protonpumpshämmare samt sammansättning och karakteristik av patientpopulationen till vilka dessa läkemedel.
Därutöver har det, som en del av studien, gjorts en litteraturgenomgång i syfte att kunna svara på frågan om huruvida det finns några risker associerade med längre tids behandling med PPI.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Proton Pump Inhibitors
Compounds that inhibit H(+)-K(+)-EXCHANGING ATPASE. They are used as ANTI-ULCER AGENTS and sometimes in place of HISTAMINE H2 ANTAGONISTS for GASTROESOPHAGEAL REFLUX.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Skara - Bräcke diakoni - Vårdcentralen Vilan workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Falköping - Bräcke diakoni - Bräcke Diakoni vårdcentralen Centralhälsan workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Falköping - Bräcke diakoni workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Bräcke Diakoni - Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Sofia Dalemo
Distriktsläkare, Med dr, Närhälsan Guldvingen vårdcentral (Lidköping), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Det förskrivs mycket protonpumpshämmare (PPI).
Är det riskfritt, onödigt eller rent av riskabelt?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/213081