Märkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvården
Project number : 217981
Created by: Petter Jacobssson, 2016-06-13
Last revised by: Petter Jacobssson, 2019-05-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Studier har visat att 90 % av de patienter vars journaler varit märkta med varning för överkänslighet mot penicillin efter testning kunde använda penicillin utan risk igen. Detta är positivt eftersom de som har en överkänslighet får använda andra antibiotikagrupper vilket driver resistensutveckling, ökar riskerna för vårdrelaterade infektioner, biverkningar och ger risk för sämre behandlingseffekt. Detta kan också ge längre vårdtider och ökade sjukvårdskostnader.
Det är inte känt vilken kvalitet varningsmärkningen för penicillin har i svenska primärvård.

Frågeställningar

Hur stor andel av patienterna i primärvården med varningsmärkning för penicillin har haft en kliniskt relevant penicillinöverkänslighet, en icke klinisk relevant reaktion eller en osäker reaktion?

Urval

Med MedRave (program för journal-statistik använt inom primärvård VGR) söks alla journaler med märkning mot överkänslighet mot penicillin under 2016–2018 fram på de fem vårdcentralerna. På varje enhet görs ett slumpmässigt urval av 20 patienter, totalt 100 patienter.

Metod

Journalgranskning och telefonintervju.

Syfte

För att få en uppskattning om förekomsten av kliniskt relevant penicillinöverkänslighet i en definierad population.

Status

Studien är godkänd av EPM och påbörjad på en vårdcentral i Göteborg. Ytterligare fyra vårdcentraler kommer att studeras och parallell studie kommer göras inom slutenvården.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Studier har visat att 90 % av de patienter vars journaler varit märkta med varning för överkänslighet mot penicillin efter testning kunde använda penicillin utan risk igen. Detta är positivt eftersom de som har en överkänslighet får använda andra antibiotikagrupper vilket driver resistensutveckling, ökar riskerna för vårdrelaterade infektioner, biverkningar och ger risk för sämre behandlingseffekt. Detta kan också ge längre vårdtider och ökade sjukvårdskostnader.
Det är inte känt vilken kvalitet varningsmärkningen för penicillin har i svenska primärvård.

Frågeställningar

Hur stor andel av patienterna i primärvården med varningsmärkning för penicillin har haft en kliniskt relevant penicillinöverkänslighet, en icke klinisk relevant reaktion eller en osäker reaktion?

Urval

Med MedRave (program för journal-statistik använt inom primärvård VGR) söks alla journaler med märkning mot överkänslighet mot penicillin under 2016–2018 fram på de fem vårdcentralerna. På varje enhet görs ett slumpmässigt urval av 20 patienter, totalt 100 patienter.

Metod

Journalgranskning och telefonintervju.

Syfte

För att få en uppskattning om förekomsten av kliniskt relevant penicillinöverkänslighet i en definierad population.

Status

Studien är godkänd av EPM och påbörjad på en vårdcentral i Göteborg. Ytterligare fyra vårdcentraler kommer att studeras och parallell studie kommer göras inom slutenvården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Drug Hypersensitivity
Immunologically mediated adverse reactions to medicinal substances used legally or illegally.
Penicillins
A group of antibiotics that contain 6-aminopenicillanic acid with a side chain attached to the 6-amino group. The penicillin nucleus is the chief structural requirement for biological activity. The side-chain structure determines many of the antibacterial and pharmacological characteristics. (Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed, p1065)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Lerum vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet
Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Märkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/217981