PRIMA - Primärvård för arbetsåtergång
Project number : 217941
Created by: Lisa Björk, 2016-06-13
Last revised by: Lisa Björk, 2019-06-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2015-01-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-10
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Samverkan med arbetsgivare och åtgärder på arbetsplatsen är centralt för en lyckad återgång i arbete efter sjukskrivning i stressrelaterad psykisk ohälsa. Samtidigt konstateras det i många forskningsrapporter och utvärderingar att den instans där de flesta av dessa patienter sjukskrivs och behandlas, dvs. primärvården, sällan involverar arbetsgivaren i rehabiliteringen.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera införandet av ett arbetssätt för att stimulera återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Metod

Studien är en RCT med 11 vårdcentraler i interventionsgrupp och 11 i kontrollgrupp. Efter att ha deltagit i en endagsutbildning förväntas läkare och rehabkoordinatorer i interventionsgruppen implementera ett arbetssätt på sina vårdcentraler där patienternas arbetsgivare kontaktas tidigt i sjukskrivningsperioden. Interventionen riktar sig till anställda patienter med F43-diagnos (exkl. posttraumatiskt stressyndrom) utan tidigare långtidssjukskrivning. Insamlade data består av intervjuer med deltagande chefer, läkare och rehabkoordinatorer, patientenkäter, sjukskrivningsstatisk från MiDAS-registret samt information om vårdbesök från VEGA-registret.

Förväntat resultat

Vi kommer att undersöka skillnader i återgång i arbete mellan patienter som sjukskrivits vid de vårdcentraler som tar del av interventionen och patienter i kontrollgrupp.  Vi kommer även studera implementeringen av interventionen i en processtudie. men också mellan patienter på de olika vårdcentralerna inom interventionsgruppen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Organizations
Administration and functional structures for the purpose of collectively systematizing activities for a particular goal.
Work
Productive or purposeful activities.
Community Health Centers
Facilities which administer the delivery of health care services to people living in a community or neighborhood.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.
Patients
Individuals participating in the health care system for the purpose of receiving therapeutic, diagnostic, or preventive procedures.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

clinicaltrials.gov

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Lundby workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Vårdcentraler i Väst AB - Nya vårdcentralen Kortedala Torg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Boda vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Frölunda vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Heimdal vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Herrestad vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hjo vårdcentral - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Högsbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Källstorp vårdcentral (Trollhättan) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Munkedal vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Slottsskogen vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Vårgårda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC AB - Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC AB - Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare & BVC AB - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Trollhättan - Praktikertjänst AB - Primapraktiken workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Gullspång - Västra Eketorps läkarmottagning AB - Skagerns Vård och hjälsoenhet workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Läkarhus AB - Capio Läkarhus Torslanda workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Monica Bertilsson
Arbetsterapeut/med dr, Psykiatri Affektiva, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Kristina Holmgren
Professor, leg arbetsterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Kristina Glise
Överläkare, Institutet för stressmedicin
Sandra Pettersson
Hälsopedagog, Institutet för stressmedicin
Marie Hammer
Institutet för stressmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


PRIMA - Primärvård för arbetsåtergång, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/217941