Fysioterapeut som första bedömare för patienter med knäsmärta inom primärvården.
Project number : 217931
Created by: Chan-Mei Ho, 2016-06-13
Last revised by: Chan-Mei Ho, 2019-06-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Physical therapist as primary assessor for patients with knee pain in primary health care.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Svenska nationella riktlinjer för knäledsartros rekommenderar en samlad bedömning av anamnes, vanliga symtom och kliniska fynd för att ställa diagnosen artros. Fysioterapeuter utgör en möjlig resurs för undersökning och bedömning vid knäledsartros och mer kunskap behövs om vårdprocessen kan effektiviseras för patienter med misstänkt knäledsartros genom att slussa patienter till fysioterapeut som första bedömare.

Syftet med avhandlingen är att undersöka effekten av att slussa patienter med misstänkt knäledsartros som söker primärvård till fysioterapeut som första bedömare jämfört med att först bedömas av läkare för livskvalitet, smärta, funktion och tilltro till sin egen förmåga samt att jämföra kostnader för hälso- och sjukvården och patienten utifrån vårdkonsumtion och vårdåtgärd. Syftet är också att undersöka patienters upplevelse av fysioterapeuter som första bedömare samt att hitta ett tillförlitligt självtest för att få patienter med knäledsartros att söka vård i rätt tid.

Metod

Delstudie 1: Randomiserad kontrollerad studie

Delstudie 2: Kostnadseffektivitetsstudie

Delstudie 3: Intervjustudie

Delstudie 4: Reliabilitetsstudie av 30 sekunders stolstest som självtest.

Förväntat resultat

Resultatet av dessa studier förväntas visa på vilken vårdprocess som är mest effektiv i ett patient-, medicinskt och kostnadsperspektiv, vilket kan tydliggöra vilken vårdgivare som är lämplig för att göra den samlade bedömningen för patienter med misstänkt knäledsartros.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

INCLUDED STUDIES
Four studies are planned to be included in the thesis.

Article 1
Aim: The effects on self-rated health related quality of life, pain intensity, physical performance and self-efficacy with either a physical therapist or a physician as primary assessor for patients with knee pain within primary health care.
Study design: Randomized controlled study
Method: 100 patients. Baseline, 3-, 6- and 12 months follow ups for the variables EQ5D-3L, VAS and 30 CST will be analyzed. Descriptive data and comparative analyses will be reported.

Article 2
Aim: Cost effectiveness analysis of two clinical pathways; a physical therapist as a primary assessor compared to a physician for patients with knee pain in primary health care.
Study design: Cost efficiency study

Article 3
Aim: Patients with knee pain experiencing different primary assessors in primary health care. A qualitative study.
Study design: A qualitative study

Article 4

Aim: Intra- and inter reliability of 30 seconds chair stand stest as self test for patients with knee osteoarthritis.

Study design: Validity study

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteoarthritis, Knee
Noninflammatory degenerative disease of the knee joint consisting of three large categories: conditions that block normal synchronous movement, conditions that produce abnormal pathways of motion, and conditions that cause stress concentration resulting in changes to articular cartilage. (Crenshaw, Campbell's Operative Orthopaedics, 8th ed, p2019)
Physical Therapy (Specialty)
The auxiliary health profession which makes use of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and alleviate movement dysfunction of anatomic or physiologic origin.
Triage
The sorting out and classification of patients or casualties to determine priority of need and proper place of treatment.
Costs and Cost Analysis
Absolute, comparative, or differential costs pertaining to services, institutions, resources, etc., or the analysis and study of these costs.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Self Efficacy
Cognitive mechanism based on expectations or beliefs about one's ability to perform actions necessary to produce a given effect. It is also a theoretical component of behavior change in various therapeutic treatments. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Artikel 1-3 finns registrerad på fou.nu med projektnummer 115841.

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R1 - Närhälsan Trollhättan rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Lidköping rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Huvudansvar för delstudie 4, stolstestet.

Tutor

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Carina Thorstensson
Sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Övrigt

Finansiering

Grants

Renée Enanders fond
35 100 SEK (applied sum: 186 991 SEK)
Chan-Mei Ho

2018, Doktorandmedel inkl köp av dator.

Minnesfonden (Fysioterapeuterna)
7 500 SEK (applied sum: 11 691 SEK)
Chan-Mei Ho

2018, Inköp av dator vid doktorandarbete.

FoU centrum Skaraborg
85 025 SEK (applied sum: 117 276 SEK)
Chan-Mei Ho

2018, Medel för forskarstuderande under 2019

FoU-rådet Fyrbodal (VGFOUFBD-607161)
110 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Chan-Mei Ho

2016, Doktorandstöd. Leg. sjukgymnast (42 600 kr inkl sociala avgifter och semesterersättning), doktorandutbildning/forskarkurser på Göteborgs Universitet, 36 högskolepoäng (120 dagar). Total kostnad för doktorandkurser: 242 466 kr


Fysioterapeut som första bedömare för patienter med knäsmärta inom primärvården., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/217931