Utveckling av behandlingsstrategier för riskfaktorn låg handstyrka hos patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar, en pilotstudie.
Project number : 214981
Created by: Lena Bornhöft, 2016-05-10
Last revised by: Lena Bornhöft, 2019-06-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2015-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-11
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Development of treatment strategies for the risk factor low grip strength among patients with lifestyle-related illnesses, a pilot study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Nya forskningsrön har visat att personer med låg handstyrka löper ökad risk för insjuknande och tidig mortalitet på grund av hjärt-/kärlsjukdomar. Detta projekt syftar till att undersöka om någon av tre utvalda behandlingsalternativ kan vara användbara inom primärvården för patienter som har låg handstyrka i kombination med livsstilsrelaterade sjukdomar.
I nuläget mäts inte handstyrkan rutinmässigt inom primärvården hos patienter med diabetes, hypertoni eller kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Det saknas också strategier för att ta hand om patienter vars handstyrka indikerar ökad hälsorisk.
En småskalig pilotstudie planeras där deltagarna får välja fritt mellan information, information i kombination med ett hemträningsprogram eller i kombination med handledd träning på gym i tre månader. Deltagare undersöks vid baseline och efter 3 och 6 månader. Uppfattningar och följsamhet till behandlingsalternativen mäts och likaså eventuella förändringar i handstyrka och andra hälsomarkörer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Nya forskningsrön har visat att personer med låg handstyrka löper ökad risk för insjuknande och tidig mortalitet på grund av hjärt-/kärlsjukdomar. Detta projekt syftar till att undersöka om någon av tre utvalda behandlingsalternativ kan vara användbara inom primärvården för patienter som har låg handstyrka i kombination med livsstilsrelaterade sjukdomar.
I nuläget mäts inte handstyrkan rutinmässigt inom primärvården hos patienter med diabetes, hypertoni eller kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Det saknas också strategier för att ta hand om patienter vars handstyrka indikerar ökad hälsorisk.
En småskalig pilotstudie planeras där deltagarna får välja fritt mellan information, information i kombination med ett hemträningsprogram eller i kombination med handledd träning på gym i tre månader. Deltagare undersöks vid baseline och efter 3 och 6 månader. Uppfattningar och följsamhet till behandlingsalternativen mäts och likaså eventuella förändringar i handstyrka och andra hälsomarkörer.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hand Strength
Force exerted when gripping or grasping.
Muscle Strength Dynamometer
A device that measures MUSCLE STRENGTH during muscle contraction, such as gripping, pushing, and pulling. It is used to evaluate the health status of muscle in sports medicine or physical therapy.
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Blood Pressure
PRESSURE of the BLOOD on the ARTERIES and other BLOOD VESSELS.
Heart Diseases
Pathological conditions involving the HEART including its structural and functional abnormalities.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Torslanda rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Biskopsgården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Mimmi Larsson
Sjukgymnast, Närhälsan Eriksberg rehabmottagning

Supervisor

Jörgen Thorn
Leg. läkare, docent, Skaraborgs sjukhus - Förvaltningskontoret
Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Finansiering

Grants

Lokal FoU-rådet Göteborg och södra Bohuslän (VGFOUGSB-601521)
69 000 SEK (applied sum: 105 090 SEK)
Lena Bornhöft

2016, Genomförande av projektet.


Utveckling av behandlingsstrategier för riskfaktorn låg handstyrka hos patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar, en pilotstudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/214981