Förmåga att Arbeta Index - utveckling av ett frågeformulär för att mäta arbetsförmåga hos individer med vanlig psykisk sjukdom.
Project number : 214971
Created by: Monica Bertilsson, 2016-05-10
Last revised by: Monica Bertilsson, 2018-12-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The Capacity to Work Index – development of a questionnaire to measure work capacity in individuals with common mental disorders.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vanlig psykisk sjukdom (depressions- och ångestsjukdom) utgör en stor risk för nedsatt arbetsförmåga och de är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. När det gäller risken för långtidssjukskrivning dominerar dessa sjukdomar totalt. Litteraturöversikter har identifierat flera kunskapsluckor och två större luckor är 1) hur man ska mäta arbetsförmåga hos personer med vanlig psykisk sjukdom och 2) vad är det som gör att vissa människor med vanlig psykisk sjukdom kan fortsätta arbeta medan andra inte kan göra det. Detta projekt ska fylla den första kunskapsluckan för att i ett senare skede kunna undersöka kunskapslucka 2.

Vi ska i detta projekt utveckla Förmåga att Arbeta Index - ett frågeformulär för att kunna undersöka hur arbetsförmåga påverkas av vanlig psykisk sjukdom. Indexet ska kunna användas både i epidemiologiska studier och kliniskt vid bedömning av arbetsförmåga i denna sjukdomsgrupp. Frågeformuläret ska utvecklas baserat i tre inom forskargruppen tidigare genomförda kvalitativa studier som undersökt förmåga att arbeta hos individer med depression och ångest. I en pilotstudie ska vi testa validitet, användarvänlighet och reliabilitet. I dagsläget finns inget motsvarande instrument utvecklat och baserat på erfarenheter från individer med vanlig psykisk sjukdom och nedsatt arbetsförmåga.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Vanlig psykisk sjukdom (depressions- och ångestsjukdom) utgör en stor risk för nedsatt arbetsförmåga och de är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. När det gäller risken för långtidssjukskrivning dominerar dessa sjukdomar totalt. Litteraturöversikter har identifierat flera kunskapsluckor och två större luckor är 1) hur man ska mäta arbetsförmåga hos personer med vanlig psykisk sjukdom och 2) vad är det som gör att vissa människor med vanlig psykisk sjukdom kan fortsätta arbeta medan andra inte kan göra det. Detta projekt ska fylla den första kunskapsluckan för att i ett senare skede kunna undersöka kunskapslucka 2.

Vi ska i detta projekt utveckla Förmåga att Arbeta Index - ett frågeformulär för att kunna undersöka hur arbetsförmåga påverkas av vanlig psykisk sjukdom. Indexet ska kunna användas både i epidemiologiska studier och kliniskt vid bedömning av arbetsförmåga i denna sjukdomsgrupp. Frågeformuläret ska utvecklas baserat i tre inom forskargruppen tidigare genomförda kvalitativa studier som undersökt förmåga att arbeta hos individer med depression och ångest. I en pilotstudie ska vi testa validitet, användarvänlighet och reliabilitet. I dagsläget finns inget motsvarande instrument utvecklat och baserat på erfarenheter från individer med vanlig psykisk sjukdom och nedsatt arbetsförmåga.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Valideringsstudier (Validation Studies)
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Work Capacity Evaluation
Assessment of physiological capacities in relation to job requirements. It is usually done by measuring certain physiological (e.g., circulatory and respiratory) variables during a gradually increasing workload until specific limitations occur with respect to those variables.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt

Coworker

Gunnel Hensing
Professor, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Mona Eklund
Professor, Med. fak., Inst för hälsa, vård och samhälle
Christian Ståhl
Medicinska fakulteten
Margda Waern
Professor/universitetssjukhusöverläkare, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Psykiatri Psykos
Maria Boström
forskare, ergonom/leg sjukgymnast, Enheten för socialmedicin och epidemiologi

Finansiering

Grants

Västra Götalandsregionen (VGFOUREG-594071)
878 099 SEK (applied sum: 878 099 SEK)
Monica Bertilsson

2016, Utveckling av frågeformulär för att mäta arbetsförmåga hos personer med vanlig psykisk sjukdom

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

www.epso.gu.se/newways

Förmåga att Arbeta Index - utveckling av ett frågeformulär för att mäta arbetsförmåga hos individer med vanlig psykisk sjukdom., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/214971