Aktiv exspektans som behandlingsalternativ för PAD verifierad CIN2
Project number : 216981
Created by: Katarina Kylebäck, 2016-06-01
Last revised by: Katarina Kylebäck, 2019-07-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Outcome of expectant management of cervical intraepithelial neoplasia grade 2

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

1800 kvinnor opererades 2015 i Västra Götaland med en koniseringsoperation av livmodertappen som led i behandling av höggradiga cellförändring för att förhindra utveckling till livmodertappscancer. HPV virus (Humant Papillom Virus) orsakar dessa cellförändringar. De flesta sexuellt aktiva smittas under livet med HPV virus. Absoluta majoriteten läker ut virusinfektionen spontant inom några år. En koniseringsoperation ger en viss risk för förtidsbörd under kommande graviditeter. Behandlingstraditionen i Sverige och internationellt har hittills varit att operera alla kvinnor > 25 år med CIN 2 och CIN3 (höggradiga cellförändringar).

Syfte:

Att undersöka om sjukvården kan minska koniseringsoperationer för kvinnor 25-30 år, genom att undersöka hur stor andel av CIN2-förändringar som går i regress samt om andelen som går i regress skiljer sig mellan de som har HPV 16 och de som enbart har andra hrHPV i sina förändringar.

Metod:

Prospektiv longitudinell multicenter kohortstudie, utförd på 5 gynekologmottagningar/kvinnokliniker i Västra Götaland som utreder och behandlar kvinnor med cellförändringar.

Förväntat resultat:

Att få ett underlag för att i framtiden kunna erbjuda kvinnor ≤ 30 år med CIN2 exspektans som alternativ till koniseringsoperation och därmed minska deras risk för framtida sena missfall och förtidsbörd. Detta skulle kunna leda till ändrade nationella och internationella behandlingsriktlinjer för denna grupp kvinnor.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

PAD verifierad CIN 2 (Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2) behandlas i Sverige och internationellt hos kvinnor > 25 år med koniseringsoperation av livmodertappen. Hos kvinnor ffa under 25 års ålder är det välstuderat att spontanutläkningensgraden är hög. En koniseringsoperation ger en ökad risk för förtidsbörd vid en kommande graviditet. Vi planerar en multicenterstudie i Västra Götaland för att studera spontanutläkninggraden av PAD verifierad CIN 2 hos kvinnor även över 25 åå.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Gynecology
A medical-surgical specialty concerned with the physiology and disorders primarily of the female genital tract, as well as female endocrinology and reproductive physiology.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Kungshöjd gynekologmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Gynekolog mottagningen Kungshöjd
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kvinnokliniken
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kvinnokliniken
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Frölunda specialistsjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Gynekolog mottagningen
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M2 - Närhälsan Mölndal gynekologmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Anne Ekeryd Andalen
Överläkare, Kvinnokliniken NU-sjukvården
Christina Björkenfeldt Havel
Överläkare, Skaraborgs sjukhus
Charlotte Greppe
överläkare, Frölunda specialistsjukhus

Tutor

Björn Strander
Docent, Överläkare, Koncernkontoret, Specialiserad vård
Agneta Ellström
överläkare, Närhälsan Kungshöjd barnmorskemottagning

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götaland (VGFOUREG-746331)
269 000 SEK (applied sum: 491 440 SEK)
Katarina Kylebäck

2017, Studie: Aktiv exspektans som beh. alternativ för PAD-verifierad CIN2 hos 25-30 åriga kvinnor ;lön forskningsbarnmorska 20% samt ersättning för kostnader patologi,cytologi och HPV, resor inom VGR

Regional FoU-medel Västra Götalandsregionen (VGFOUREG-658511)
235 000 SEK (applied sum: 486 000 SEK)
Katarina Kylebäck

2016, Studie: Aktiv exspektans som beh. alternativ för PAD-verifierad CIN2 hos 25-30 åriga kvinnor lön forskningsbarnmorska 20% samt ersättning för kostnader patologi,cytologi och HPV, resor inom VGR


Aktiv exspektans som behandlingsalternativ för PAD verifierad CIN2, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/216981